Banebrytende tekniske løsninger

Facebook Twitter LinkedIn Email

Nye Holmestrand jernbanestasjon er bygget inne i fjellet. Det har vært et spennende og krevende prosjekt både med utfordrende fjell, og med unike krav til tekniske løsninger. Den nye stasjonen får fire spor, og på de to gjennomgående sporene i midten skal tog kunne passere i opptil 250 km/t mens folk oppholder seg på plattformene på sidene. Dette er verdens første stasjon med en slik utforming. 

Det er montert akustiske elementer både i himlingen og på veggene rundt plattformene. Støyskjermer er montert mellom de to innerste sporene og de ytterste sporene for å dempe hjulstøyen, og en spesiell tunnel i parallell med den nordlige utgangen utjevner trykkforskjellene som togene skaper når de kjører i tunnelen. Det er beregnet å kunne komme opp i cirka 3 kilopascal trykk, men som passasjerene merker lite til.

– Rambøll Norge har hatt ansvar for alle tekniske fagområder og konstruksjon fag, men eksklusiv jernbanetekniske fag som Kl og signal. Det har vært et stort og spennende prosjekt. Det er de danske arkitektene Gottlieb Paludan Architects som har tegnet stasjonen. De har lang erfaring og har tegnet mange stasjoner, og blant de nyeste er Nørreport i København. Dette er opprinnelig flere arkitektfirmaer som ble slått sammen, og ett av dem var de danske statsbanenes eget arkitektkontor. Den offisielle åpningen av stasjonen var 26. november, sier Magne Bjørndal-Riis, fagsjef for tekniske systemer, elektro og IKT hos Rambøll.

– Stasjonshallen har en 250 meter lang plattform, og bredden på hallen er 35 meter. Hele stasjonshallen er cirka 950 meter lang, så dette er en av verdens største fjellhaller. Tunnelen på begge sider av stasjonen er til sammen 12,4 kilometer lang, og er prosjektert med nødutganger for hver kilometer. Fjellet i dette området er mange steder utfordrende, det var flere steder behov for å bygge forsterkninger av fjellet i forbindelse med tunnelarbeidene, fortsetter Bjørndal-Riis

– Stasjonshallen med plattformer ligger omtrent 100 meter inn i fjellet, og har to innganger. Den lengste er forbundet med en 140 meter lang tunnel fra nord, der hvor Holmestrands nye stasjonsbygning ligger på utsiden av fjellet. Her er det parkeringsplass, bussterminal, taxiholdeplass og en bred ankomstsone hvor man kan slippe av eller plukke opp passasjerer. Det er bygget rampe med tilgang for rullestolbrukere som starter et stykke inne i adkomsttunnelen. Det er en tilsvarende inngang fra sør, med en 150 meter lang tunnel som har tilknytning direkte til Holmestrand sentrum, sier lysdesigner Per Øyvind Løbach, som er Seksjonsleder for Lysdesign hos Rambøll.

Arkitektene har lagt opp til uttrykk med flater i lys betong, og med synlige doble ståldragere som er montert både vertikalt og horisontalt i inngangene. Det er rette linjer og et rett tak med en takhøyde som øker gradvis innover med bruk av vinklede felter i inngangstunnelene. Himlingshøyden i inngangen starter på cirka tre meter og ender på cirka 7 meter. Det er lagt opp til et utradisjonelt og særpreget interiørkonsept i prosjektet, som ikke er typisk for denne type samferdselsprosjekter. Det har vært en klar målsetning at lysdesignet skal understreke de arkitektoniske grepene som Arkitekten innfører. Det har medført at det i stor grad benyttes belysningsutstyr som integreres i de arkitektoniske elementene. Denne tilnærmingen, sammen med de strenge tekniske krav, har gjort det utfordrende å finne tilfredsstillende løsninger i prosjekteringsfasen, men gjennom bruk av LED er den installerte løsningen tro mot belysningskonseptet.

Selve stasjonshallen har et buet tak, hvor ståldragerne strekker seg i bue et stykke opp på begge sider. Det er en buet akustisk himling over dette, som dekker taket.
– Det er sterke elementer, og konseptet var å integrere mye av belysningen. Prosjektet har vært langvarig, og vi begynte med å ivareta dette med T5 lysrørarmaturer, men underveis har dette blitt endret til LED belysning. Det har vært noen utfordringer med hensyn på spesialløsninger og de spesielle kravene til belysningen. I prosjektet er det krav til IP65 for alt elektrisk materiell, også belysningen, sier Løbach.

