Lysdesign vil definere framtidens lys

Facebook Twitter LinkedIn Email

– Vi ser bruk av lysdesign som en økende trend, og alle som jobber med lysdesign kommer til å få mer å gjøre fremover. Det vil være plass i markedet for veldig mange som ønsker å jobbe med lysdesign, hevder Morten Jensen, daglig leder i lysdesignfirmaet ÅF Lighting i Oslo.

Viktig forprosjektfase
Lysdesign for ÅF Lighting er ofte delt inn i tre prosjektfaser; forprosjektfase, lysets funksjon og til slutt en detaljert designfase. Vi legger større vekt på den første, konsept- eller forprosjektfasen, enn det som oftest gjøres. Det utvikles et konsept for lysdesignet og vi har alltid en rød tråd. Vi er sikkert litt annerledes, fordi et konsept for oss handler om følelser, og hvordan lyset og miljøet skal oppleves. Viktige elementer er menneskeorientert lys og New Nordic Lighting. Vanligvis tar vi ikke frem konkrete belysningsforslag før vi har et konsept på plass, understreker Jensen.

– Vi får prosjektets visjon fra arkitekten, og lager deretter et konsept som gir et godt samspill mellom lysdesign og arkitektur. Ved å følge dette konseptet underveis i prosessen vil vi få en løsning som ivaretar prosjektets visjon. I et prosjekt skal det skapes en unik opplevelse av bygget, sett både utenfra og innefra. For å formidle og beskrive et slikt konsept bruker vi visualiseringer og tekst, sier Tomas Sjögren, Business Development Manager hos ÅF Lighting.

– Det må gjøres en bedre jobb i forprosjektfasen. Det er mange aspekter som må vurderes, ses i sammenheng og tenkes gjennom på forhånd. Det koster normalt sett ikke prosjektene mer å bruke lysdesignere, som en del tror. Den første fasen blir noe lenger og mer omfattende isolert sett, men man sparer både tid og penger i senere faser av prosjektet, og også totalt i prosjektet. Ved å gi prosjektet mer tid i de tidlige fasene reduseres antall endringer senere. Flere og flere kvalitetsbevisste arkitekter som vi samarbeider med går inn for en organisering med lysdesign i en tidlig fase. Vi samarbeider med arkitektene hele veien, og vi har mange tverrfaglige møter hvor vi finner felles løsninger som er forankret hos alle parter. Det blir tatt frem en tverrfaglig helhetsplan av aktørene i prosjektet og man får «tunet» alle detaljene. Disse prosessene er viktige, sier Jensen.


Rasteplass ved Strandlykkja, Europavei 6 lands Mjøsa. Foto: Tomasz Majewski.

Annen fase, lysets funksjon
– I neste fase er vi mer konkrete, beskriver lysets funksjon og hva slags løsninger det skal være i henhold til konseptet. Det blir laget prinsippskisser og vi beskriver her i detalj alle krav og data for belysningen, sier Jensen. Dette innbefatter vanlige krav til CRI, fargetemperatur, spredningsvinkel og lysnivå, og det begrenser seg ikke til kun antall lux, som ofte er det eneste som står i prosjektspesifikasjoner. – I tillegg spesifiserer vi også visuelle ikke målbare krav. Et eksempel kan være «uten fargekontraster ved wallwashing av hvite vegger», for å sikre identisk lys fra mange armaturer montert sammen, sier han.

Tredje fase, detaljert design og valg av belysning
– Først i tredje fase begynner vi å søke etter armaturer eller belysningsutstyr som kan oppfylle alle krav i foregående faser. For å finne riktige armaturer gjøres mer detaljerte lysberegninger og plasseringer, men en stor del av dette arbeidet er allerede gjort i konseptfasen, sier Sjögren.

– Det benyttes i prinsippet lysstyring i alle prosjekter, og det blir stadig oftere mer avanserte/komplekse anlegg og intelligent belysning basert på behovsstyring. Lyset har blitt mer kvalitativt de siste par årene, etter at alle diskusjoner om ytelser og lm/W har gitt seg. Nå bygger man også armaturer med lysdioder som utgangspunkt i armaturdesignet, ikke kun retrofitløsninger, sier Jensen.

– Vi må hele tiden tenke sikkerhet, og bruker fremdeles kabling for lysstyring, men jeg tror styring via kabel snart forsvinner. I renoveringsprosjekter kan man ta i bruk nye løsninger uten å måtte dra kabel. Styringsløsninger kan koste litt mer i investering, men er spart inn veldig raskt. Vi har arbeidet med et konkrete eksempel fra et parkeringshus hvor merinvesteringene til styring var innspart på en måned, sier han.

