Lyskultur fyller 80 år

Facebook Twitter LinkedIn Email

En gruppe lampefabrikker og elverk stiftet foreningen under navnet «Selskapet for Lyskultur» 15. desember i 1936. Siden kom representanter for brukerne, elektroentreprenører og elektrofirmaer inn i selskapet. Fra Selskapet for Lyskultur, til kunnskapssenter og til kompetansenettverk innen lys og belysning – Lyskultur er i 2016 inne i sitt 80. foreningsår. 

For 80 år siden jobbet Lyskultur med å etablere et nettverk for alle som jobber med lys for å inspirere til god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur jobbet tidlig i sitt organisasjonsliv med utarbeidelsen av veiledere, og ga ut flygebladet «Godt lys – ditt beste verktøy» allerede på 40-tallet, som solgte over 11.000 eksemplarer, og var gjenstand for 58 foredrag rundt om i landet.

Lyskulturs primære formål var å arbeide for riktig belysning på nasjonalt plan og videreformidle betydningen belysning har på alle områder.

Det siste skulle vise seg å være viktig i årene etter krigen, hvor gjenoppbyggingen var et aktuelt tema, og planer om en faglig komité var i gang. Norsk Lysteknisk komité ble startet av Lyskultur i 1948 på anmodning fra CIE – den internasjonale belysningskommisjonen, for å ivareta norske lysfaglige interesser i det internasjonale samarbeidet.

Norsk lysteknisk komité er i dag Lyskulturs øverste faglige organ, og har siden sin oppstart bistått Lyskultur med utgivelsen av publikasjoner, standarder og veiledere, i tillegg til å følge faglige interesser nasjonalt og internasjonalt.

I løpet av 70- og 80-tallet var Lyskultur opptatt av informasjonsarbeid og etablering av sosiale møtearenaer for bransjen. I denne perioden ble informasjonsheftet ”Nytt fra Lyskultur” utgitt, som sammen med publikasjonsvirksomheten ga ny grobunn for organisasjonen.

Etter flere vellykkede arrangementer og konferanser ble Månedens bygg arrangert for første gang i 1990, og viste seg å være et samlende forum for fagfolk med ulik bakgrunn som møttes til omvisning og diskusjon. Månedens bygg arrangeres den dag i dag av Lyskulturs regionale avdelinger, og er fortsatt en aktuell møteplass for Lyskulturs medlemmer og omegn.

Magasinet ”LYS” ble utgitt for første gang i 2000, og fikk nytt design i 2012. Magasinet Lyskultur ble utgitt i 2015, og selges for første gang eksternt via Narvesenutsalg.

”Nytt fra Lyskultur” ble i år 2000 utgitt som magasinet ”LYS”, med en målsetting å være et profesjonelt fagtidsskrift. I dag går magasinet under navnet ”Lyskultur”, og er norges eneste spesialmagasin for belysning.

Kompetansenettverket Lyskultur
I løpet av 2015 ble organisasjonen presentert i ny drakt med ny profil, hvor synliggjøring av medlemmenes kompetanse har ligget til grunne for å inspirere beslutningstakere og andre til å satse på god belysning.

Nye nettsider, ny logo og nytt navn og design på magasinet var kommunikative grep for å videreføre organisasjonen samlet, med ett navn og merkevare.

Lyskultur besitter i dag en medlemsmasse som brer seg over flere yrkesgrupper som samles under et tverrfaglig kompetansenettverk. Medlemmer av Lyskultur er elektroinstallatører, lysdesignere, rådgivende ingeniører, importører, leverandører og selve salgsleddet innen belysning.

– Når Lyskultur nå er inne i sitt åttiende foreningsår er det flott å se et tverrfaglig nettverk jobbe sammen mot å skape bedre vilkår for bransjen som helhet. Lys er et så komplekst tema som strekker seg langt utover kun hva standarder og forskrifter angår, noe Lyskulturs medlemmer jobber sammen med for å formidle, sier daglig leder i Lyskultur, Katia V. Banoun.


Foto: Halvor Gudim. Lyskulturs administrasjon. Fra venstre: Maiken D. Mandal, kommunikasjonsmedarbeider, Katia V. Banoun, daglig leder, Kjetil Rygh, medlemsansvarlig og Kenneth Hansen, publikasjon- og fagansvarlig.

Nye lokaler på Lysaker brygge
Lyskultur byttet ved årsskiftet driftslokaler, og befinner seg nå i nye lokaler på Lysaker brygge. Nærområdet består av flere næringsdrivende, med flere av Lyskulturs medlemmer i umiddelbar nærhet.

Lyskultur ønsket å benytte seg av medlemmers kompetanse ved lyssetting av nye lokaler, og ga medlemmer mulighet til å utvikle lysplan for lokalene. ÅF Lighting har utarbeidet lysplanen som fungerer som et showroom med varierte armaturer og produkter. Lyset er levert av ERCO, Fagerhult, Flos, iGuzzini og Louis Poulsen.

