Konkurransetjenester

Facebook Twitter LinkedIn Email
Konkurransetjenester
Lyskultur tilbyr oppdragsgivere, kommuner, byggherrer og arkitekter veiledning og bistand til å finne rett lyskompetanse til det arbeidet som skal utføres.
Idékonkurranser

Idékonkurranser har til hensikt å få frem idéer som kan gi videre grobunn for utvikling av konkrete prosjekter.

Lysdesignbrief

En lysdesignbrief skal kartlegginge nå-situasjon og ønsket situasjon, og konkretisere oppgaven som skal utføres.
​
Last ned lysdesignbrief.

Konkurranseveileder

Konkurranseveilederen beskriver hendelsesforløpet i en idékonkurranse.
Last ned konkurranseveileder: Idékonkurranser for lysdesign.

Kontakt

Lyskultur
Katia V. Banoun, daglig leder
E: post@lyskultur.no

T: +47 671 02 840

Lyskultur tilbyr oppdragsgivere, kommuner, byggherrer og arkitekter veiledning og bistand til å finne rett lyskompetanse til det arbeidet som skal utføres. Lyskulturs konkurransetjenester følger oppdragsgiver gjennom hele konkurranseforløpet, fra idé- og konseptutvikling, utlysning av konkurransen og frem til kåringen av beste kandidat.

Lyskultur fungerer som konkurransesekretariat og setter sammen en faglig kompetent jury bestående av toneangivende aktører fra bransjen for å sikre riktig kompetanse for best mulig resultat av oppgaven som skal løses, og skal gi oppdragsgiver godt nok grunnlag for å sette idéer til verks. Dette kan gjøres på flere måter, via anbud, idékonkurranser, åpne konkurranser eller en kompetanseoversikt i bransjen.

Formål
Vi ønsker å sette idé- og konseptutvikling i lysfaget på dagsorden, og sikre at faget på lik linje som andre fagdisipliner vil være med på å legge premissene for samfunnsdebatten innen urban utvikling, med fokus på gode og miljøvennlige arbeids- og bomiljøer i kombinasjon med høy livskvalitet.

Vårt mål er å bistå oppdragsgiver finne rett kompetanse til det arbeidet som skal utøves – med best mulig resultat. Vi bidrar til at oppdragsgiver oppnår det optimale faglige resultatet sett i forhold til de foreliggende rammebetingelser, og sikrer trygge og rimelige vilkår for konkurransedeltakerne.

Lyskultur er et kompetansenettverk med bredt nedslagsfelt innen belysningsbransjen. Vi hjelper oppdragsgiver sikre riktig kompetanse for et best mulig resultat av oppgaven som skal utføres.

Ta kontakt for en uformell prat!

Konkurransetjenester
Lyskultur tilbyr oppdragsgivere, kommuner, byggherrer og arkitekter veiledning og bistand til å finne rett lyskompetanse til det arbeidet som skal utføres.
Idékonkurranser

Idékonkurranser har til hensikt å få frem idéer som kan gi videre grobunn for utvikling av konkrete prosjekter.

Lysdesignbrief

En lysdesignbrief skal kartlegginge nå-situasjon og ønsket situasjon, og konkretisere oppgaven som skal utføres.
​
Last ned lysdesignbrief.

Konkurranseveileder

Konkurranseveilederen beskriver hendelsesforløpet i en idékonkurranse.
Last ned konkurranseveileder: Idékonkurranser for lysdesign.

Kontakt

Lyskultur
Katia V. Banoun, daglig leder
E: post@lyskultur.no

T: +47 671 02 840

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!