Fantastisk tre på Elverum

Facebook Twitter LinkedIn Email

Lyset inntar rollen som formidler i Det Fantastiske Treet, en ny permanent utstilling ved Norsk Skogmuseum på Elverum. Utstillingen forteller historien om fotosyntesen, karbonkretsløpet og livsløpet til det enkelte treet. Målsettingen er å gjøre de besøkende bevisst på hvor stor verdi en hel skog har for miljøet. 

Fotosyntese gjøres levende

Sollyset er grunnleggende for fotosyntesen og treets liv. Konseptet for lyssettingen er å gjøre rommet og fotosyntesen levende og dermed muliggjøre og forsterke formidlingen i utstillingen. Det kunstige lyset i utstillingen forandrer karakter gjennom en 7 minutter lang syklus som viser endringene i naturen gjennom årstidene. I utstillingen bringer kunstig lys treet og utstillingsrommet til live.

– Nøysom detaljering, solide tekniske løsninger og bruk av lysstyring for å fortelle historien om treet visker ut grensene mellom utstillingsdesign og lysdesign. Et sterkt tverrfaglig designteam, en visjonær utstillingsdesigner, god prosjektledelse og en uredd kunde resulterer i en nyskapende utstilling og en unik utstillingsopplevelse. Dette tilskuddet til Norsk Skogmuseums utstillinger har økt museets besøkstall med 30 % i forhold til fjorårets tall, sier lysdesigner Arve Olsen i Light Bureau.

Store dimensjoner

Utstillingen omhandler fotosyntese, karbonkretsløpet og livsløpet til det enkelte treet. Utstillingsdesignet inkluderer elementer som et 7 meter høyt tre laget av 777 aluminiumsrør. Rørene ble bøyd med håndkraft på stedet av skulptør og metallarbeider for å forme et tre. Treets rotstruktur tar form i et tregulv fra Moelven med forsenkede utstillingsmontre dekket av herdet glass. I montrene forklares treets livssyklus og insektlivet under bakken. Et 9 meter langt, 3 meter høyt tverrsnitt av et blad, som man kan gå gjennom, forklarer hvorfor blader er grønne og hvordan fotosyntesen fungerer.

Treet, midtpunktet i utstillingen, forandres gjennom årssyklusen ved hjelp av blader som beveger seg og lys som endrer farge og intensitet. Bladene og blomstene på treet er utformet i et frostet plastmateriale som fargesettes av lyset. Bladene lyssettes gjennom fiberoptiske kabler integrert i hvert enkelt aluminiumsrør. Lyset gir farge til bladene og viser de i et «frostdekket» kjølig hvitt vinterlys, rosa blomster og grønne blader om våren, et helgrønt sommer-tre og et fargespill som varierer mellom gult, oransje og rødt på høsten. I takt med endringene i lyset åpner og lukker blomstene seg, bladene strekker seg ut og faller sammen ved hjelp av minnemetall. Skjult blant aluminiumsrørene beveger strømmer av vann og energi seg opp og ned gjennom trestammen. Strømningene uttrykkes ved hjelp av lys der hastigheten og mengden lys endrer seg på samme måte som treets produksjon av energi og forbruk av vann varierer.

For visuelt å forsterke opplevelsen av årstidene i rommet endrer også lyset i rotstrukturen seg. Et kjølig hvitt lys gir gulvet et vinterlig uttrykk, et nøytralhvitt lys skaper et klart vår- og sommerlys, på høsten alluderer et gyllent varmt lys til fargen av høstløv som dekker bakken.

Foto: Norsk Skogsmuseum/Bård Løken

Visuell fotosyntese med dynamisk lys

Utstillingen har som oppgave å skape en ny forståelse for treet og fotosyntesen gjennom visuelle virkemidler og gi de besøkende en unik opplevelse. Det kunstige lyset er en integrert del av denne opplevelsen og tar på seg rollen som kommunikator og representerer prosessene i naturen visuelt.

