Idékonkurranse: Lysdesign for Verdensarven i Telemark

Facebook Twitter LinkedIn Email
Idékonkurranse for lysdesign
Idékonkurranser
Idékonkurranser har til hensikt å få frem idéer som kan gi videre grobunn for utvikling av konkrete prosjekter.
Juryen består av:
 • Are Røysamb, Leder studiet Lysdesign ved HSN
 • Morten Pedersen, Lysdesigner i Concept Design
 • Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, ordfører i Tinn
 • Runar Lia, Direktør Norsk Industriarbeidermuseum
 • Inger Anne Vik, prosjektkoordinator og rådgiver
 • Konkurransesekretær fra administrasjonen i Lyskultur
Frist

Bidrag sendes til post@lyskultur.no innen 15. juni

Fullstendig konkurranseutlysning
Konkurranseveileder

Hvordan løse en samfunnsoppgave gjennom lysdesign av et verneverdig kulturlandskap, og samtidig fremheve en turistattraksjon gjennom opplevelse, bærekraft og universell utforming?

Lyskultur lanserer et pilotprosjekt for idékonkurranse innen lysdesign og universell utforming for Industriarven på Rjukan – som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Verdensarvanleggene representerer unik industrihistorie, flott arkitektur og er beliggende i vill og vakker natur.

I idékonkurransen søkes lyskonsepter og -ideer som skal skissere mulighetene for videre utvikling i området. Det søkes konseptuelle bidrag for utendørsbelysning av utvalgte områder som er en del av Verdensarven i Telemark.

Opphavsretten til et konkurranseforslag ligger hos avsender. Norsk Industriarbeidermuseum har til intensjon å gå videre med vinnerprosjektet.

Prosjektet er støttet av Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Premieringen i idékonkurransen kan enten tildeles én, to eller tre vinnere. Til vinnerbidrage(t/ene) honoreres følgende premier:

1: 50 000,- NOK
2: 35 000,- NOK
3: 15 000,- NOK

Vemork Kraftverk (Foto: Norsk Industriarbeidermuseum)

Lysdesign på kulturarvens premisser

Et overordnet mål med konkurransen er å fremheve det unike ved Rjukan – gjennom lysdesign. Lysdesign vil kunne fornye og forsterke opplevelsen av kulturarven og bidra til at Rjukan blir omtalt nasjonalt og internasjonalt. Oppgaven består av to deler:

 • Prinsipielle valg og løsninger: Lys og vern i et UU perspektiv. Redegjør for de prinsipielle løsninger som er valgt. Maks 5 sider (A4) stående (PDF).
 • Visualiseringer: Anvend disse prinsippene på et av de fire utvalgte områdene som er en del av Verdensarven i Telemark. Innleveringen skal bestå av visualisering av idé og prinsippskisser, gjerne via snitt, plan og oppriss. Formatet skal være A3 landskapsformat (PDF)

Oppgaven består av utforming av konseptuelle bidrag som kan gi grunnlag for videre vekst for et av områdene: Rjukanfossen, Vemork Bru i Våer; Kraftverkene, Industriarbeidermuseet på Vemork, Rjukan; Transportlinjen, Rjukan stasjon og/ eller Mæl stasjon med jernbanemateriell og fartøy.

Anleggene knyttet til verdensarven er vernet. Et ønske er at lysdesign kan bidra til fornyelse som kan forsterke oppmerksomheten til kulturarvstedene, og som kan bidra til ytterligere vekst.

Fokus på gode og brukervennlige konsepter

En faglig kompetent jury er satt sammen for å bedømme innkomne forslag. Premieringen i idékonkurransen kan enten tildeles én, to eller tre vinnere, hvor vinnerforslagene blir offentliggjort. Innsendte forslag vil evalueres på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Konsept: Lysdesignet bør være basert på et klart konsept – en bærende og utviklet idé som skisserer et helhetlig design og en prinsipiell plan for gjennomføringen. Lysdesignet bør være spesifikt og ha et tydelig konsept i tråd med oppdragsgivers prioriteringer.
 • Universell utforming: Prosjektet synliggjør stor forståelse for det å lage et brukervennlig lysdesign, som inkluderer flest mulig og ikke diskriminerer enkelte brukere. Standardisert kunnskap er kombinert med utvidet forståelse for visuelle sammenhenger og forståelse for hvordan løsningene best kommuniserer etter hensiktene.

Idéforslag vil bli behandlet anonymt og skal sendes til Lyskulturs konkurransesekretariat, post@lyskultur.no, innen fristen 15. juni 2017. 

Les konkurranseutlysningen her

Idékonkurranse for lysdesign
Idékonkurranser
Idékonkurranser har til hensikt å få frem idéer som kan gi videre grobunn for utvikling av konkrete prosjekter.
Juryen består av:
 • Are Røysamb, Leder studiet Lysdesign ved HSN
 • Morten Pedersen, Lysdesigner i Concept Design
 • Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, ordfører i Tinn
 • Runar Lia, Direktør Norsk Industriarbeidermuseum
 • Inger Anne Vik, prosjektkoordinator og rådgiver
 • Konkurransesekretær fra administrasjonen i Lyskultur
Frist

Bidrag sendes til post@lyskultur.no innen 15. juni

Fullstendig konkurranseutlysning
Konkurranseveileder

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!