Norges Fiskerimuseum

Facebook Twitter LinkedIn Email
Fakta om prosjektet
Oppdragsgiver
Norges Fiskerimuseum og Bergen kommune
Lysdesign
Redlight Design
Hovedaktører i prosjektet
Lysdesigner Lorang Brendløkken, Redlight Design AS, Leder Årstein Svihus ved Norges Fiskerimuseum, Prosjektleder Sissel Weng, Sixsides AS.
Prosjektbeskrivelse
Norges Fiskerimuseum er en avdeling i Museum Vest. Siden konsolideringen i 2005 har etablering av ny formidlingsarena og nye utstillinger for Norges Fiskerimuseum vært Museum Vest sitt største prosjekt. Arbeidet med å etablere Norges Fiskerimuseum som landets fremste og bredeste formidlingsarena for fiskerihistorie og kystkultur har hele tiden hatt solid støtte fra resten av museumsnettverket for fiskerihistorie kystkultur. Museumslokalene til Norges Fiskerimuseum er fire fredede sjøboder i Sandviken, Bergen. Etter omfattende investeringer fra Bergen kommune er alle fra og med våren 2015 restaurert og tilrettelagt for museumsdrift.
Universell utforming
Fiskerimuseet har fått etablert heis og ramper i henhold til krav om universell utforming, som videre er blitt ivaretatt med belysning. For synshemmede har lysdesigner søkt etter å skape en god lyssatt utstilling innenfor rammen rundt utstillingene, blant annet ved kontraster og godt lesbare tekster. I tillegg er døråpninger og åpninger ekstra markert ved behov.

Norges Fiskerimuseum i Bergen er norges fremste og bredeste formidlingsarena for fiskerihistorie og kystkultur. 

Museet ble etter omfattende investeringer fra Bergen kommune restaurert i løpet av 2015, med lyssetting utført av det uavhengige lysdesignbyrået Redlight Design.

Lyssettingen av Norges Fiskerimuseum inkluderer fire fredede sjøboder i Sandviken i Bergen, hvor det har blitt lagt vekt på at lyssettingen skal fremme byggets historiske kvaliteter, med hensyn til modernitet og universell utforming.

Den opprinnelige lyskilden i sjøbodene har vært dagslys, som fortsatt har sin naturlige rolle som hovedlyskilde, med supplement fra kunstig belysning. Den kunstige belysningen skal underbygge museets formidling av tekster, objekter og rom, og lede publikum gjennom bygget og tilby publikum best mulig opplevelse av utstillingene.

Dagslys og kunstig lys skaper en naturlig opplevelse hvor utstillingene fremstår som varme og myke.

Foto: Redlight Design

Verden under vann
I utstillingen ”Verden under vann” er tematikken de naturgitte vilkårene for fiskeriene. Ved hjelp av gjenstander, projiseringer og fordypningsskjermer får publikum en forståelse av verdens havstrømmer, de ulike fiskefeltene, næringskjeden og kystøkologi.

Lyssettingen i utstillingen består av blått lys langs gulv og vegg, som illuderer vann. Langs veggene i rommet finnes det lerreter, hvor lyset brukes til å skape nysgjerrighet og bevegelighet for statiske objekter, mens andre projiserer film. Lyset langs veggene er sekvensstyrt for å fremheve eller gjemme de utstilte objektene.

Styringssekvensen for lyset er tilpasset de besøkendes brukstid i utstillingsrommet, mens hovedobjektene har fast belysning.

Det eventyrlige fiske
Det eventyrlige fiske er en utstilling hvor fiskerne og næringen er i sentrum, og er todelt med en kronologisk historisk tidslinje og en sone med samtidshistorie. Den historiske delen av utstillingen har en klassisk oppbygging med gjenstander, tekst og bilde, med en fordypningsstasjon som lar publikum utforste ”verden under vann” med utstilte tema og gjenstander.