Lys og lysstyring henger tett sammen. Lyset endrer seg for å forklare vannstrømmer, energistrømmer, årstider, hvorfor bladet er grønt, stegvis hvordan fotosyntesen fungerer og hvilke celler som finnes inne i et blad. Overlysvinduet i rommet gir utstillingen dagslys, noe som tilfører en ny dimensjon av natur og foranderlighet til rommet gjennom årstidene. Utstillingsbelysningen tar høyde for varierende tilskudd av dagslys og øker i intensitet gjennom sommerhalvåret og dempes i vintersesongen. Dette er en motsetning til kunstig lys i arkitektur, men gjøres for å sikre at lyset utfører sin jobb som kommunikator også når det konkurrerer med dagslys. For å sikre at tekst er godt lesbart i perioder med direkte sollys og store kontraster brukes bakbelysning som fremhever tekst og bilder. Dette reduserer forstyrrende refleksjoner i materialet, skaper tydelige kontraster mellom tekst og bakgrunn og gir enhetlige tekst- og bildeflater.

Skjult lysteknikk

Lyset er avgjørende for hvordan utstillingen og rommet oppfattes. Det er gjort et nennsomt arbeid for å sikre at lyskilder og armaturer er skjult eller integrert i utstillingselementene slik at ikke belysningsutstyr tiltrekker seg oppmerksomhet, men at fokus forblir på lyset, materialer, gjenstander og formidling.

Mange lyspunkter

Lysstyringssystemet brukes både for å gjøre lyset «levende» og for å balansere lysintensiteten i utstillingens ulike elementer med hverandre. Et balansert lysnivå gjør at man lettere kan hente frem objekter og trekke fokus dit man ønsker uten at et element utilsiktet stjeler oppmerksomhet.

Ambisjonen med utstillingen er å gi besøkende nye opplevelser og inntrykk som skaper undring og interesse. Grunnpremissene for utstillingen var etablert – designteamet skulle skape et levende tre, vise livet under bakken og forklare elementene i et blad. Med utgangspunkt i oppgaven brukte designteamet all sin faglige kompetanse for å sikre at dette kunne gjennomføres ved å kombinere teknisk solide elementer til en ny visuell opplevelse.

– Som eksempel ønsker vi å hente frem den tekniske løsningen som gir lys og skiftende farge til 777 individuelle blader i trekronen. Det er nærliggende å ønske å benytte små RGBW lyskilder for å gi lys til hvert blad. Visuelt vil dette fungere, men som teknisk løsning vil det være sårbart og særdeles kostbart da det ville medføre totalt 3108 individuelt kontrollerbare dioder. Hver og en av diodene kan skades og feil kan oppstå med lysstyringssignalet. Den tekniske løsningen som ble benyttet er basert på 3 lysgivere med metallhalogen lyskilder. Hver lysgiver har et fargehjul med egendefinerte dikroiske glassfiltre og et dimmehjul. Fiberoptikk mates gjennom rette aluminiumsrør. Fiberen festes i enden av hvert rør før rørene bøyes på stedet til å forme en treskulptur i rommet. Lysgiverne skjules i rotstrukturen rundt trestammen, sier Olsen.

Det Fantastiske Treet 03
Foto: Light Bureau

Gjennomtenkt drift og vedlikehold

Denne tekniske løsningen begrenser antall lyskilder til 3 stk. og reduserer antall DMX-kanaler til 9 stk. Ved bruk av lysstyring og nøye planlagte fargehjul klarer man med dette å skape 777 individuelle lyspunkter som gir farge til bladene i samsvar til årssyklusen. Lysgivere med LED ble vurdert, men dette ville medføre en økt investeringskostnad og et økt antall lysgivere. Metallhalogen-lyskildene som ble benyttet brukes også i andre deler av museet og skaper dermed minimale utfordringer med tanke på vedlikehold og drift.

