Industriarven på Rjukan

Facebook Twitter LinkedIn Email
Fakta om prosjektet
Oppdragsgiver

Lyskulturs idékonkurranse for lysdesign – videre oppdragsgiver blir Norsk Industriarbeidermuseum

Lyskonsept
ZENISK
Prosjektbeskrivelse

Løse en samfunnsoppgave gjennom lysdesign av et verneverdig kulturlandskap, og samtidig skape en turistattraksjon gjennom opplevelse, bærekraft og universell utforming.

Universell utforming

Den universelle utformingen er en ramme og en ressurs for tilnærmingen til Lyskonseptet. I skissen til ZENISK har de satt fokus på at løsningen være god og tilgjengelig for alle. Dette gjelder blant annet fokus på lesbarhet, orientering og visuell orden; bevisst fordeling av lys, balanse mellom vertikal belysning (fasade) og horisontal belysning (gatelys) og blendefri belysning.

Lysdesignkontoret ZENISK gikk av med seieren under vinnerkåringen av idékonkurransen i lysdesign for verdensarven på Rjukan 6. september, med bidraget Spirit of the Possible.​

For første gang i Norge har det blitt holdt en åpen og anonym konkurranse for lysdesign. Konkurransen hadde til hensikt å få frem idéer som kan gi videre grobunn for utvikling av et område.

Idékonkurransen var støttet av Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, og en lysfaglig jury vurderte de innsendte bidragene for industriarven på Rjukan sammen med Norsk industriarbeidermuseum.

Blant åtte innsendte bidrag gikk ZENISK av med seieren for å lyssette industriarven på Rjukan. Industriarven på Rjukan, som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, representerer unik industrihistorie, flott arkitektur og er beliggende i vill og vakker natur.

Viktig milepæl
ZENISK skisserer i vinnerutkastet Spirit of the possible som en hyllest til menneskene og historien på Rjukan. Historien har vist at det meste er mulig å få til med sterk pionerånd. Verdensarven Rjukan har unik verdi langt ut over lokale og nasjonale grenser.

– Dette er en viktig milepæl for oss som bringer oss ennå et steg nærmere vårt mål om å forvandle norske uterom til attraktive, hyggelige og vakre steder i den lange mørketida.  I ZENISK leter vi etter det unike med det stedet vi til enhver tid jobber med. Vi legger vår sjel i å forme konsepter som fanger essensen, poesien og identiteten til nettopp dette stedet. Rjukan er i så måte en gave å jobbe med, sier sjefsdesigner i ZENISK, Kristin Bredal.

Spirit of the possible vil vise hvordan lys kan formidle Rjukans identitet gjennom å forene kulturarven med universell utforming og livskvalitet. De som bor på og besøker Rjukan skal oppleve et attraktivt historisk sentrum med atmosfære og opplevelser.

Harde og myke kvaliteter
Spirit of the possible sin tilnærming er gjennom to kvaliteter: de harde og de myke. De harde kvalitetene er håndgripelige som natur, arkitektur, kraftstasjon, fabrikkanlegg, industrisamfunnet, transportårer, gater. De myke kvalitetene er de uhåndgripelige som selve historien, menneskers liv, opplevelser, fortellinger og aktiviteter. Rjukans rike historie skaper en naturlig og spennende kompleksitet, der inndeling mellom det som er håndgripelig og synlig (natur og by) og det som er uhåndgripelig, eller usynlig (mennesker og historie) er sammenvevd.

Lysinstallasjon som tidsmarkør
Skal man alltid mangle en horisontlinje selv om man bor i dypt i dalen omringet av bratte fjell? Rjukan kan, med sine spesielle naturlige lysforhold, trosse denne regelen og skape sin egen unike lyseffekt.

Solen, bak fjellet i sør, tegner skyggen av fjellet på den nordvendte fjellsiden, og skaper en alternativ horisontlinje. Når solen vender tilbake, kryper denne skyggen nedover i fjellsiden, dag for dag helt til den endelig bader hele Rjukan i sollys. På denne måten indikerer skyggen tid- og årssyklus.

