Lysdesigneren

Facebook Twitter LinkedIn Email

Mari Gaasemyr Høvik er prosjektleder for lysdesign hos ECT. Hun sitter i styret i Norske Lysdesignere og er også medlem i Norsk Lysteknisk komité. Hun har nylig fullført en master i Arkitektonisk lysdesign og Designledelse ved universitet i Wismar.

Hva var grunnen til at du ble lysdesigner?
Jeg har alltid vært fascinert av stemning i rom, og interessert i hva det er som gjør at det på noen steder føles godt å være, mens andre steder kan oppleves som ubehagelige. Inneklima er jo sammensatt av mange faktorer – luftkvalitet og temperatur, lyder og akustikk spiller en stor rolle for komfort. Men for meg er det altså lyset som er den store x-faktoren når det kommer til atmosfære. Etter å ha utviklet en bevissthet rundt dette kunne jeg ikke forestille meg noe som ville være mer spennende å studere, og ha som jobb.

Lysdesign som fag oppdaget jeg faktisk på en studiemesse hvor Parsons School of Design i New York hadde stand, hvor jeg fikk høre om deres studie i arkitektonisk lysdesign. Kombinasjonen av det estetiske og det tekniske appellerte veldig til meg, og jeg begynte å undersøke muligheter for å studere lys her hjemme. Da var det et lykketreff for min del at et lysdesign-studie viste seg å være på trappene. Dette var i 2004 og jeg var i ferd med å avslutte Bachelor i språk og kommunikasjon på Blindern, så jeg bestemte meg for å ta en ganske ny retning med videre studier. Imens jeg ventet på at lysdesign-studiet skulle starte opp tok jeg grunnkurs i belysning hos Lyskultur og jobbet på kontoret hos en elektriker for å få litt bransjeerfaring.

Hvordan er arbeidsdagen din, og hva er det beste med den?
Det er veldig stor bredde i prosjektene vi jobber med. Vi har oppdrag innen både bygg og samferdsel, så vi planlegger lys for alt fra stasjoner og veiprosjekter, til skoler, kontorbygg og hoteller for å nevne noe. Jeg liker at det er så stor variasjon, det gjør at vi blir vant til å møte oppgavene med et åpent sinn rundt muligheter og løsninger. Jeg synes samarbeid i designteam er noe av det som er det aller beste med jobben. Vi jobber tett med arkitekter, interiør- og landskapsarkitekter. Det er gøy å sitte sammen og utvikle ideer og planer for hvordan rommene skal fremstå og fungere bra for dem som skal bruke arealene. Arbeidsdagene er en god miks av møter og planlegging. Og mye tverrfaglig koordinering, som jo er nøkkelen til de gode løsningene.

Hvorfor er profesjonen lysdesigner så viktig?
Lysdesign handler mye om å se hvilke forutsetninger og behov som ligger i et prosjekt, og planlegge belysningen som et svar på dette. LED og styringsteknologi gir oss nærmest ubegrensede muligheter for hvordan man kan bruke belysning i bygg og anlegg. Disse mulighetene med digital belysning må benyttes med stor omhu. Og det er spesielt viktig nå at man ikke lar den spennende teknologien define e løsningene, men at vi fortsetter å legge folks behov som hovedpremiss for god design.

Belysning er kritisk, det er helt klart at vi påvirkes av lysforholdene, det kjenner vi på kroppen både midtvinters og om sommeren. Nå er det mye snakk om Human Centric Lighting og døgnrytmestyring i bransjen, men jeg mener løsningene for dette er for enkle. Jeg har savnet et mer komplett konsept, som i tillegg til variasjon i nivå og lysfarge, gir kontraster og endring i retning på lyset. Da jeg jobbet med masteroppgaven studerte jeg hvordan skiftene i det naturlige lyset kunne fungere som referanse for programmering av dynamisk belysning. Tiden for statisk belysning er i hvert fall forbi, og det er lysdesignerens oppgave å tilrettelegge belysning som er tilpasset ikke bare sted og bruk, men nå også tid. Hva lys har å si for helse og velvære er vel fremdeles et ganske åpent spørsmål, men jeg tror at dette vil bli et viktig aspekt i lysplanlegging fremover.

Har du noen anbefalinger til andre som vil bli lysdesignere?
Til dem som vil bli lysdesigner: gratulerer og velkommen! Lysdesign som rolle er vel fremdeles i den spede start, og jeg spår faget ikke mindre enn stor fremgang. Folk blir stadig mer bevisst på design generelt, og også kompleksiteten rundt belysning, noe som gjør at kompetanse på lys er kjærkomment i prosjekter. Jeg anbefaler lysdesign-spirer å sjekke ut bachelorstudiet i Lysdesign ved USN. Ellers vil jeg oppfordre til å rette et blikk mot hva som rører seg i bransjen, ikke bare innen belysning, men tilgrensende felt som arkitektur og design. Det er viktig å henge med i svingene på trender og teknikk, og det er inspirerende å se lys i sammenheng med det som skal belyses.

Hva kreves for å bli en god lysdesigner?
Det grunnleggende er jo å kunne definere hvilken kvalitet lyset skal ha, ut fra funksjon og bruk, og også ut fra egenskapene til det materialet som lyset skal treffe. Men ved siden av det å jobbe med tilsiktede effekter av belysning, tenker jeg det viktigste er å kunne forsvare de gode løsningene. I alle prosjekter er det mange ulike hensyn som skal veies opp mot hverandre, og disse kan være direkte motstridende. Det dreier seg ofte om økonomi, drift og ønske om fleksibilitet. Dette må da vurderes i forhold til hvilken merverdi man ser at prosjektet kan oppnå ved at det legges vekt på lys. En god lysdesigner klarer å formidle denne merverdien, ved at prosjektet kan oppnå positiv synlighet, opplevelse og trivsel for folk som bruker stedet, samtidig som det funksjonelle er ivaretatt.

 


Artikkelen er publisert i Magasinet Lyskultur 01/2019. Magasinet distribueres fire ganger i året til Lyskulturs medlemmer (gratis) og abonnenter, og er i tillegg til salgs hos utvalgte Narvesenutsalg.

Kjøp siste nummer:
Siste nummer kan bestilles separat frem til nytt nummer er i salg. Bestill siste nummer her.

Få full tilgang til alle artikler i Norges eneste spesialmagasin for belysningsbransjen
Bestill her

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!