ZENISK vant Slemmestads konkurranse om ny lysplan

Facebook Twitter LinkedIn Email

ZENISK var en av flere tilbydere for lysplan til byplanleggingen for Slemmestad 2020, og vant anbudskonkurransen for utvikling av lysplan.

Stedsutviklingsprosjektet skal utvikle Slemmestad fra «industrikultur til kulturindustri»

– Det var høyt nivå på alle aktørene som sendte inn tilbud, men ZENISK scoret høyest på bakgrunn av en totalvurdering av det innleverte materialet og deres erfaring med lignende arbeid, sier prosjektleder for Røyken Kommune, Arve Vannebo.

Slemmestad 2020 er et offentlig-privat samarbeid, og lysplanen er bestilt av Slemmestad Brygge AS, grunneierne i Slemmestad sentrum og Røyken kommune, som i samarbeid med Husbanken, Papirbredden Innovasjon AS og Lyskultur utarbeidet grunnlaget for en lysplan for kommunen.

Kompetansetilskuddet fra Husbanken gir støtte til forsøksprosjekter og informasjonsformidling knyttet til miljø og energi, universell utforming og byggeskikk. Lyskultur har arbeidet aktivt for å tilrettelegge prosjektet med universell utforming som strategi.

Kompetent aktør med bred erfaring
ZENISK er et uavhengig lysdesignkontor spesialisert i lysplaner, med solid estetisk og kunstnerisk forankring, og har bred erfaring fra identitetsfremmende og kulturhevende byutviklingsprosjekt.

– Vi har ventet på en så ambisiøs lysplan som denne siden vi startet opp for over seks år siden, og gleder oss til å ta fatt på oppgaven, sier daglig leder og lysdesigner i ZENISK, Kristin Bredal.

Fra tettsted til levende kystby
Byutviklingen tar sikte på å omforme Slemmestad fra tettsted til en levende kyst- og fjordby, og vil bygge Slemmestad på veksten i opplevelsesnæringene. Slemmestad2020 er en målrettet satsing med kunnskapsbasert stedsutvikling, og skal legge til rette for gode møteplasser og vekst i lokalsamfunnet, samt forsterke samferdselen med Oslo-regionen.

Utvikling av lysplan er et sentralt ledd i stedsutviklingen, og kommunen vil videre jobbe med utvikling av kulturnæringene, samt posisjonere seg som kystby ved å utnytte den gode beliggenheten langs Oslofjorden. Røyken kommune har store ambisjoner for å bruke lysplaner aktivt i alle større reguleringsplaner, og har en egen strategi for lys: ”Røyken har sett lyset”.

Lyskultur kompetanseformidler
Lyskultur har bistått i utlysning av lignende lysplanleggingsprosjekt tidligere, og har gjennom en aktiv kompetanseformidling tilrettelagt for kommuner og byggherrer for å inspirere kommunene til å ta i bruk lysplaner til helhetlig by- og stedsutvikling.

– Vi har i lengre tid jobbet aktivt med ulike tiltak ovenfor kommuner for å få dem til å satse på overordnede lysplaner. Kommunen kan oppnå høye gevinster ved å satse på lys, i form av økt trivsel og trygghet, energi- og økonomieffektivisering, være identitetskapende og fremme brukervennlighet i henhold til universell utforming, sier daglig leder i Lyskultur, Katia Valerie Banoun.

Få full tilgang til alle artikler i Norges eneste spesialmagasin for belysningsbransjen
Bestill her

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!