Norsk lyspris 2014

Facebook Twitter LinkedIn Email

Beliggenheten ved innseilingen til hovedstaden og nærheten til Rådhuset og Aker Brygge gjør dette Akershus Festning til noe helt spesielt i regional og nasjonal sammenheng.

Lysdesign ved Erik Selmer Sivilarkitekt MNAL Lysdesigner PLDA.

Vinner Lysprisen 2014 – Akershus Festning i Oslo

Juryens begrunnelse:
Lysdesignet gir dette kulturminnet en verdig og stolt presentasjon, som et landemerke spesiell i regional og nasjonal sammenheng, skal ha. Lyset fremhever festningens mystikk og storhet. Nye lag trer fram etter mørkets frembrudd og beriker Oslos nattidentitet. Festningens lange utstrekning og sammensatte bygningskropp knyttes sammen i det overordnete nattbildet. Lyset modulerer byggenes betydning og blir på denne måten en viktig historieforteller som forklarer hierarkiet mellom de ulike delene av festningen. Fjellveggen og murene nederst sørger for at hele anlegget oppleves ”jordet”. Den tynne mørke linjen mellom fjorden og murene understreker opplevelsen av speiling og møtet mellom hav og land. Slottet har høy intensitet i lyset. Her er enkeltelementer og bygningsform omfattende modellert. Tårnene som landemerker skinner sterkest. Hierarki viser status og identitet.

Lysdesign ved ÅF Lighting

Hederlig omtale – Grorudparken i Oslo

Belysningsanlegget i Grorudparken er utarbeidet med brukerne i sentrum, der hensyn til natur og dyreliv har vært vesentlig.

Juryens begrunnelse:
Lysdesignet i parken gir både trygghet og undring. Fra å være et område folk opplevde som skummelt og utilgjengelig, fremstår det nå som et attraktivt uteområde for rekreasjon og lek, og interaksjon mellom folk. Som en viktig del av Groruddalsatsingen har den også hatt som mål å appellere til den multikulturelle befolkningsgruppen som bor i dalen. Det er bra å bruke belysning til å fremme sosial bærekraft og inkludering i et levekårsutsatt område. Belysning av naturen har hatt særlig fokus, og retningsendringer i nettverket av stier markeres med goboer med ulike mønster. Denne «park-scenografien» gjør at parken oppleves dynamisk, skiftende og spennende, samtidig som den øker følelsen av trygghet, oversiktlighet og tilgjengelighet. Det å belyse parker og turområde er også et viktig ledd i arbeidet med å bedre folkehelsen, det skaper undring og bevegelse. Det er viktig å fokusere på den allmenne gevinsten av dette tiltaket, dette er demokratiserende! Kulturell, sosial og økonomisk tilgjengelighet er også universell utforming. Parken får ny mening på kveldstid, nye historier fortelles av lyset.

Lysdesign ved COWI

Hederlig omtale – Kristianslyst ungdomsskole i Stavanger

Med mennesket i fokus har hovedkonseptet for belysningsanlegget har vært å skape en åpen og tilgjengelig skole som også skal kunne være fleksibel i sitt bruk.

Juryens begrunnelse:
Det er flott at belysningen inngår som en integrert del av arkitekturen, og er med på å understreke formspråket. Jevn og riktig belysning er med på å skape et godt undervisningsmiljø. Belysningen er med på å binde sammen inne- og utemiljøet på skolen. Fargegjengivelsen i armaturene er med på å forsterke varmen i treverket, noe som er med på å gi materialene en glød og en følelse av trygghet

Lysdesign ved Halvor Næss belysningsdesigner AS

Hederlig omtale – Ekebergparken i Oslo

En overordnet målsetning for Ekebergpark-prosjektet har vært å gjøre parken tilgjengelig etter mørkets frembrudd, men allikevel la åsen fortsatt ruve mørk og rolig.

Juryens begrunnelse:
Lysdesignet er av høy teknisk kvalitet og både tilgjengeliggjør turområdet og beriker den med vakkert opplyste skulpturer. Belysningen på turstrekning kommer fra lave pullerter som lager en fin puls og bevegelse. Belysningen av hvert enkelt kunstverk  aksepteres ulikt, noen kan kun sees i dagslys, slik at parken har en visuell virkelighet på dagtid og en annen etter mørkets frembrudd. Det er fint. Hvordan fremstår belysningen sett fra byen? Lokker den folk til å ta en tur i Ekebergåsen?

Lysdesign ved Norconsult

Førde Rådhus

Lysdesignet er med på å ivareta mange møteplasser, en god relasjon mellom inne- og uterom og en luftig og gjennkjennelig arkitektur.

Juryens begrunnelse:
Utendørsbelysningen er med på å gi rådhuset et ”åpent” uttrykk, som igjen er med på å understreke demokratiske prinsipper og deltagelse. Trappeanlegget fremstår som en fin møteplass for Førde og belysningen bidrar til at det også blir en attraktiv plass å oppholde seg etter mørkets frembrudd.

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!