Tiden er inne for å søke Norsk Lyspris 2019!

Facebook Twitter LinkedIn Email
Norsk Lyspris

Norsk Lyspris ble etablert av Lyskultur i 2001, og deles ut hvert år. Hensikten med Norsk Lyspris skal være å sette fokus på og synliggjøre innovative og gode lysprosjekter i Norge. Dette skjer ved å fremheve spennende, veldesignede og velutførte prosjekter. Norsk Lyspris tildeles gode prosjekter som som kombinerer lysdesign med vekt på nytenkning og kreativitet, teknisk kvalitet og funksjonalitet, visuelle og estetiske aspekter, energiforbruk og driftsøkonomi samt universell utforming.

Norsk Lyspris tildeles lysprosjekter innenfor fem kategorier
 • Beste innendørsprosjekt
 • Beste utendørsprosjekt
​
 • Beste produkt eller teknologiske løsning
  • Beste produkt
  • Beste spesialdesignet produkt til prosjekt
  • Beste tekniske løsning
 • Åpen klasse
 • UNG
Søknadsfrist
15. september 2019
Send søknad

Meld inn ditt lysprosjekt til Norsk Lyspris 2019

søknasskjema-knapp.png

Da er det åpnet for søknader til Norsk Lyspris 2019. Kåringen avholdes på DOGA 20. november og søknadsfristen er 15. september.

I fjor mottok Lyskultur over 30 prosjektinnmeldinger, og håper på tilsvarende eller flere i 2019, ettersom bredde og mangfold er viktig for å få gode og innovative lysprosjekter.

Som tverrfaglig medlemsforening ønsker Lyskultur å synliggjøre alle involverte parter i belysningprosjektene. De vellykkede lysprosjektene er et resultat av samspill mellom ulike aktører som byggherre, lysdesigner, arkitekt, RIE, installatør og leverandører.

De nominerte prosjekter har de senere år mottatt høy pressedekning, både i lokal og regional presse. Lyskultur er stolte av at Norsk Lyspris regnes som et kvalitetsstempel på gode belysningsløsninger, og er med på å heve kvaliteten i bransjen.

– Å motta Norsk Lyspris er en høyt ettertarktet æresbemerkelse som gir mye positiv oppmerksomhet for alle aktører i prosjektet, sier Katia Valerie Banoun, daglig leder i Lyskultur.

Vinnere av Norsk Lyspris blir dessuten nominert videre til kåring av Nordisk Lyspris, som arrangeres i samarbeid med de fire andre belysningsorganisasjonene i Norden, annet hvert år.

Vi oppfordrer både små og store prosjekter til å søke Norsk Lyspris 2019. Prisen deles ut innen fem kategorier under Lysets Dag 20. november på DOGA. Søknadsfrist er 15. September og vi gleder oss til å se ditt bidrag, sier Banoun.

Ny utvidet underkategori

For å sette fokus på gode belysningsprodukter og tekniske løsninger på markedet har Lyskultur utvidet Norsk Lyspris – Beste produkt og teknologisk løsning med følgende tre underkategorier:

 • Norsk Lyspris – Beste produkt (innendørs og utendørs)
 • Norsk Lyspris – Beste spesialdesignet produkt til prosjekt
 • Norsk Lyspris – Beste tekniske løsning

– Vi håper med dette å motta flere søknader innen “smartbelysning” og intelligente belysningsløsninger, samt gode belysningsarmaturer fordi dette er viktige instrumenter for å få frem gode og innovative lysprosjekter i Norge.

– Det skjer mye innovativt innenfor smartbelysning- og intelligente styringssystemer. Denne spennende utviklingen ønsker Lyskultur å sette ekstra fokus på. Vi håper at en utvidelse av denne kategorien får vist frem det mangfoldet dagens teknologiske åpner for, sier Banoun.

Miljø og Bærekraft på agendaen

Det tidligere vurderingskriteriet, Energiforbuk, miljøhensyn og driftsøkonomi er blitt spisset til å sette fokus på bærekraftige og miljøvennlige løsninger. Kriteriet er endret til: Bærekraftig tilnærming og miljøvennlige løsninger. Prosjektet eller anlegget skal vise til bærekraftig tilnærming og miljøvennlige løsninger, lavt energiforbruk og god drifts- og vedlikeholdsøkonomi. Med dette ønsker Lyskutlur å synliggjøre belysningens viktige rolle i en bærekraftig utvikling i samfunnet.

Tverrfaglig samarbeid

Ulike fagdisipliner innen belysning oppfordres til å søke. Prosjektene kan være utstillinger, lyskunst, midlertidige og faste lysinstallasjoner, godkjente lysplaner etc., samt produkter som er med på å videreutvikle belysningsbransjen, som armaturer, styringssystemer og lyskilder.

– En liten bransje trenger å få frem alle som jobber med belysning. Vi oppfordrer produsenter, interiør- og landskapsarkitekter, arkitekter og rådgivende innen elektro om å søke. Norsk Lyspris tildeles prosjektet, og et godt samarbeid mellom de ulike fagdisiplinene er en forutsetning for å lykkes, sier Banoun.

Meld inn ditt lysprosjekt til Norsk lyspris.

F.v.: Barbara Szybinska Matusiak, Hans Øien, Mari Gaasemyr Høvik, Arve Olsen, Petter Bergerud og Pål E. Thorstensen

Årets Jury 2019
Juryen for Norsk Lyspris 2019 er en jury bestående av høy faglig kompetanse, med praktiserende aktører i markedet. Juryleder for Norsk Lyspris 2019 er Juryleder for Norsk Lyspris 2019 er Barbara Matusiak, professor og arkitekt ved Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU ( Medlem i NLK).

De øvrige jurymedlemmene er Hans Øien, Mari Gaasemyr Høvik, Arve Olsen, Petter Bergerud og Pål E. Thorstensen. Les mer om juryen.

Norsk Lyspris

Norsk Lyspris ble etablert av Lyskultur i 2001, og deles ut hvert år. Hensikten med Norsk Lyspris skal være å sette fokus på og synliggjøre innovative og gode lysprosjekter i Norge. Dette skjer ved å fremheve spennende, veldesignede og velutførte prosjekter. Norsk Lyspris tildeles gode prosjekter som som kombinerer lysdesign med vekt på nytenkning og kreativitet, teknisk kvalitet og funksjonalitet, visuelle og estetiske aspekter, energiforbruk og driftsøkonomi samt universell utforming.

Norsk Lyspris tildeles lysprosjekter innenfor fem kategorier
 • Beste innendørsprosjekt
 • Beste utendørsprosjekt
​
 • Beste produkt eller teknologiske løsning
  • Beste produkt
  • Beste spesialdesignet produkt til prosjekt
  • Beste tekniske løsning
 • Åpen klasse
 • UNG
Søknadsfrist
15. september 2019
Send søknad

Meld inn ditt lysprosjekt til Norsk Lyspris 2019

søknasskjema-knapp.png

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!