Å leve i lys

Facebook Twitter LinkedIn Email

Masteroppgaven Å leve i lys setter fokus på dagslys i boliger. Vi utforsket det nordiske dagslysets potensial som et viktig arkitektonisk element i utformingen av boliger, så vel som de helsemessige og biologiske innvirkningene dagslys har. Over 90 % av døgnet tilbringes innendørs, derfor er gode lysforhold i våre bygde omgivelser avgjørende.

Masteroppgave ved Fakultet for arkitektur og design, NTNU, juni 2017,
av Marie Sæbø Vik og Knut Stenvik Haatveit.
Hovedveileder: professor Barbara Szybinska Matusiak

Vi valgte to smale tomter i Oslo som ble utviklet til hvert sitt boligprosjekt. Med en eksperimentell fremgangsmåte og et omfattende teoretisk grunnlag, utviklet vi en metode for å kunne arbeide aktivt med dagslys i arkitekturprosjektering. Undersøkelser av samspillet
mellom dagslys, helse og bokvalitet ble avgjørende for oppgaven.

Bakgrunn
Den store interessen for lys, farge og materialitet kom da vi begge tok masterkurset “Arkitekturprosjektering med lys og farge” ved NTNU, ledet av Kine Angelo og Barbara S. Matusiak. Det ble lagt vekt på teoretisk kunnskap om dagslys så vel som eksperimentering
med lys og farge i estetiske og kvalitetsmessige sammenhenger.

Vi mener at fokuset på dagslys i arkitektutdanningen ved NTNU ikke har fått høy nok prioritering. Selv for oss som hadde hatt dette særkurset, følte vi at vi kun hadde kommet under overflaten innenfor dette temaet, som har utrolig mange viktige aspekter ved seg. Det
ble derfor naturlig for oss å velge dette som tema for diplomoppgaven.

Vi valgte en prosjekterende oppgave for å kunne kombinere teori og praksis. Gjennom oppgaven tilegnet vi oss mye teoretisk kunnskap om dagslys, og spesielt det nordiske dagslyset. Dette er kunnskap som er essensiell for forståelsen av dagslys i bygninger.
Prosjekteringen av to boliger ble et verktøy for å lære hvordan man kunne behandle dagslys i en spesifikk kontekst, og i en aktuell problemstilling.

Problemstilling
Vi tok for oss den økende befolkningsveksten og etterspørselen etter flere sentrumsnære boliger i Oslo. Når vi skal bo tett, blir temaet om dagslys viktigere enn noen gang. I mange nye boligprosjekter bygges det “dårligere, trangere og lysfattigere boliger uten tilstrekkelige
lysforhold”. Dette er uheldig for beboerne, da mangel på dagslys kan føre til helseplager og depresjon.

Vi diskuterte oss fram til noen sentrale spørsmål, som skulle undersøkes i diplomoppgaven.

Hvordan kan man bo i en tett bysammenheng, og likevel ha gode lysforhold?
Hva er sammenhengen mellom lys og bokvalitet?
Hvor går grensen mellom utilstrekkelig lys, godt lys, og for mye lys?
Finnes slike grenser?

Avgrensning
For å avgrense oppgavens omfang, undersøkte vi sentrale tomter som kunne være aktuelle for mindre boligprosjekt. I bysentrum kan man ofte finne mye ledig areal blant den eksisterende bygningsmassen. Å bygge nytt mellom eksisterende bygninger kaller man gjerne infill. Dette er ikke en bestemt typologi, da form og program avhenger i stor grad av
det ledige arealet og bygningene rundt. Fordelene med infill-arkitektur er mange, da flere kan dele på fellesgoder som kollektivtransport og servicetilbud.

Vil du lese hele artikkelen? Artikkelen er publisert i Magasinet Lyskultur 03/2017, og finnes på utvalgte Narvesenutsalg i tillegg til digital utgave for abonnenter og medlemmer av Lyskultur. Les magasinet digitalt her.

Få full tilgang til alle artikler i Norges eneste spesialmagasin for belysningsbransjen
Bestill her

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!