– I alle publikumsarealer er det brukt LED belysning, mens det er beholdt lysrør i tekniske rom og i rømningsveiene fra plattformen, som befinner seg under sporene i en rømningskulvert. Det er rømningsveier ut fra plattformen for hver 60. meter, legger Bjørndal-Riis til.

– Det er flere prinsipper som sammen danner belysningsløsningen i stasjonen. Det første elementet er avskjermede diodearmaturer som sitter bak opale plater og skaper lysende felter inne i dobbeldragerne av stål. Disse dragerne preger både inngangene og plattformområdet på stasjonen. Dragerne starter 2,2 meter over plattformen og strekker seg et stykke opp i den buede plattformhimlingen og opp til den horisontale himlingen i adkomstunnelene og videre over til motsatt side. Over den nedsenkede himlingen over perrongen sitter det også lyskastere som belyser den øverste delen av den buede himlingen over sporene, denne består av akustiske plater. Det er også montert downlights som lyser ned på plattformen, de er innfelt opp i himlingen mellom dragerne. Det fjerde elementet er effektbelysning i form av vertikale lysstaver som er innfelt i betongveggene. Dette er en løsning som går igjen hele veien, både i inngangstunnelene og inne i hallen. Det er brukt hvitt lys i inngangene, og det er montert RGB striper med mulighet for å skape dynamisk farget lys i hallen. Det femte elementet i løsningen er en lysende punktvis merking av plattformkanten, og dette er en tilsvarende løsning som det som finnes på Lysaker jernbanestasjon, sier Løbach. I tillegg er det montert opplys til den buede himlingen over plattformen i Stasjonshallen.

Det er laget et overlysfelt i inngangstunnelene, der varmhvit og kaldhvit LED blandes for å skape dynamisk lys og skape inntrykk av dagslys også på kveldstid. Det er også et overlysvindu i nord. Dette er også et lysende visuelt felt inn til portalen, som synes fra byen på kveldstid. Det er brukt en kombinasjon av amberfargede, blå og hvite dioder som belyser overlyssjakten når dagslyset frafaller. I overlyssjakten er det også integrert et LED-pixel system, som danner enkle grafiske mønstre i veggpanelet i sjakten.

For å utføre drift og vedlikehold er det god tilgang til belysningen nedenfra eller fra bergrommet bak eller over himlingene og på baksiden av himlingene.

For å oppfylle kravene til universell utforming er det materialiteten på flatene som skaper kontraster. Det er en vertikal belysning plassert over rullestolrampen som starter midt i inngang nord, og for å markere denne. Det er også lagt ned kontrasterende felter som ledelinjer i dekket overalt i ferdselsområdene.

Passasjerene beveger seg oppover til plattformen i adgangstunnelen som ender under sporene for tilgang til tog i begge retninger, og man beveger seg derfra opp på plattformen.

– Mange av boligene i Holmestrand ligger oppe på fjellet over tunnelen og videre innover fra sjøen. Det er bygget to heiser som går fra boligområdet over tunnelen og 76 meter direkte ned gjennom fjellet til adkomsttunnel nord. I boligområdet er det sykkelstativer, men det er ikke lagt opp til å ha parkeringsplasser. Det er beregnet at cirka 7000 mennesker bor innen 20 minutters gange fra stasjonen, sier Magne Bjørndal-Riis.

Omlegging av jernbanen er del av det som vil bli en større byutvikling i Holmestrand sentrum. Selve sentrum ligger på et begrenset areal ned mot sjøen med en bratt fjellvegg bak, og jernbanen har tatt mye plass som nå blir frigitt. Det har også vært en vei/jernbane planovergang nord for eksisterende stasjon.
– Det blir anlagt en ny gang- og sykkelvei i den gamle jernbanetraseen, som lå svært tett inntil bebyggelsen, og togene måtte derfor kjøre her i sakte fart. Arbeidet med utomhusområdene startet i slutten av oktober, sier Per Øyvind Løbach i Rambøll.

Artikkelen er publisert i Lyskulturs magasin 04/16.
Magasinet kan leses gratis på «min side» for medlemmer av Lyskultur. 

Holmestrand jernbanestasjon

Oppdragsgiver
Jernbaneverket
Arkitekt
Gottlieb Paludan Architects, Danmark
Rådgiver alle tekniske fagområder, samt lysdesign
Rambøll
General entreprenør
HENT
Utførende elektroentreprenør
NLI
Belysningsleverandører
ERCO, iGuzzini, Osram, Philips, Zumtobel
Få full tilgang til alle artikler i Norges eneste spesialmagasin for belysningsbransjen
Bestill her

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!