14 prosjekter er nominert til Norsk Lyspris 2018

Facebook Twitter LinkedIn Email

Lyskultur vil for 17. gang dele ut Norsk Lyspris for å synliggjøre bredden i gode norske belysningsprosjekter og -produkter i Norge. Priser profilerer god lysdesign og produkter, løfter frem kvalitet og nyskapning i tillegg til å bidra til å heve standarden.

Utvidelse av kategorien “Beste produkt eller teknologiske løsning” til å inkludere spesialutviklede armaturer til et prosjekt, har medført en rekke spennende prosjekter innen denne kategorien i år. Juryens bedømming har resultert i 14 nominerte, med produkter og prosjekter på høyt nivå. De nominerte vil presentere sine prosjekter og vinnerne kåres under Lysets Dag, 21. november på DOGA i Oslo.

Nominert til Beste innendørsprosjekt

Bergen Børs Hotel

Prosjektet  demonstrerer  muligheten lysdesign  har for å forsterke atmosfære,  kvalitet i materialer og interiør  samt forbedre brukerens opplevelse,  mens selve armaturene og lyskilder forblir  i bakgrunnen, integrert i arkitektur. Belysningen  er orientert mot funksjon og arkitektoniske elementer.  Bruk av indirekte lys for å markere ulike vertikale eller horisontale  elementer henter fram lød i eksklusive materialer og skaper romlighet og atmosfære.  Lys brukes for å reflektere materialenes varme i interiøret. Konseptet er gjennomført  med en konsekvent designintensjon der mindre lys brukes bevisst for å gi mer atmosfære.

 • Eier: De  Bergenske
 • Bruker/leietaker: Bergen  Børs Hotel
 • Lysdesign: Zenisk  AS
 • Landskapsarkitekt: Claesson Koivisto  Rune
 • Leverandører: iGuzzini,  Delta Light, Osram, Luce&Light,  Serge Mouille
 • Installatør: Bergen  Elteknikk

Sykkelhotell Oslo S

Oslos  første sykkelhotell åpnet  på Oslo S 15. desember 2017, som et  tilbud til alle reisende med behov for  oversiktlig sykkelparkering av høy kvalitet. Området skal oppleves som trygt, trivelig  og imøtekommende. Menneskenes adferd og behov for alternative transportformer medfører  nye behov i det urbane miljø. Sykkelhotellet understreker denne utviklingen og lyset benyttes  aktivt som en integrert del av den urbane arena, gjennom dynamikk og topografisk form. Dypt innfelte,  diffuse lyslinjer er plassert mellom trespilene i et harmonisk men tilfeldig mønster. Disse kombineres med  rettet LED bak trestrukturen, som kaster lys og skyggespill på gulvet. Lyset indikerer byens dynamikk og bevegelse  i arealet. Lysbildet er dynamisk og mønsteret endres kontinuerlig slik at de parkerte syklene som bakbelyses av veggenes nedre  del, fremstår i negativ kontrast og gir lysspill på gulvet. Det var et tett samarbeid mellom Arkitekt og Lysdesigner som sammen  kom frem til løsningen med en kombinasjon av trespiler og LED-linjer i en varm tone som fremhever og styrker treets materialitet.

 • Eier: Oslo  kommune
 • Bruker/leietaker: Bane  Nor
 • Lysdesign: Rambøll  Norge AS
 • RIE: ECT
 • Arkitekt/interiørarkitekt/landskapsarkitekt: Rambøll  Norge AS
 • Leverandører: LED-Linear,  iGuzzini og Meyer Lighting

Resell+Nicca

Ved  å brette  stål på tre  forskjellige måter  og integrere lyskilden  i disse, formes lyset  på ulike måter og danner  tre forskjellige armaturer; en lineær  nedlysarmatur brukt over kjøkkenet, lineære  opplysarmaturer over arbeidsplassene og en lineær  wallwash-armatur langs veggflaten der arkitektmodeller  stilles ut. I bakkant ligger et Casambi lysstyringssystem  som fungerer over blåtann. Belysningen tennes og slukkes basert  på nærvær, dempes og økes avhengig av værforhold og soloppgang og solnedgangstider.  Belysningen kan styres automatisk eller manuelt via smarttelefonene til arkitektene som bruker  kontoret. Belysningen fremstår som en uanstrengt og integrert del av interiøret, utformingen er  gjennomarbeidet og teknologien fremtidsrettet.