ZENISK foreslår å installere en enkel stram lyslinje på den nordvendte fjellsiden som får sollys på dagtid, som markerer skyggelinjen til fjellet. Lysprojeksjon på fjellsiden blir en markør som viser tid og syklus. Rjukan kan få en lyskunstinstallasjon som uttrykker tiden og forventningen til lyset kommer tilbake.

En skarp avgrenset lyslinje projiseres på fjellet og markerer hvor solen treffer fjellsiden på dagtid. Lyslinjen vil sakte bevege seg oppover fjellsiden når vinteren kommer og nedover igjen når solen vender tilbake om våren.

Denne lysinstallasjonen blir en tidsmarkør som indikerer årstiden for Rjukan sine innbyggere. Samtidig kan dette bli en attraksjon for besøkende på linje med Solspeilet.

Topografien, virkningning fra sollyset på dagtid, årstid og forventningen til lyset tilbakekomst vil på denne måten grafisk utrykkes om kvelden. Lyslinjen kompenserer for mangel på horisontlinje, og den rammer inn sentrum om kvelden.

Universell utforming
I konseptbeskrivelsen sin skisserer ZENISK universell utforming ikke bare som en ramme, men også en ressurs og en inspirasjon for tilnærmingen til lyskonseptet.

I en universelt utformet løsning skal hovedløsningen være brukbar for alle. Dette gjelder:

• Lesbarhet, orientering og visuell orden
• Balanse mellom vertikal belysning (fasade) og horisontal belysning (gatelys)
• Opplevelsen av lyshet og sammenheng er viktigere enn lysnivå
• Fordi øyet alltid justerer seg etter det lyseste punktet i synsfeltet er bevisst fordeling av lys et virkemiddel for UU
• Plassering av utstyr med minst mulig fysiske hindre
• Blendfri belysning
• Bedre lesbarhet av gatesituasjon og inngangspartier til bygg
• ved plassering av lysarmaturer og lys på vertikale flater

Landemerkert i hvitt lys – gatene i varm glød
Dersom landemerkene blir markerte med hvitt nøytralt lys samtidig som byens funskjonelle lys er varmt, så vil dette vise beliggenhet, tydeliggjøre status, binde sammen og fortelle en historie.

Det betyr mye for oppfattelsen av et sted at du kan se forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn. En romlig tredimensjonal oppfattelse av omgivelsene stimulerer sansene og frigjør mental kapasitet til andre ting du trenger å ha fokus på. Visuell orden handler om hva som vises fram og hvordan. Også type utstyr og installasjon er viktig. Funksjonell belysning for gater og veier er en del av bildet. Det samme er privat belysning ved inngangspartier.

Vern
ZENISK trekker fram viktigheten av å evaluere hvilken type lesbarhet de ulike landemerkene bør ha. Fortinnsvis belyse landemerker og objekter utenfra. Alt som monteres må være reversibelt. Det anbefales å utføre prøvelyssetting før permanent innstallasjon. Her bør en evaluere oppnåd effekt, og hvordan belysning bidrar til status og forståelse, samt teknisk løsning.

Fakta om prosjektet
Oppdragsgiver

Lyskulturs idékonkurranse for lysdesign – videre oppdragsgiver blir Norsk Industriarbeidermuseum

Lyskonsept
ZENISK
Prosjektbeskrivelse

Løse en samfunnsoppgave gjennom lysdesign av et verneverdig kulturlandskap, og samtidig skape en turistattraksjon gjennom opplevelse, bærekraft og universell utforming.

Universell utforming

Den universelle utformingen er en ramme og en ressurs for tilnærmingen til Lyskonseptet. I skissen til ZENISK har de satt fokus på at løsningen være god og tilgjengelig for alle. Dette gjelder blant annet fokus på lesbarhet, orientering og visuell orden; bevisst fordeling av lys, balanse mellom vertikal belysning (fasade) og horisontal belysning (gatelys) og blendefri belysning.

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!