Lys og psykologi

Facebook Twitter LinkedIn Email

Alle aktører som jobber med lys på et profesjonelt nivå bør til en viss grad ha innsikt i hvordan psykologiske faktorer påvirker synssansen.

Menneskehjernen er i stand til å behandle store mengder sensoriske data på samme tid, og visuell informasjon fra omverdenen behandles på en ekstremt høy hastighet. Når visuelle stimuli blir overført fra den optiske nerven til hjernen, blir disse dataene sammenlignet og assosiert med tidligere registrert informasjon som ligger lagret i minnet. Informasjonen blir deretter prosessert og behandlet, og enten forvandlet til ny informasjon eller validitert ut i fra tidligere erfaringer.

Denne prosessen bearbeider de visuelle inntrykkene, og omhandler forventningene og nivå av bevissthet ovenfor det som oppfattes som informasjon. Øyeblikkets kontekst avhenger av hvordan en person bearbeider den visuelle informasjonen.

Dette betyr at dine pre-inntatte forventninger til et fenomen påvirker hvordan du oppfatter og bearbeider ny informasjon om fenomenet. Dersom du for eksempel går inn på et sykehus, vil du gjerne ubevisst forvente en installasjon med mye kaldt hvitt lys. Er sykehus-installasjonen fargerik og dynamisk, vil dette kunne bryte med dine forutinntatte forventninger, og føre til at dine tidligere erfaringer knyttet til belysning på sykehus endres, og du vil enten like eller mislike det nye inntrykket.

Belysning har en stor påvirkningskraft over den menneskelige psyke. Det kan være så enkelt som visuell komfort ved kontroll av blending og høye kontraster. Godt lysdesign kan styrke menneskers navigering- og orienteringsevne ved bruk av vertikal belysning, og skape eller forsterke effekten av dybde og perspektiv i det aktuelle området.

Menneskers eksponering av lys kan påvirke følelsesspekteret, og gi subtile eller sterke inntrykk og følelser. Lys kan for eksempel formidle inntrykk av ro, romantikk, mystikk eller modernitet, og kan også bidra til en trygghetsfølelse. Sluttbrukerens oppfattelse av en belysningsinstallasjon er ikke noe som bør skje ved en tilfeldighet.

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!