 • Eier: Resell+Nicca
 • Bruker/leietaker: Resell+Nicca
 • Lysdesign: Light  Bureau
 • RIE: Light  Bureau
 • Arkitekt/produktdesign: Resell+Nicca
 • Leverandører: LED  linear (AKB Lighting)  Casambi (Rebel Light) Northern
 • Installatør: AKB  Lighting

Nominert til Beste utendørsprosjekt

Holmestrand stasjon

Nye  Holmestrand  stasjon er et  unikt og spektakulært  prosjekt. Gjennom ferdigstillelsen  av utomhusområdet i 2017 fremstår nå  prosjektet komplett. Stasjonshallen er forbundet  med Holmestrand via to adkomsttunneler. Portalbyggene  er utformet med en geometri som kan gi inntrykk av  å vokse ut av fjellet og inspirasjon fra berg- og fjellrom  er gjennomgående i prosjektet. Utendørsarealet ved Holmestrand stasjon  er valgt ut som en av finalistene til Vegvesenets «Vakre vegars pris»  for 2018. Belysningskonseptet for Holmestrand stasjon tar utgangspunkt i å  fremheve og understreke prosjektets uvanlige arkitektur og unike utforming. Samme materialbruk  som for Stasjonshallen og tunnelene er videreført til utendørsmiljøet, der bruk av betong og corten-stål  og tilsvarende fargebruk er gjennomgående. Det har vært sentralt i konseptet å skape et trivelig og imøtekommende  belysningsmiljø. Publikum skal kunne føle seg vel i det visuelle miljøet og det skal oppleves trygt å ferdes i de  store stasjonsarealene, så vel som i utomhusarealene.

 • Eier: Bane NOR SF
 • Bruker/leietaker(e): Bane NOR SF
 • Lysdesign: Rambøll Norge AS
 • RIE: Rambøll Norge AS
 • Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects / Rambøll
 • Leverandører: Erco, Osram, iGuzzini, Fagerhult, Philips, Nortronic, Insta, Luce  and Light, Bega, Zumtobel
 • Installatør: Anleggselektro AS  / Wike

Storgata og Kirkeparken i Tromsø

Prosjektet  viser et moderne  lysanlegg med høy  detaljeringsgrad i utforming og  teknisk design. Prosjektet hadde spesielle  utfordringer fordi alt under bakken i hele Kirkeparken  og deler av Storgata, Bankgata, Kirkegata, Adolf Thomsens  gate, er automatisk fredet etter Kulturminneloven. Dette medførte  svært begrensede muligheter for plassering av master. Med utgangspunkt  i eksisterende fundamentplassering er fasadebelysning skreddersydd til domkirken.  Belysningen løfter frem bygget på en verdig måte uten blending i noen retninger.  Storgata har fått ny belysning fra dobbelarmet mast som både ivaretar atmosfære og  funksjonalitet. Lyskonseptet er å fremheve Storgata og Kirkeparken som sentrums viktigste uterom; kulturhistorisk sett, som handelsgate, som grønn lunge og som knutepunkt for gående. Lyskonseptet fremhever domkirken i Kirkeparken som naturlig midtpunkt og landemerke i Tromsø sentrum.

 • Eier:Tromsø  kommune
 • Brukere/leietakere: Tromsøs  befolkning og tilreisende
 • Lysdesign: Zenisk  AS
 • RIE: Structor
 • Landskapsarkitekt: Dronninga  Landskap
 • Leverandører: SML lighting
 • Installatør: Spider

