Vinner av Norsk Lyspris 2018 og nominert til Nordisk Lyspris 2020, Foto:Tomaz Majewski

10 grunner til hvordan lys og belysning kan bidra til en mer bærekraftig fremtid

Facebook Twitter LinkedIn Email

Folk tilbringer ca. 90% av tiden sin innendørs og vi er i begynnelsen av den raskeste urbaniseringsprosessen som er dokumentert i historien. Lys er grunnleggende for menneskets tilværelse. Omkring 80 % av våre sanseinntrykk formidles gjennom synet. Belysning har dermed en direkte påvirkning på menneskets trivsel, helse og trygghetsfølelse.

Hvis energikostnadene bare er 1% av de typiske driftskostnadene til et bygg, hvorfor fokuserer vi bare på å spare energi og ikke også på å skape miljø som gir sunnere, lykkeligere og mer effektive mennesker?

Kilde CBRE
 • Hvorfor trenger vi bedre lys? Her har du 10 grunner:
  • Økt sikkerhet
  • Økt trygghet
  • Bedre opplevelser, trivsel og velvære
  • Enklere å orientere seg
  • Bedre helse
  • Bedre klima
  • Mindre lysforurensning
  • Lavere energiforbruk
  • Bedre læringsmiljø
  • Bedre prestasjonsevne

God belysning er en skjult ressurs i de fleste prosjekter. Den er skjult fordi belysningen ofte er et altfor undervurdert hjelpemiddel som kan føre til både økt produktivitet og effektivitet, økt trivsel, velvære, sikkerhet og trygghetsfølelse og store energibesparelser. Godt planlagt belysning reduserer også lysforurensning og ivaretar vårt biologiske mangfold i større grad. Dårlig tilpasset belysning bidrar med det motsatte.

Godt planlagt belysning gir oss gode synsforhold, noe som gjør at vi for eksempel kan utføre arbeidsoppgaver raskere og mer nøyaktig, og at vi får bedre utholdenhet. Forskning viser også at belysning har mye si for vår læringsevne og god belysning bidrar blant annet med økt konsentrasjon, trivsel og vår prestasjonsevne.

En studie utført av CBRE viste at man med godt planlagt belysning økte effektiviteten blant arbeidstakerne i et kontormiljø med 12%, sammenlignet med en dårlig belysningsløsning. I kunnskapsorienterte bedrifter kan det være vanskelig å påvise klare sammenhenger mellom et godt arbeidsmiljø og for eksempel prosentvis økning i salg eller reduksjon i sykefravær.

Allikevel finnes det forskning som viser sammenhenger mellom god belysning og faktorer som har en klar betydning for bedrifters inntjeningsevne. Opplevelsen av et rom påvirker humør og stemningsleie. Dette er en viktig faktor i arbeidslivssammenheng, som blant annet påvirker vår helse og velvære. Romopplevelse påvirker også hvor tilfreds den enkelte er med omgivelsene. Tilfredshet med omgivelsene påvirker jobbtilfredshet, som igjen påvirker opplevelsen av tilhørighet.

Når det gjelder belysning og energibruk har beregninger EU har utført vist at belysning sto for 14 prosent av den totale energibruken i Europa i 2008. Ved å skifte ut til ny teknologi som for eksempel LED, styringssystemer og effektive belysningsløsninger kan vi spare opp til over 90% av vårt samlede energibruk. 

Lys er også den viktigste tidgiveren for vår biologiske klokke og når lyset treffer netthinnen, aktiveres fotoreseptorer (lysfølsomme nerveceller), og lyset stimulerer produksjonen av serotonin og kortisol. Nok og riktig mengde av disse er viktig både for den fysiske og den mentale helsen. Fordi lave mengder av serotonin kan være årsak til depresjoner, energiløshet, søvnproblemer, humørsvingninger og dårlig impulskontroll.

Hvordan vi bruker lys når vi former byene og tettstedene våre betyr mye for hvor attraktivt et sted oppfattes og hvordan det brukes av innbyggere og tilreisende. God belysning kan fremheve arkitekturen og omgivelsene og gi stedet identitet, også etter mørkets frembrudd. Det kan gi rom for opplevelser og skape en atmosfære som innbyr til sosialt liv og fysisk aktivitet.

Riktig lysbruk kan gi en trygg, sikker og problemfri trafikkflyt gjennom byen eller tettstedet, gjøre stedene mer tilgjengelige, være kriminalitetsforebyggende og øke folks trygghetsfølelse. I tillegg gjør den lange mørke årstiden kunstig lys ekstra viktig i Norge.

Se flere gode eksempler her https://lyskultur.no/norsk-lyspris/tidligere-vinnere/

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!