Høvik stasjon

Facebook Twitter LinkedIn Email
Fakta om prosjektet
Oppdragsgiver
Jernbaneverket
Lysdesign
Halvor Næss belysningsdesigner AS
Andre aktører i prosjektet
Jernbaneverket, Heyerdahl arkitekter, Norconsult.
Leverandører
Norka Nortronic, iGuzzini, Multilux.
Prosjektbeskrivelse
Ombyggingen av Høvik stasjon ble påbegynt i 2011, og gjenåpnet i desember 2015. Jernbaneverket har gjort en fullstendig ombygging av konstruksjonen på stasjonsområdet. Heyerdahl arkitekter er hovedarkitekt bak ombyggingen. Lysdesign ved Halvor Næss belysningsdesigner. Den nye ruteplanen fra Høvik stasjon vil etter ombyggingen gi dobbelt så mange togavganger per time fra Høvik og de andre lokalstasjonene langs Drammensbanen (Jernbaneverket).
Universell utforming
Høvik stasjon er universelt utformet både i arkitektur og belysning. Prosjektet har hatt spesiell fokus på å etablere et anlegg som er godt tilgjengelig for alle. Ombyggingen av stasjonen har gitt en moderne og sikker stasjon som er tilpasset alle brukergrupper.

Høvik stasjon i Bærum ble gjenåpnet desember i 2015, med et utvidet og fullstendig ombygd stasjonsområde. 

Stasjonen er lyssatt av lysdesignerkontoret Halvor Næss Belysningsdesigner, som med godt lysdesign i samferdselssektoren viser muligheten for å kombinere estetikk med strenge funksjons- og vedlikeholdskrav.

Prosjektets hovedfokus har vært å inkludere visuell komfort i en estetisk god løsning i harmoni med Jernbaneverkets strenge funksjonskrav. Planleggingen av belysningen på stasjonen ble påbegynt allerede i 2011, og det ble tidlig i prosessen valgt å gå for en 100% LED-løsning. I prosessen har det blitt lagt vekt på å få funksjon, estetikk og visuell komfort til å smelte sammen til den gode løsningen.

Jernbaneverkets krav til funksjon og vedlikehold har blitt ivaretatt samtidig som det i prosessen har blitt jobbet mye med å få funksjon, estetikk og visuell komfort til å smelte sammen til å bli den gode løsningen.

Den estetiske opplevelsen skaper gode rom for opphold, hvor lysdesigner har vært klart over at lysanleggets funksjon ikke er fullstendig oppnådd om man kun dekker teoretiske krav. Ved å fokusere på god lysdesign setter man krav til det som ikke er målbart, men som utgjør hele forskjellen på et godt anlegg å oppholde seg i.

Foto: Tomasz Majewski.

Belysningen integrert i arkitekturen
Arkitektkontoret Birger Heyerdahl sivilarkitekter har med rene og tydelige flater i strukturen gjort at lysdesigner har kunnet integrere belysningen i arkitekturen. Rene tydelige flater som spiller på lag underbygges og forsterkes ved at det blir benyttet armaturer med god visuell komfort, og med spilehimlingene som en naturlig avskjerming.

I trappehuset er det valgt å spille på transformasjonen som skjer når dag møter kveld. Takflatene er belyst indirekte med et gangareal fra håndløperne som gjør bygningen transparent. De tekniske installasjonene i heissjaktene er belyst med et blått mettet lys både over og under heisstolen, som gir en visuelt spennende effekt.

Foto: Tomasz Majewski.

Full LED-belysning
Utviklingen av LED som lyskilde har i løpet av prosjekteringsprosessen gitt mulighet for et anlegg med 100% LED-belysning. Tekniske løsninger har blitt gjennomført med hensyn til estetikk, og hele anlegget er dimbart med utstrakt bruk av bevegelsessensorer.

Anlegget er forberedt for å kunne fjernstyres via Jernbaneverkts signalanlegg, med en forventet levetid på opp mot 100 000 timer.

Lyset i trappehus, kulvert og gangareal dimmes automatisk til 30% funksjon når det ikke detekteres mennesker på stasjonsområdet.

Universell utforming
Høvik stasjon er universelt utformet både i arkitektur og belysning. Prosjektet har hatt spesiell fokus på å etablere et anlegg som er godt tilgjengelig for alle. Ombyggingen av stasjonen har gitt en moderne og sikker stasjon som er tilpasset alle brukergrupper.

Fakta om prosjektet
Oppdragsgiver
Jernbaneverket
Lysdesign
Halvor Næss belysningsdesigner AS
Andre aktører i prosjektet
Jernbaneverket, Heyerdahl arkitekter, Norconsult.
Leverandører
Norka Nortronic, iGuzzini, Multilux.
Prosjektbeskrivelse
Ombyggingen av Høvik stasjon ble påbegynt i 2011, og gjenåpnet i desember 2015. Jernbaneverket har gjort en fullstendig ombygging av konstruksjonen på stasjonsområdet. Heyerdahl arkitekter er hovedarkitekt bak ombyggingen. Lysdesign ved Halvor Næss belysningsdesigner. Den nye ruteplanen fra Høvik stasjon vil etter ombyggingen gi dobbelt så mange togavganger per time fra Høvik og de andre lokalstasjonene langs Drammensbanen (Jernbaneverket).
Universell utforming
Høvik stasjon er universelt utformet både i arkitektur og belysning. Prosjektet har hatt spesiell fokus på å etablere et anlegg som er godt tilgjengelig for alle. Ombyggingen av stasjonen har gitt en moderne og sikker stasjon som er tilpasset alle brukergrupper.

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!