Stovnertårnet

Stovnertårnet  er en del av  Stovnerløftet og  Groruddalssatsningen der målsettingen er å  få flere til å besøke området for å oppleve naturen,  og bidra til at lokalbefolkningen skal ta turen ut og nærmiljøet  i bruk. Tårnet ligger lett tilgjengelig i bakkene bak Øvre Fossum Gård, mellom  boligblokker og næringsbygg. Lysningen tårnet er plassert i er vernet og inneholder  et fortidsminne og skålgroper fra steinalderen er spredt rundt på det eksponerte berget.  Et  grunnleggende  prinsipp har vært  at tårnet skal være  tilgjengelig for alle,  og det er universelt utformet. Landskapsarkitektens  inspirasjon for utformingen av tårnet er hentet fra fuglenes  flukt mellom tretoppene. Det har resultert i et tårn hvor alle  som vil besøke det kan ta seg opp til toppen og derfra få et flott  utsyn over Oslo med fjorden i det fjerne. Belysningen bidrar til at tårnet  er både tilgjengelig og attraktivt som utfluktsmål også etter mørkets frembrudd, samtidig  som monteringsmåte og belysningsprinsipper gjør at lyset ikke virker påtrengende eller skjemmende  for tårnets nærmeste naboer.

 • Eier: Oslo  Kommune – Bymiljøetaten
 • Bruker/leietaker: Stovner  bydel – offentlig tilgjengelig  friluftsanlegg
 • Lysdesign: ÅF  Lighting
 • RIE: Electronova  AS v. Martin Tvete
 • Landskapsarkitekt: LINK  Landskap v. Sofie Persvik
 • Leverandører: Belysning:  AKB lighting Styring: Instell  AS
 • Installatør: Leithe  & Christiansen AS v.  Ove Martinsen

Nominert til Beste produkt / teknologiske løsning

Jørpeland

Pullertserien  Jørpeland ble utviklet  som spesialarmatur for belysning  av turstien rundt Jørpelandsholmen.  Turstien lå i et krevende naturmiljø  der saltvann, vind og regn kan tære på  armaturene og det var behov for solide materialer  og produkter for å sikre god varighet i installasjonen. For  å oppfylle prosjektets krav til funksjon ble det utviklet en armaturserie  med tre ulike armaturtyper – en for belysning av gangsti med nedadrettet lys  og godt avskjermede lyskilder, en for belysning av vertikale flater som bergvegger,  skulpturer, kampesteiner og ruiner og en armaturtype for opplys til trekroner.  Armaturene  har et svært  lavt effektforbruk  der lyskildene trekker  mellom 1,5 og 4W avhengig  av armaturtype. Cortenstål er  valgt som materiale for pullertene  da dette er spesielt bestandig mot gjennomrusting.  Det ytre rustlaget bidrar til at armaturene lettere blir  en visuell del av naturmiljøet de er plassert i. Lyskilder  er allerede sertifiserte IP-kapslede armaturer fra Mike Stoane Lighting  som selv utvikler og produserer produktene på et mekanisk verksted i Skottland.  Armaturene er i sin helhet laget og utviklet av dyktige håndverkere og deretter kombinert  lokalt på Jørpeland.

 • Eiere: Tau Mekaniske Verksted/Ryfylke  Elektriske/Light Bureau/Strand Kommune/Erkheim Elconsult
 • Bruker/leietaker: Offentlig rom
 • Lysdesign: Light Bureau
 • RIE: Ekrheim Elconsult
 • Leverandører: Mike Stoane Lighting (Rebel  Light), Tau Mekaniske
 • Installatør: Ryfylke Elektriske

MCB mast

Utførelsen  har utradisjonell  bruk av standard armaturer  for funksjonslys. Lineære armaturer  med avskjermet optikk er integrert i  en spesialdesignet lysende flate. Prosjektet  viser en skreddersydd spesialdesignet lysmast med  presis lysfordeling i et modig og tøft design i  det offentlige rom i Norge. Det var stor begrensning  for plassering av master på plassen på grunn av trafikk-avvikling.  Bruk av vaierstrekk var utelukket fra trafikketaten. For å kunne ivareta alle  snuplasser og gjennomfart viste beregninger at det var kun plass til fem master. Masten fungerer  godt for både funksjonsbelysning og design ved å gi et stramt og stilfullt uttrykk som understreker  status for plassen.