Samtidssonene består av en havbrukssone og en fiskersone, og gir publikum et raskt innblikk i dagens næring og nær forhistorie.

I lyssettingen brukes lys og fravær av lys for å skape kontraster og skygger som gjør utstillingen levende samtidig som den skaper stemning. Elementer som er viktige for formidlingen, som tekst og objekter, har høy luminans slik at rommet og området oppleves godt og tydelig, og leder publikum naturlig mot elementene. Objekter plassert på gulv og vegg fremhevet men ikke dominerende i rommet. Utstillingen består av større og frittstående plater, hvor transparens og sammenheng er viktig. Å fremheve deler av disse har vært viktig for å unngå «kjedelig og flate vaskede» vegger.

Foto: Redlight Design

Temporære utstillinger
Fiskerimuseets temporære utstillinger er lyssatt omtrent på samme måte, med objektenes detaljer, struktur og farger ivaretatt. De temporære utstillingene tar utgangspunkt i bodene og har et antikvarisk perspektiv. I temporærutstillingene er tekstflater belyst og fremhevet og «løftet frem» fra veggen. Tekster har god kontrast mot bakgrunn og er lettlest.

Reversible installasjoner
Norges Fiskerimuseum er et fredet bygg hvor den estetiske fremtoningen er særdeles viktig. Utstillingen og byggets historie stiller krav til hvordan lyset virker og påvirker. Det stilles også store krav til plasseringer av lysutstyr og de elektriske installasjonene på grunn av de antikvariske utfordringer og begrensninger bygget gir. Alle installasjoner er reversible for å unngå å påføre bygget uopprettelige skader.

Lysdesignets detaljer ble utført på stedet underveis i prosjektet, med store krav til lysdesign, tekniske løsninger og dyktige håndtverkere. Alle tester og innjusteringer er utført av lysdesigner, som har skapt et anlegg som oppleves som blendingsfritt.

Det er brukt varmt lys i utstillingene, med ca. 2800 kelvingrader, som er tilpasset rommenes opprinnelse og skaper et mykt miljø.

Universell utforming
Fiskerimuseet har fått etablert heis og ramper i henhold til krav om universell utforming, som videre er blitt ivaretatt med belysning. For synshemmede har lysdesigner søkt etter å skape en god lyssatt utstilling innenfor rammen rundt utstillingene, blant annet ved kontraster og godt lesbare tekster. I tillegg er døråpninger og åpninger ekstra markert ved behov.

Fakta om prosjektet
Oppdragsgiver
Norges Fiskerimuseum og Bergen kommune
Lysdesign
Redlight Design
Hovedaktører i prosjektet
Lysdesigner Lorang Brendløkken, Redlight Design AS, Leder Årstein Svihus ved Norges Fiskerimuseum, Prosjektleder Sissel Weng, Sixsides AS.
Prosjektbeskrivelse
Norges Fiskerimuseum er en avdeling i Museum Vest. Siden konsolideringen i 2005 har etablering av ny formidlingsarena og nye utstillinger for Norges Fiskerimuseum vært Museum Vest sitt største prosjekt. Arbeidet med å etablere Norges Fiskerimuseum som landets fremste og bredeste formidlingsarena for fiskerihistorie og kystkultur har hele tiden hatt solid støtte fra resten av museumsnettverket for fiskerihistorie kystkultur. Museumslokalene til Norges Fiskerimuseum er fire fredede sjøboder i Sandviken, Bergen. Etter omfattende investeringer fra Bergen kommune er alle fra og med våren 2015 restaurert og tilrettelagt for museumsdrift.
Universell utforming
Fiskerimuseet har fått etablert heis og ramper i henhold til krav om universell utforming, som videre er blitt ivaretatt med belysning. For synshemmede har lysdesigner søkt etter å skape en god lyssatt utstilling innenfor rammen rundt utstillingene, blant annet ved kontraster og godt lesbare tekster. I tillegg er døråpninger og åpninger ekstra markert ved behov.

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!