Lys og energi

Facebook Twitter LinkedIn Email

Det globale energiforbruket for belysning tilsvarer ca. 20% av verdens totale forbruk av elektrisitet.

Prisen på elektrisitet er stadig økende, samtidig som etterspørselen etter elektrisk energi er stigende. Siden de fleste av energikildene fortsatt ikke er fornybare, er energieffektive løsninger foretrukket i de fleste applikasjoner.

Noen lyskilder er mer energieffektive enn andre. Siden kompaktlysrøret for alvor meldte sin ankomst på begynnelsen av det tyvende århundret, har det blitt brukt som en erstatter for et stort antall gløde- og halogenpærer. Dessverre er lyskvaliteten til kompaktlysrørene relativt lav. Teoretisk sett er LED-lampen potensielt det beste kompromisset når det gjelder energieffektivisering og lyskvalitet. Energisparing er ikke bare et spørsmål om å velge de riktige lampene, det finnes ulike måter man kan redusere energiforbruket til en belysningsinstallasjon på. Her er noen eksempler:

Energieffektivisering av dagslys
Dagslys er gratis, en kontinuerlig fornybar energikilde som gir en rekke helsemessige gevinster. Ved lysdesign i bygninger tar man også hensyn til bygningenes orientering (himmelretning), og mengden av dagslys som inntrenger i alle rom. Elektrisk belysning skal benyttes som et supplement til det naturlige dagslyset når dagslysets nivå ikke når lysnivået som kreves for synsoppgavene i de spesifikke områdene.

Teknisk programmering og dagslys
Takket være nye styringssystemer er det mulig å elektronisk programmere ulike kretser i bygninger. Disse kretsene kan slås av og på eller dimmes i henhold til brukerens daglige rytme og aktiviteter, samt mengden av dagslys i rommet.

Dagslys og farger
En farge er en kombinasjon av tre ting; en lyskilde, et objekt og en observatør. Når lyset treffer et objekt reflekteres lyset tilbake til observatøren. Mørke farger absorberer lyset, mens lysere farger fremhever det. En reflekterende overflate (i motsetning til matte overflater) vil lyse opp rommet, men reflekterende flater er ikke tilpasset alle bruksområder. Matte eller diffuse overflater vil reflektere lyset slik at det spres i mange forskjellige retninger. Siden diffust lys kommer fra flere retninger vil det ikke skape skygge på samme måte som reflektert lys fra en blank overflate. Det er derfor nødvendig å kombinere reflekterende overflater for å få utnyttet rommets dimensjoner på best mulig måte.

Rett mengde belysning – på de rette stedene
Det er viktig å begrense belysningen til områder som behøver det. Mengden av belysning avhenger ofte av brukeren og kontekst. De nødvendige lysnivåene enkelte visuelle oppgaver krever samsvarer ikke alltid med hva som er anbefalt av regelverkene. En lysdesigners oppgave er derfor å stole på sine intuitive øyne, og alltid tilrettelegge for brukssituasjonen de aktuelle områdene krever.

Slå av lyset!
Når belysning ikke er nødvendig i et rom, skal lysene være av. Sensorer eller programmering kan være en god løsning for å unngå sløsing av energi. Dette er en enkel bidragsmåte til energieffektive bygg.

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!