Kommuner & Lyskultur

Facebook Twitter LinkedIn Email

Helt siden 1936 har Lyskultur satset på god og riktig belysning i samfunnet. Her blir myndighetspåvirkning en viktig faktor i årene som kommer, med et stadig økende fokus på bærekraft.

Helt siden Lyskultur så dagens lys tilbake i 1936 har det blitt jobbet for god og riktig belysning i Norge. Bærekraft, energi og klimavennlig belysning har blitt veldig mye mer aktuelt og relevant i dagens samfunn enn for 86 år siden, og står høyt på agendaen til Lyskultur i 2022 og 2023. Her spiller myndighetspåvirkning en viktig rolle, da spesielt rettet mot kommuner. God og riktig bruk av belysning kan som kjent redusere kommunens energiforbruk betraktelig, og bidra til å begrense lysforurensning og dets negative effekter.

Det som imidlertid er positivt er at teknologien har kommet langt og løsningene er mange. Vi har dermed muligheten til å ha god belysning, hvor bærekraft kan gjennomføres i alle ledd. Lys kan bidra til å utvikle attraktive steder og skape spennende effekter, men her er det spesielt viktig i tiden som kommer at kommuner ikke overdriver sin lysbruk på bekostning av miljø og bærekraft.

Økt etterspørsel etter kunnskap og kompetanse innad i kommunene

For Lyskultur er det veldig gledelig at stadig flere kommuner ønsker å ta et aktivt eierskap til belysningen i kommunen, og jobbe bevisst for å begrense lysforurensning. Med stadige endringer i tilgjengelig teknologi og tekniske løsninger er det et økende behov for mer kunnskap og kompetanse. Samtidig er det viktig å vite hvilken betydning belysning har for blant annet trivsel, sikkerhet, energibruk og klimautslipp, miljøgifter, forbruk og avfall.

Bruk av kunstig lys bør være et positivt, og er ofte et helt nødvendig tiltak. Gjennom et medlemskap hos Lyskultur får kommuner tilgang til nødvendig fagstoff og kompetanse for å kunne velge de mest miljøvennlige løsningene, og ikke minst lage langsiktige belysningsplaner med bærekraft i fokus. Lyskulturs veiledere viser til at all by- og tettstedsutvikling skal bygge på prinsippet om en bærekraftig utvikling, også i bruk av belysning. Å fremme belysning som et viktig punkt i kommunenes arbeid med energieffektivisering og i oppfølgingen av energi- og klimaplaner, blir dermed essensielt. God og riktig bruk av belysning gir også økt trivsel, en sterkere følelse av trygghet og kan bidra til å skape nye uterom eller gi nytt liv til eksisterende. 

Møte kommunen er en viktig faktor for myndighetspåvirkning

I år har Lyskultur hatt tett dialog og gått i flere møter for å vise til hvordan Lyskultur bistår kommuner i satsingen for å oppnå god, riktig og miljøvennlig belysning. Dette har blant annet resultert i at Voss herad kommune har blitt det nyeste tilskuddet blant våre medlemmer.

Andre kommuner som er medlemmer hos Lyskultur er henholdsvis Tromsø, Meløy, Bergen, Lørenskog, Kristiansand, Frogn, Oslo, Stavanger, Bærum, Arendal og Stord. Vi håper imidlertid på mange flere i årene som kommer, da det å få belysning høyere på den politiske agendaen fortsetter å være et viktig satsningsområde for Lyskultur i årene som kommer!

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!