Hvordan kan vi redusere lysforurensning?

Facebook Twitter LinkedIn Email

Med økt bevissthet, kunnskap og faglig ekspertise i planleggingsfasen kan vi oppnå god belysning og samtidig redusere lysforurensning. Lyskulturs nyreviderte faktaark viser deg hvordan.

Hva er lysforurensning?

Lysforurensning er de uønskede og uheldige effektene av kunstig lys som forårsakes av dårlig tilpasset eller overflødig elektrisk belysning. Lysforurensning kan oppstå i form av blending, lys på uønskede steder og overflødig lys som skaper visuelle barrierer og begrensede muligheter for å se nattehimmelen. Overforbruk av energi og forstyrrelse hos økosystemer er andre problematiske konsekvenser som vi kan unngå hvis vi tar riktige grep.

Den beste belysningen planlegges tidlig

Den viktigste hensikten med utendørsbelysning er å gjøre uteområdene synlige, og dermed tilrettelegge for trygg ferdsel når det er mørkt. Lyssetting som i tillegg fremhever attraktive elementer i bymiljøet oppfordrer til bruk og interaksjon med urbane områder på ulike tider av døgnet. Skal man få til dette på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte er kunnskap og faglig ekspertise tidlig i prosjektet nøkkelen til suksess.

Hva må vi passe på?

Det første som må kartlegges er behovene og nytteverdien til belysningen i alle deler av anlegget. Lavest mulig akseptable lysnivåer bør avklares og implementeres, siden høye lysnivåer kan forårsake blending som gjør at områdene rundt virker mørkere. Dette gjør det fristende å tilføre mer lys, noe som bør unngås.

Fargetemperaturer i den varmere enden av skalaen spres mindre i atmosfæren, og er ofte mindre skadelig for dyr og insekter enn kaldt eller blått lys. Derfor er varmere lys foretrukket. Videre er det viktig å velge riktige lamper og plassere dem tett på områdene og objektene som skal opplyses.

Ikke mer lys enn nødvendig

Lysstyring og sensorer, for eksempel timere eller bevegelsesdetektorer, er generelt svært nyttige for å sikre at lyset er tilgjengelig når det er nødvendig, dempet når det er mulig, og avslått når det ikke trengs.

Generelt er utarbeidelse av overordnede lysplaner som definerer lysretninger og –nivåer en god strategi for å få i både pose og sekk – nemlig god belysning som tar vare på miljøet.

Lyskulturs faktaark

Dette er et sammendrag av Lyskulturs nyreviderte faktaark Lysforurensning.
Les hele faktaarket som ligger tilgjengelig på medlemmenes innloggingsside og på Lysveileder.no.

Lyskulturs faktaark supplerer publikasjonene / veilederne, forklarer begreper og er generelt nyttige verktøy for alle som jobber med lys og belysning.
Faktaark utgitt av Lyskultur:

 • Vedlikeholdsfaktor (MF)
 • LED og nødvendig dokumentasjon
 • Dagslysfaktor
 • Mesopisk fotometri – skumringslys
 • Lysforurensning
 • LED og flimmer
 • Informasjon om LED-belysning
 • BREEAM-krav for lys og belysning
 • Kvalitetssikring av belysningsanlegg
 • Veileder i sikringsbelysning
 • LED-armaturer for innendørs bruk – For en korrekt sammenligning av innendørs LED-armaturer
 • LED-armaturer for utendørs bruk – For en korrekt sammenligning av utendørs LED-armaturer

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!