Grunnbelysningen har iGuzzinis «Laser Blade», en nedfallsbelysning nesten fri for blending.


Foto: Halvor Gudim.

Kjøkkenbelysningen prydes av Louis Poulsens nylig lanserte ”Cirque”, designet av Clara von Zweigbergk. Cirque er en lampeserie som kommer i tre ulike størrelser og fargekombinasjoner. Lyskultur har valgt et fargerikt design til å pryde kjøkkenavdelingen.

Over langbordet på møterommet henger Fagerhults «Appareo Sirkulær», som er støpt i alluminium og lakket med strukturlakk. Produktet har sideemitterende dioder, som gir en gjennomsiktig akryplate når den er slukket, og en jevn luminans når den er tent.

Lokalenes skrivebord er utstyrt med den klassiske L-1 i LED fra Glamox Luxo, designet av Luxos grunnlegger Jac Jacobsen. Nedhengt over skrivebordene henger ”The running magnet” fra Flos, med spotter i samme serie som tillegg på hver side. Den matte serien passer godt inn i kontorlokalenes atmosfære.

Lyskulturs lokaler på Lysaker brygge har med sin sentrale beliggenhet lokaler som fungerer som et møtepunkt for nettverket.


Foto: Halvor Gudim. Lyskulturs leverandørmedlemmer samlet til medlemsmøte i Lyskulturs nye lokaler på Lysaker brygge. 

– 
Fire aktive bidragsytere til kompetansenettverket forteller om sine erfaringer med Lyskultur.

Tor Mjøs
Mjøs er sivilingeniør i Norconsult innen energieffektivisering og belysning. Mjøs er i tillegg leder av Norsk lysteknisk komité, og sitter i Lyskulturs styre.

«Et tverrfaglig fellesskap er spesielt viktig for en rådgiver, ikke minst fordi lys omfatter så mye mer enn teknikk, som gjør et tverrfaglig samarbeid helt sentralt. Som medlem av NLK i over 10 år, de siste 5-6 årene som leder og da også automatisk medlem i Lyskulturs styre, så er det klart at Lyskultur har vært viktig for meg, både i forhold til alle de dyktige fagpersonene man møter, men også for egen faglige utvikling. 

Ved å være engasjert i internasjonalt standardiseringsarbeid har det gitt tilgang til siste oppdaterte kunnskap på fagområdet, men også mange lange kvelder med innspill til standarder og rapporter! Man får intet gratis, men du verden så mye man kan lære!»

Inger Anne Rongve
Rongve er norges første kvinnelige elektro-installatør, og daglig leder i Monsen Elektro. Rongve har tidligere sittet i Lyskulturs styre og regioner.

”Lyskultur har betydd mye for min faglige utvikling, spesielt da jeg var fersk i jobben på 80-tallet. I Lyskultur traff jeg dyktige folk som både hadde erfaring og kunnskap. Først måtte jeg lytte og lære, og etter hvert kunne jeg delta med kunnskap og egne synspunkter. Lyskulturs publikasjoner har vært og er fortsatt et nyttig verktøy. I Monsen Elektro jobber vi mye med lys, og det er viktig at vi som leverer, monterer eller idriftssetter anleggene har kompetanse og erfaring på lys.” 

Morten Jensen
Jensen er leder av ÅF Lighting Norge og medlem av Lyskulturs faglige organ, Norsk lysteknisk komité.

«Jeg har de to siste årene sittet som medlem av Norsk Lysteknisk Komité, hvor jeg har møtt mange dyktige fagfolk. Fellesskapet er viktig for bransjens utvikling, og i Lyskultur møtes ulike fagdisipliner til diskusjon og kunnskapsutveksling. Lyskultur er også inngangsporten til internasjonalt samarbeid, som til syvende og sist påvirker alle som på ulike måter jobber med lys.» 

Einar Falk
Falk er tidligere markedssjef i Osram, og har vært engasjert i Lyskultur i en årrekke. Falk er i dag æresmedlem av Lyskultur.

«Jeg ble hyret inn i Lyskulturs PR-komite i 1968, som representant for Osram. Det passet godt med vår strategi å være med i et nøytralt lysfelleskap, som på vegne av lysbransjen presenterte lysets betydning innen viktige områder, i publikasjoner som etterhvert ble vel ansett innen hele elektrobransjen og som var grunnlaget for Lyskulturs kursvirksomhet. 

I 2006 ble jeg utnevnt til æresmedlem i Lyskultur, en heder jeg setter stor pris på. Det er vel unødvendig si at samarbeidet med både ansatte og alle lysbransjens aktører har vært svært viktig for meg, både for min jobb i Osram og min egenutvikling. Fantastisk å ha fått lov å bidra til noe så meningsfullt som lys og belysning – takk Lyskultur, jeg ønsker dere mange lyse år!»


Artikkelen er publisert i Lyskulturs magasin 02/16. 
Magasinet kan leses gratis på «min side» for medlemmer av Lyskultur. 

Få full tilgang til alle artikler i Norges eneste spesialmagasin for belysningsbransjen
Bestill her

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!