Bachelorstudiet i lysdesign – ti år

Facebook Twitter LinkedIn Email

Våren 2018 er det ti år siden de første studentene på Bachelorstudiet i lysdesign ble uteksaminert. Det skal selvsagt markeres!

Historien om studiet
Etter en lang og omfattende prosjektperiode ble studiet lansert som et toårig høgskolekandidatstudium høsten 2005, som et samarbeid mellom Lyskultur – med støtte fra Lysdesignalliansen, og det som da var Høgskolen i Buskerud – HiBu. Lysdesignalliansen bestod av 14 bransjeaktører som sørget for finansiering av halvparten av de 22 studieplassene som ble tilbudt.
Alliansen bistod også den første tiden på undervisningssiden og ikke minst fikk studentene tilgang til armaturer, lamper og lyskilder fra ulike leverandører.
I en trekkfull garasje på Nordsiden av Drammenselva ble det satt opp hyller til utstyr, og etter hvert ble det bygd opp et cellekontor i 1:1 for diverse utprøving.

Studiet ble startet med faglig og organisatorisk tilhørighet til Optometri- og synsvitenskapsmiljøet på Kongsberg. Det var derfor helt naturlig at studentene startet det første året med emner i Realfag: matematikk, fysikk, optikk, og fotometri; lys og menneske: øyet, visuell persepsjon; lysteknikk – teknologi og arkitektur: dagslys, lyskilder, armaturer, beregningsmetoder, årskostnader og energiøkonomisering.

Det skal blant annet ha vært press fra studentene som gjorde at det høsten 2006 ble hentet inn undervisere på design og kommunikasjonssiden. Det andre året startet derfor med emner i Konsept og design, Lys og kommunikasjon og emner som Profesjonssamarbeid og Behovsanalyse.

Mitt første møte med studentene var i et slitent kjellerlokale på nevnte Nordside av Drammenselva høsten 2006. Takhøyden var lav, men luxverdiene høye. Det var akkurat som om lyset skulle kompensere for alt som ikke var optimalt.

Studentene var ivrige og arbeidsomme – de fleste hadde gjort et bevisst valg på studieretning, og ønsket å arbeide som lysdesignere. Hvordan en lysdesigners arbeidshverdag så ut, var det få som visste – og det var ikke så rart. De var det første kullet på studiet og hverken studentene, ansatte på høgskolen eller bransjeaktører kunne med sikkerhet si hva en lysdesigner fra HiBu ville ha av kunnskap og ferdigheter, eller  bidra med inn i store og små lysprosjekter.

Utdanningene skulle gi et grunnlag for en overordnet tilnærming til lys og belysning, og var ment å virke samlende på mange ulike fagområder- og grupper. Meningen var ikke at lysdesignerne skulle «ta arbeid» fra andre. Snarere skulle utdanningen sette enda større fokus på behovet for god kunnskap om lys og belysning – i hele samfunnet. Dagsordenen skulle settes slik at hele bransjen opplevde vekst.

Bransjens behov
Hvilken bransje snakker vi egentlig om? Snakker vi om å beregne lys for kontorbygg etter standarder og normer med et klart mål om kostnadsreduksjon? Eller snakker vi om masterplaner for en bydel hvor integrering av ulike kulturer står sentralt? Skal våre studenter mestre hele spekteret, og er det plass til dem i alle delene av lysprosjekterende virksomhet i Norge?
Enkelte hevder at så mye som 70-80 prosent av all lysprosjektering i Norge per i dag blir utført av andre enn lysdesignere med bakgrunn fra HSN. Om det er fordi de ikke får tilgang til disse prosjektene, at de ikke har kompetansen som skal til, eller om grunnen er at de ikke ønsker disse prosjektene, vet vi ikke. Det kan jo også være at de er for få.

Jeg liker å tro at lysprosjekter gjennomføres av kompetente folk, samme hva slag bakgrunn de har. Vi håper også at lysdesignerne har mulighet til å vise hva de kan og blir brukt i oppdrag som passer dem, både faglig og personlig. Jeg håper at bransjen ser hvilken ressurs de er og at de klarer å tilføre kompetanse og kunnskap der det trengs.
Det er verdt å merke seg at Belysningsplanlegger-ordningen administrert av Lyskultur har eksistert i hele tiårsperiode vi her snakker om. Lysdesignstudiet må betraktes som en utvidelse av det samlede tilbudet i Norge, men mange har spurt om det er problematisk med to eller flere slike tilbud. Jeg vet ikke svaret, men inntil videre mener jeg at åpenhet fra alles side vil gi de beste dialogene og antakelig de beste resultatene. Oppkonstruerte fronter tjener ingen på.

Til høsten skal studentene i kull16 ut i praksisperiode i tre måneder. Ta vel i mot dem, for de representerer en linje tilbake til en trekkfull garasje på Nordsiden av Drammenselva. De bærer med seg fruktene av år med prøving og feiling og de er det nye lyset. Ta vel i mot dem, dere som allerede er profesjonelle. La dem snakke, dersom de ønsker å si noe, og lytt til dem, for jeg garanterer at dere også har noe å lære. Vær greie med dem og veiled dem inn mot det profesjonelle liv, og vær selv gode representanter for lysbransjen, for faget og profesjonen Lysdesign.

Til slutt vil jeg på vegne av Bachelorstudiet i Lysdesign få rette en stor takk til alle som har bidratt inn mot studiet på ulikt vis de siste femten årene. Dere er for mange til å nevnes her, men dersom dere tenker at dere har bidratt, har dere antakelig gjort det! Det er blant annet deres innsats og støtte som har gjort at nesten hundre lysdesignere har gått ut med Bachelorpapirer i hånden.

Hvordan gikk det så med Kull 05? 
Slik jeg ser det, har det gått utmerket med studentene i kull 05. Femten av tjueto studenter ble uteksaminert i 2008, og de ble da Norges første med Bachelorgrad i lysdesign.
Mange arbeider nå, ti år etter uteksaminering, som lysdesignere i større eller mindre firmaer eller som selvstendige. Mange av dem har prosjekt- og avdelingsansvar, enkelte leder avdelinger for internasjonale firmaer. De vinner nasjonale og internasjonale priser. Noen har tatt mastergrad i lys og belysning og andre utdanner seg videre til arkitekter.

Are Røysamb er førsteamanuensis og programkoordinator ved lysdesignstudiet på HSN. Dette er et utdrag av en artikkel som er publisert i Magasinet Lyskultur 01/2018. Magasinet finnes på utvalgte Narvesenutsalg i tillegg til digital utgave for abonnenter og medlemmer av Lyskultur.

Få full tilgang til alle artikler i Norges eneste spesialmagasin for belysningsbransjen
Bestill her

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!