 • Eier: Entra  AS
 • Bruker/leietaker: Media  City Bergen
 • Lysdesign: Zenisk  AS
 • RIE: LOS  Elektro AS
 • Landskapsarkitekt: Smedsvig  Landskapsarkitekter, MAD arkitekter
 • Leverandører: Stokkan  Lys/Led linear, Stolper,  Tehomet
 • Installatør: LOS  Elektro AS

Ombygning og modernisering av «Oslo lampa»

“Oslo  lampa” er  et eget innarbeidet  begrep, og refererer til  den originale GM18-armaturet  som ble innført som en del  av lykteprogrammet i Oslo i 1925.  Armaturen slik den originalt fremstår  i dag i blant annet Frognerparken, Slottsparken,  Spikersuppa og ellers i bybildet er bestykket med kvikksølvdamplampe, som  ble forbudt omsatt i 2015. Da man ikke uten videre kan erstatte lyskilden  ble det gjennomført et grundig og omfattende arbeid over lang tid for å rehabilitere og  modernisere lyktene. Arbeidet har involvert Riks- og Byantikvar, politiet, plan- og bygningsetaten  og kulturetaten og flere. Det har blitt gjennomført en rekke prøvelyssettinger og befaringer og i den forbindelse har  elektroentreprenør vært en viktig bidragsyter. Det ble gjennomført en parallellkonkurranse med tre armaturleverandører  som hver på sin måte har bidratt med innspill og løsningsforslag. Så vel prosessen frem mot ferdig produkt som produktet  i seg selv har vært et unikt og viktig arbeid med fokus på å bevare særpreget av den historiske lykten i Oslo samt modernisere  og løse den funksjonelle oppgaven rundt belysning av byens grøntarealer på en trygg og sikker måte for byens brukere.

 • Eier: Oslo  kommune – Bymiljøetaten
 • Lysdesign: Norconsult  AS
 • RIE: Norconsult  AS
 • Leverandører: Thorn  Lighting – Zumtobel group
 • Installatør: Infratek  AS

Nominert til Åpen klasse

Bussterminal Sarpsborg

Sarpsborg,  «Stedet ved  fossen», markerte  byens 1000-årsjubileum  i 2016, blant annet med  å fremheve sin plassering  som skjærgårdskommune. Kommunen  har Europas største foss, Sarpefossen.  Temaet vann og natur danner utgangspunktet  for den kunstneriske visuelle lysanimasjonen i bussterminalen.  Animasjonen har vannformasjoner og rolige bølgebevegelser i blålige  farger som kunstnerisk tema. En ellers ganske grå og mørk bussterminal,  med sitt nåværende litt tunge visuelle uttrykk, kan endres ved å tilføre en  visuell kvalitativ opplevelse som tematisk kan knytte bussterminalen til Sarpsborgs  historie, plassering i byen og byens over 1000-årige eksistens. Lyset skal introdusere  et naturlig belysningsprinsipp i den rigide og tunge betongkonstruksjonen som bussterminalen  er. De organiske uttrykkene fra naturen vil gi liv og dynamikk til sentrum og terminalen spesielt,  hvor mennesker vil føle seg vel og skal oppleve det trygt å ferdes i arealet.

 • Eier: Østfold  Fylkeskommune
 • Brukere/leietakere: Østfold  Kollektivtrafikk / Storbyen  Kjøpesenter
 • Lysdesign: Rambøll  Norge AS, Architectural  Lighting Design
 • RIE: Rambøll  Norge AS
 • Arkitekt/interiørarkitekt/landskapsarkitekt: Rambøll  Norge AS
 • Leverandører: Luminator  AS (Reggiani, Vanpee, Imperial)
 • Installatør: Conductor  AS

Lysplan for Verdensarven Rjukan – Notodden

Lysplan  for Verdensarven Rjukan – Notodden vektlegger  tydelig og enhetlig formidling gjennom konseptet  “Spirit of the possible”. Samtidig er vernehensyn  og universell utforming drivere for hvordan lysdesignet  foreslås løst. “Spirit of the possible” tar utgangspunkt  i Verdensarvenes fire hjørnesteiner vannkraft, industri, transport  og bysamfunn. Den viser hvordan lysdesign kan brukes i stedsutvikling,  historieformidling og som kunstelement i transformasjonen fra industrikultur  til kulturindustri. “Spirit of the possible” legger vekt på hvordan vi mennesker  forstår våre omgivelser gjennom det vi ser og hvordan vi responderer på det vi ser  gjennom måten det visuelt blir formidlet til oss.

