Lys og fysiologi

Facebook Twitter LinkedIn Email

Lys påvirker alle våre opplevelser, på åpenbare og mindre tydelige måter.

Lysdesignere studerer hvordan mennesket kulturelt, sosialt og psykologisk påvirkes av lys og belysning. Menneskets visuelle persepsjon er en kompleks verden av mekanismer. Det visuelle systemet må forstås for å se hvordan øyet og hjernen opererer sammen for å skape visuelle inntrykk.

Lys trer inn i øyet via pupillen, og faller så inn på netthinnen. Her blir de mottatt av fotoreseptorer kalt tapper og staver. Fotoreseptorene, utformet som tapper er ansvarlig for de fargerike stimuli man opplever på dagtid, mens fotoreseptorene utformet som staver er ansvarlig for visjonen etter mørkets frembrudd. Netthinnens sanseceller er mest følsomme for lys med en bølgelengde på mellom 400 og 730 nanometer.

Fargesyn
Lys har i seg selv ingen farge. Farger er en illusjon og en opplevelse av hva som skjer når lyset reflekteres av flater i omgivelsene våre. Kun når ulike bølgelengder av lysstråling reflekteres av overflatene rundt oss, og lyset kastes tilbake til øynene våre, får vi se objektets farger. Fargesyn kommer av at øyet kan oppfatte ulike bølgelengder i lyset. Hver eneste bølgelengde av stråling fra en reflektert overflate vil føre til en forutsigbar fargeopplevelse. Fargenes skarphet varierer fra person til person, avhengig av individuelle fysiske forskjeller.

Vinterdepresjon
SAD (Seasonal Affective Dissorder), eller vinterdepresjon som det gjerne omtales som på norsk, er en tilstand hvor man opplever depressive symptomer, gjerne under den mørke årstiden i vinterhalvåret.

Kroppen trenger små mengder direkte sollys for å forhindre depresjon, og for å tillate kroppen å fremstille D-vitamin, samt å styrke energinivået.
Tilstanden har ofte symptomer som energimangel, humørsenkning og økt søvnnivå. På grunn av korte dager og store mengder ”grå” vinterdager nær polarsirkelen, er befolkningen i Norden mer utsatt for å bli rammet av vinterdepresjon. Det er estimert at tilstanden rammer mellom 2 og 10 prosent av befolkningen.

Tilstanden behandles gjerne ved økt tilførsel av hvitt lys, som gir en oppvåknende følelse, som skal tilsvare det skarpe hvite lyset det naturlige dagslyset vanligvis gir oss tidlig på morgenen.

Universell utforming
Som nevnt vil menneskers visuelle system avhenge fra person til person. Noen mennesker er født med visuelle mangler som fargeblindhet, mens andre utvikler disse uførhetene gjennom aldringsprosessen. Menneskers visuelle system er ikke ferdig utformet før rundt 3-års alderen, og barn er derfor mer sårbare for sterk lyseksponering enn voksne. Lysdesignere og andre som jobber med lys bør derfor ta hensyn universell utforming tilpasset den enkelte bruker.

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!