Cirka 20 % av energiforbruket går til lys, og det kreves mer enn to watt energi til kjøling for å fjerne 1 watt varme, så energibesparelser gir fortsatt mye. Med dynamisk lysstyring og dedikert lysstyring i bygg hentes energigevinstene ut, noe som raskt gir besparelser, selv om investeringskostnaden er noe høyere. Løsningene er også nærmest usynlige for brukerne.
– Energibesparelsene hentes ikke så mye på selve lysteknologien og LEDs energieffektivitet i forhold til andre lyskilder, men på muligheten til å styre LED. 70 % av besparelsene kommer på grunn av styringen, og man kan oppnå energibesparelsene uten å gå på akkord med de menneskelige aspektene. Vi jobber med lys for mennesker, legger Jensen til.

Morten Jensen ser både store muligheter og nye utfordringer for lysdesignfaget.
– En del lysdesignoppgaver om 5 år vil bestå i å ta bort lys. I mange tilfeller må man først ta bort lys og deretter tilføre det i rett mengde, understreker han. Han nevner København, som «dark city» hvor man har vært bevisst på lys og nivå. Københavnerlampen med wireoppheng over gatene som gir riktig lysnivå i gaten og bare litt strølys opp langs fasadene.

Tjuvtitten ved Astrup Faernley museet på Tjuvholmen i Oslo. Foto: Tomasz Majewski.

ÅF Lighting har mange yrkesgrupper som kan involveres i prosjektene. Lysdesignere, arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører og fysikere jobber sammen, og også en historiker er ansatt. Målet er å ha en bred og sammensatt tverrfaglig organisasjon. Ved å ha tverrfaglig kompetanse kan vi spille på hverandre og hente inn spesialkompetanse fra de andre nordiske kontorene dersom det trengs i et prosjekt, sier Sjögren.

Vi har holdt på med lys siden 2009 som ÅF Hansen & Henneberg, og i 2011 ble ÅFHH innlemmet i ÅF som eget forretningsområde med cirka 20 ansatte. Utviklingen har vært enorm, og bare det siste året er staben nesten doblet i Oslo. Det å utvikle lysdesign som et fagområde har hele tiden vært et mål for oss. Vi er et dynamisk kompetansesenter innen lys, vi ønsker ligge i forkant og utfordre markedet, og vi vil definere lys for mennesket, sier Jensen.

ÅF Lightings kompetanse er etterspurt i en rekke prosjekter, og lysdesign for Urbygningen på NMBU i Ås i Akershus er et eksempel. -Det startet som et prosjekt med ny belysning for fasaden, og universitetet ønsket også lyssetting av taket, som ikke hadde vært fremhevet tidligere. Det meste omfattende arbeidet ble etterhvert innendørsbelysningen. Bygget er delvis fredet, og kun små inngrep kunne gjøres. For forelesningsrommene ble det designet en egen lysramme som er bygget opp av lite synlige moduler som følger hulkilene i taket. Rammen har integrert tre ulike lysløsninger, darklight nedlys, wallwashere samt et opplys med tunable white for å tilpasse lyset til AV-utstyret som ofte er i bruk. Foredragsholder vil i tillegg bli belyst med spotlights montert på skinner. Det er supplert med noe lyssetting utendørs for å oppfylle kravene til universell utforming, blant annet lys i håndløpere, sier lysdesigner Gry Frellumstad.

I den ærverdige vernede salen som kalles festsalen i Urbygningen, som nå er et auditorium, ble lysekronen i krystall supplert med fire egendesignede lysekroner. Det ble også montert LED lys i stolryggene og som belyser bordene til seteraden bak. -Den eksisterende belysningen gav et spennende lysspill i taket, og den ble supplert med en ny, godt integrert funksjonell belysning. I korridorene gjorde vi en avveining og beholdt eksisterende lyskupler. Kuplene gir god kontrast og synlighet, og selv med noe mindre enn 150 lux er dette en god løsning i forhold til universell utforming. Noen ganger må man gjøre et kompromiss, sier Morten Jensen.

Artikkelen er publisert i Lyskulturs magasin 03/16.
Magasinet kan leses gratis på «min side» for medlemmer av Lyskultur.

ÅF Lighting

  • Per dags dato 84 ansatte i Norden
  • Kontorer i Oslo, København, Stockholm, Uppsala, Malmö og Göteborg
  • 12 ansatte i Oslo
  • Etablerer en global tilstedeværelse, og visjonen er å være et ledende kompetansesenter innen faget lys
Få full tilgang til alle artikler i Norges eneste spesialmagasin for belysningsbransjen
Bestill her

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!