Utover dette benyttes utelukkende LED-lyskilder på grunn av fordelene de gir med tanke på levetid, effektforbruk, størrelse, varme og lysflux samt responshastighet ved bruk av lysstyring. Byggets eksisterende DALI-system brukes for å styre de statisk belyste elementene i utstillingen og sender også «triggere» til DMX-systemet for å aktivere dynamiske scenarier. DMX-systemet kommuniserer også med en av berøringsskjermene i utstillingen slik at museets guider kan styre lyset i bladsnittet manuelt for å samkjøre det med omvisningen.
LED-lyskilder med lang levetid og et lavt effektforbruk er benyttet generelt i utstillingen. 3 stk. metallhalogen-lyskilder er også benyttet, disse ble valgt på bakgrunn av andre kvaliteter enn energieffektivitet. Metall-, glass- og treelementene som brukes i utstillingen er laget av lokale håndverkere med kort vei fra produksjon til installasjon.
Installert effekt i utstillingen er totalt på 3 400W. Dette tallet er høyere enn det faktiske effektforbruket da lysstyringen demper lyset generelt gjennom deler av året og de dynamiske scenariene bruker både lys og mørke for å skape bevegelse i lyset. Vi estimerer det gjennomsnittlige effektforbruket, basert på dimmenivåer og dynamiske scenarier, til å ligge rundt 2 150W.

– Gjennomgående i prosjektet er det benyttet solide tekniske løsninger for å sikre at utstillingen fungerer godt over lang tid og at store vedlikeholdskostnader og kompliserte vedlikeholdsrutiner unngås. Løsninger på vedlikehold har vært en naturlig del av designprosessen for å sikre at lyskilde, armatur og driver alltid er skjult, men tilgjengelig for vedlikehold. Ved daglig bruk behøver museets personale kun å trykke på én knapp for å slå på utstillingen om morgenen. Den samme knappen slår av lyset på kvelden, sier Arve Olsen.

Tilpasset alle med Universell Utforming

Utstillingen skal passe til barn, voksne og eldre og gi alle brukergruppene gode opplevelser. Dette innebærer at tekst skal være lesbart for eldre som behøver tydelige kontraster og tilfredsstillende skriftstørrelse. Det er valgt bakbelysning av tekstelementer med en intensitet som ikke oppfattes blendende. Dersom tekst ble belyst av spotarmaturer kan dette medføre blending, refleksjoner og eventuelt sløringsluminans i øyet. Barn, kortvokste og rullestolbrukere opplever utstillingen fra et annet perspektiv enn gjennomsnittshøye voksne personer. Dette er tatt i betraktning ved detaljeringen av lyskilder som er integrert i utstillingselementer som ligger lavere enn normal øyehøyde sik at blending unngås.

Det dynamiske lyset bidrar til å lede blikket rundt i rommet ved bevisst bruk av kontrast. For svaksynte (og uoppmerksomme besøkende) er ytterkant av den opphøyde rotstrukturen markert med en lyslist slik at høydeforskjellen mellom rotstrukturen og steinen i ytterkant av rommet er tydeliggjort.

Det Fantastiske Treet

Norsk Skogmuseum har hatt økning i besøkstall på nærmere 4000, og er Annos aller mest besøkte avdeling med 105 768. Økningen tilskrives i stor grad den nye attraksjonen «Det fantastiske treet», som åpnet i januar 2016.

Adresse:
Solørvegen 151, 2407 Elverum, Norge
Eier(e) av prosjektet:
Norsk Skogmuseum / Anno Museum
Bruker/leietaker(e):
Norsk Skogmuseum / Anno Museum
Lysdesign:
Light Bureau
Hovedaktører i prosjektet:
Norsk Skogmuseum, Ole Martin Lislevand, Pivot, Light Bureau, Commando Group, Frode Stenberg AS, Kevin Iris, Nick Stevens, Ivar Bråthen Mekaniske, Fluidic Lighting
Leverandører:
AKB Lighting – LED linear, Bright Group – Roblon og Electron, Kreativ Plast – Osram og Plexiglas, Ljusdesign, Rebel Light – Mike Stoane Lighting, Stockholm Lighting – Pharos Controls
Få full tilgang til alle artikler i Norges eneste spesialmagasin for belysningsbransjen
Bestill her

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!