Former samfunnet – ser mennesket

Facebook Twitter LinkedIn Email

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Asplan Viaks kontorlokaler i Kongensgate 1 i Oslo er valgt ut blant 20 finalister som kandidat til arkitektenes bransjepris, arkitekturprisen 2017.

Hvordan arbeider dere i Asplan Viak med lys i deres prosjekter?

– Vi bearbeider alltid lys som en naturlig del i våre prosjekter, og vi jobber med belysning i samarbeid med rådgivende ingeniør elektro. Vi som arkitekter og interiørarkitekter vil være med og styre dette. Det grunnleggende for oss er at arkitekter og interiørarkitekter jobber under ett og veldig tett sammen. Dersom det inngår i prosjektet arbeider vi også tett sammen med våre landskapsarkitekter. Vi er tverrfaglig opptatt av helhet, og det blir fine diskusjoner om løsninger på denne måten. Vi har mye belysningskompetanse internt, og støtter oss blant annet på samarbeidet med konsulentene,men også på møter med leverandører/produsenter, sier sivilarkitekt Bård Helland hos Asplan Viak i Oslo.

Hvilke erfaringer har dere av lys og lysets betydning i deres prosjekter?

– Det går om romformer, arkitektur og belysning i en sammenheng. Allerede i oppstarten prøver vi å knytte til oss mest mulig tverrfaglighet. Vi tenker konseptuelt, og å skape atmosfære er et
suksesskriterium. Vi tenker konsept for belysningen, og belysningen må gjenspeile stedet. Arbeidet henger i tillegg sammen med krav fra byggherre. Vi jobber mye med skoler, barnehager
og kultur. Byggeprosjektene våre har ofte en sosial kontekst, legger han til.

Har belysning en høyere prioritet i dag enn tidligere for dere?

– Vi har skapt en økt bevissthet rundt lys internt i Asplan Viak, og vi har nå flere interiørarkitekter. Med dette har vi befestet oss med mer fokus på form og lys. Arkitektsiden har blitt viktigere. Vi har nå en stor andel formgivere, det er en lang tradisjon hos oss som de senere årene har blitt sterkere, sier Helland.

Kan det være slik at belysning får en lavere prioritet underveis om prosjektet blir dyrere enn planlagt?

– Hvis et prosjekt får overskridelser gjør det seg gjeldende på alle områder, ikke bare for belysningen. Det kan ende med færre kvadratmeter areal, at landskapsarkitektoniske elementer
utgår eller at valgte materialer blir billigere. Jeg ikke hørt om at spesielt belysningen reduseres i et konkret prosjekt. I dag planlegges alt i parallell, og det går fort. Det som er trist er at ved
endringer av kontrakter underveis, for å oppnå besparelser, er at man i mange tilfeller får et dårligere produkt, og uten at man oppnår mye besparelser. Det er dyrt å snu seg, sier han.

Kan du nevne noen konkrete prosjekter der du mener at lyset har vært spesielt vellykket, og hvorfor?

– Prosjektet med renoveringen av dette huset (Kongensgate 1, red. anm.) er et godt eksempel. Vi tok tak i belysningsforslaget fra RIE, som da var en standard statisk lysrørbelysning. Vi finne en måte å få en fleksibel løsning. Vi ønsker å flytte rundt og ta med oss lyset. Vi vil ha god belysning der vi trenger den. Her har vi laget et prosjekt med nøkterne budsjetter. Vi har snudd dette fra en trist A4 løsning til en belysning med god atmosfære og trivsel. Vi er vanskelige med slikt. Vår
oppgave er ofte å bevisstgjøre et ambisjonsnivå overfor byggherren, sier Helland med et smil.

Vil du lese hele artikkelen? Artikkelen er publisert i Magasinet Lyskultur 03/2017, og finnes på utvalgte Narvesenutsalg i tillegg til digital utgave for abonnenter og medlemmer av Lyskultur. Les magasinet digitalt her.

Få full tilgang til alle artikler i Norges eneste spesialmagasin for belysningsbransjen
Bestill her

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!