 • Eier: Norsk  Industriarbeidermuseum
 • Bruker/leietaker: Verdensarvsenteret,  Rjukan, Notodden
 • Lysdesign: Zenisk

Pelléas og Mélisande

Den  Norske  Opera &  Ballett valgte  en utradisjonell løsning  for å lyssette oppsetningen  av Claude Debussys eneste opera  Pelléas og Mélisande. Store deler  av den vanlige scenebelysningen ble erstattet  av 84 spesialbygde LED-paneler som i tillegg fungerte  som en integrert del av scenografien. LED-panelene i taket ble utformet slik at de fikk en enhetlig design med bak- og sidevegg-elementene, og ble en integrert del av scenografien, samtidig som de fullt ut tilfredsstilte all ønskelig funksjonalitet som lyskilder. Både taket med LED-paneler, bak- og sidevegger var bevegelige og endret scenebildet fortløpende gjennom forestillingen. Regissøren Barbora Horáková sier: «Jeg vil at vi skal få frem fargene og duftene i musikken. Jeg kjenner selv lukten, av grotten og havet. Debussys musikk er så stemningsskapende. Det er mye mørke, og det kontrasterer vi med det hvite sykehusmiljøet som vi har lagt handlingen i Pelléas og Mélisande til. – Sykehuset, som det meste av handlingen finner sted på, er et symbol på både liv og død.»

 • Eier: Den  Norske Opera  & Ballett
 • Bruker/leietaker: Den  Norske Opera & Ballett
 • Lysdesign: James  Farncombe for Den  Norske Opera & Ballett
 • Leverandører: Atendi  AS

Træna Urban Lighting

Træna  Urban Lighting  er et pilotprosjekt som ønsker  å fremme mer bevisst bruk av belysning  og lysdesign. Prosjektet ønsker å utprøve  viktigheten og påvirkningen av disse tiltakene  i utkantstrøk og rurale samfunn (i Nord-Norge),  hvor kvaliteter som urørt natur, mørketid og nordlys  er en viktig del av stedets identitet og særpreg. Det er  lagt vekt på brukermedvirkning og lokalt samarbeid før, under  og etter prosjektering, for å utvikle lokalt forankrede og bestandige belysningsløsninger.  Prosjektet bidrar til både formidling og bevisstgjøring rundt bruk av belysning, lysdesign og medvirkningsprosesser  som drivere for stedsutviklingen i utkant-Norge. Prosjektet vekker engasjement og stor interesse blant kommuner, reiselivsnæringen  og byutviklere.

 • Eier  av prosjektet/produktet: Osram  AS
 • Bruker/leietaker: Træna  Kommune
 • Lysdesign: Bulut  Büküm
 • RIE: Ing.  Rasmussen &  Strand AS
 • Leverandører: Osram,  Vikørsta
 • Installatør: Sinus

Nominert til Norsk lyspris – UNG

Hattifnatt

Konseptet  baserer seg  på å ha riktig  sinnsstemning til riktig  tid. Lampen er tenkt til  soveværelset. Lampens funksjon  er basert på emosjon, og det å  skape en stemning for brukeren. Den  har en lysfunksjon, men lyset i seg selv  er ikke hovedfokuset i lampen. Lyspæren skal  belyse strukturen i lampen først og fremst, deretter  rommet, slik at det blir en dempet og lun atmosfære. Hattifnatt  er en lampe som kan appellere til alle. Ved egendefinert pære av  farge og styrke kan du velge uttrykket selv og «utvikle» din egen lampe.  Uttrykket kombinerer det industrielle fra metallet med det vakre, lekre, lette  stoffet. Samlet gir dette en kombinasjon av både maskuline og feminine assosiasjoner.

 • Eiere  av prosjektet/produktet: Julie  Sørensen og Elise Sandvik

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!