Norsk lyspris 2011

Facebook Twitter LinkedIn Email

Norsk lyspris 2011 ble delt ut i forbindelse med Lysdagen 2011 i Bærum kulturhus.

Smaalenene Bru
Sivilarkitekt Erik Selmer MNAL/Lysdesigner ble med sitt lysdesign for Smaalenene bru tildelt Lysprisen 2011 utendørs for solid og vel gjennomført lysdesign med høy estetisk kvalitet som resultat. 

Juryens begrunnelse:
Juryen er generelt enige om at i all utendørs belysning skal man søke å unngå at lysets strålingsretning er over horisontalplanet. Dette med tanke på både lysforurensning og energiforbruk. MEN – Det finnes ingen regel uten unntak.

Smaalenene bru er nettopp et slikt unntak.  Et solid grep, hvor form og funksjon demonstreres gjennom høy estetisk kvalitet.  Sivilarkitekt Yngve Aartun ved Plan Arkitekter har lykkes i å kreere et landemerke som skaper både interesse og begeistring.  Dette inntrykket er behørig forsterket gjennom solid belysningshåndverk utført av sivilarkitekt og lysdesigner PLDA Erik Selmer.

Prosjektet er vel dokumentert og beskriver en klar tanke og intensjon om hvordan man ønsket broen lyssatt.  Belysningen bidrar til å forsterke både funksjon og arkitektur, og intensjon fremstår som oppfylt. Løsningen er kompromissløs ved at man har valgt å benytte nødvendig antall lyspunkter for å oppnå et helhetlig uttrykk. Landskapsmessig er broen visuelt forankret til terrenget ved at én lyskaster på hver side belyser undersiden av broen i hver ende, og at lyset gradvis avtar langs brospennet. 

Lysdesign: Erik Selmer sivilarkitekt MNAL lysdesigner PLDA
Oppdragsgiver: Statens vegvesen, region Øst
Belysningsleverandør: Luminator AS
Arkitekt: Plan Arkitekter AS ved sivilarkitekt MNAL Yngve Aartun

Foto: Arnstein Johnsen

Norsk Skogsmuseum
Norsk Skogsmuseum i Elverum ble med utstillingen ”Tråkk i mangfoldig natur” tildelt Norsk lyspris i kategorien beste innendørsprosjekt. Utstillingen er Norsk Skogmuseum på Elverums store utstillingsprosjekt som disponerer over 2000m
2. ”Tråkk” tolkes i vid forstand, som spor fra mennesker og dyr, så vel positivt som negativt, heter det i jurybegrunnelsen. 

Juryens begrunnelse:
Lysprisen 2011 innendørs gis til utstillingen ”Tråkk i mangfoldig natur” på Norsk Skogmuseum for en nydelig utstilling og ett nennsom utført lysdesign som bidrar til å styrke museets formidling.

Lysdesignet utført av Lorang Brendløkken ved Hamar Elektro & Lysdesign AS, vitner om stor forståelse av lysets modellerende egenskaper og evnen til å skape dramatikk.  Det generelle lysnivået er lavt, noe som selvsagt er en fordel konserveringsmessig, men dette skaper også en dramatikk da de opplyste objektene fremstår desto sterkere.

Utstillingens intensjon er å levendegjøre dyr og insekter, og å skape en følelse av bevegelse og energi. Dette har Lorang Brendløkken gjort til fulle gjennom en bevisst belysning av hvert enkelt dyr og objekt som bidrar til å plassere dette i en naturlig posisjon uten at hele faunaen er trukket inn i museet. Spesielt belysningen av fugler i flukt må nevnes da den underbygger dramatikken som speiler deres plass i næringskjeden.

De utstilte objektene varierer sterkt i størrelse, og belysningen benytter alt fra tradisjonelle halogenspotter til fiberoptikk og LED-belysning. Alt etter behov er fargetemperaturen variert fra 2500K til 4000K, noe som er godt utført og helheten er ivaretatt.

Belysningskonsept: Hamar Elektro & Lysdesign AS ved belysningsplanlegger/lysdesigner Lorang Brendløkken
Oppdragsgiver:Norsk Skogmuseum, Elverum
Belysningsleverandør: Avab CAC, ERCO
Arkitekt: Sjåtil & Fornæss AS ved Frank Heiertz

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!