Norsk lyspris 2009

Facebook Twitter LinkedIn Email

Foto: Statsbygg
Vinner av Norsk Lyspris 2009, innendørs: Operahuset i Oslo
Operaen var meldt inn med tre forskjellige forslag. Juryen fant det vanskelig å bedømme disse forslagene separat og kom til å vurdere bygget som en helhet.

Juryen har vurdert hvilken betydning belysningen har på den totale opplevelsen av Operahuset, og det er på dette grunnlag prisen gis.

Samspillet mellom lys og arkitektur skaper en helhetlig ramme rundt et besøk i Operaen. Belysningen bidrar til å tydeliggjøre og fremheve interiørets og eksteriørets spennende formspråk og byggets funksjoner.

Juryen er imponert over hvor godt lyset er integrert i arkitekturen. Dette er særlig tydelig i publikumsarealene, men også i de øvrige arealer er kvaliteten og integrasjonen høy.

Multifunksjonelt og fleksibelt er to andre stikkord. Totalt omfatter Operaen over femten hundre rom, og det er viktig at alle som jobber der får riktig tilpasset arbeidsbelysning. I prøvesalene er det mange forskjellige brukere med ulike aktiviteter, og det er spennende å se hvordan et avansert belysningsanlegg fungerer for alle.

Oppdragsgiver/Byggherre: Statsbygg
Lysdesign: Lars Bylund og Per Harald Rasmussen
Arkitekt: Snøhetta AS
Leverandør: SM Lys Prosjekt AS


Foto: Statsbygg
Vinner av Norsk Lyspris 2009, utendørs: Svalbard Globale frøhvelv
Norsk Lyspris 2009 utendørs går til ”perpetual repercussion,” den kunstneriske utsmykningen av Svalbard Globale frøhvelv, Longyearbyen, Svalbard. Juryen vurderer dette som et særegent prosjekt både innholdsmessig, så vel som arkitektonisk og kunstnerisk. Bildene av anlegget fører deg direkte til et arktisk landskap der den kunstneriske utsmykningen henleder oppmerksomheten på et særdeles viktig om enn anonymt anlegg.

Juryen berømmer kunstner Dyveke Sanne for et svært innovativt og kreativt prosjekt med nye og uventede løsninger. Kunstverket ”perpetual repercussion” fyller øvre del av fronten og den ytre takflaten av Frøhvelvet.

Trekanter av høyreflekterende syrefast stål i forskjellige vinkler kombinert med andre optiske elementer som prismer og dichroisk speilglass, belyses med fiberoptisk lys eller dagslys. Alt etter tid på døgnet eller året.

I mørket vil alle refleksjoner og brytninger av lyset kunne symbolisere håpet representert ved de hundretusener av frøsorter oppbevart i permafrosten bakom. I sollys vil andre brytninger og speilinger gi helt andre effekter enn i mørket. Betydningen av innholdet i hvelvet er både reelt og poetisk. Juryen mener at bruken av reflekterende lys og speil i fasaden utgjør en vakker tolkning av innholdet og meningen med bygget.

Oppdragsgiver: Landbruks- og matdepartementet
Byggherre: Statsbygg
Lysdesign: Dyveke Sanne
Arkitekt: Barlindhaug Consult AS
Leverandør: Fiberoptisk lys Calco AS

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!