Lyskultur arrangerte Faglig påfyll om EPD

Facebook Twitter LinkedIn Email

15. mai arrangerte Lyskultur Faglig påfyll om EPD (Environmental Product Declaration). 35 personer deltok på seminaret online og fysisk på Lysaker Brygge. Elektroforeningen, EFO og LCA.no. gav en innføring i hva EPD er og hvorfor disse brukes.

Bakgrunn

EPD skal bidra til å gi relevant informasjon om miljøprofilen til et produkt. Med et stadig økende fokus på bærekraft er det viktig dokumentasjon for fremtiden, som gjør det mulig å følge livssyklusen til et produkt. Daglig Leder i Lyskultur, Ida Thorendahl, innledet seminaret og ønsket velkommen til årets første Faglig påfyll. Ida tok videre en kort introduksjon om temaet, deretter introduserte hun dagens foredragsholdere og spesialister på emnet, Trond Edvardsen fra LCA.no. og Phillip Tran fra Elektroforeningen.

Daglig leder i LCA.no, Trond Edvardsen, var første foredragsholder og tok oss med på en reise inn i EPD’ens verdenen. LCA.no er en leverandør av en løsning for å kunne forenkle hele prosessen med å lage EPD.

  • I mange tilfeller har dette med å lage en EPD vært et problem, fordi at det har tatt lang tid, det har vært kostbart. Du har måttet gå inn i detaljer som du kanskje ikke vet så mye om, og vår bakgrunn i LCA er at vi er etablert av et forskningsinstitutt. Som datamann så jeg at det er mange måter vi kan forenkle prosessen på, forklarte Trond. 

Trond Edvardsen / LCA.no

Benytter forskningsbaserte data

Videre forklarte Trond om hvordan LCA har utviklet sine verktøy over tid, de har benyttet forskningsbaserte data og fulgt internasjonale standarder for å sikre best mulig kvalitet. Dette gjør at løsningen er presis, har høy kvalitet og troverdighet og bidrar til at utviklingen av analyser og miljødokumentasjon skjer effektivt og ressursbesparende.

Etter et engasjerende og innsiktsfullt foredrag av Trond gikk stafettpinnen videre til Elektroforeningens Teknologidirektør, Phillip Tran. EFO er en bransjeforening for leverandører og grossister av elektronisk materiell, utstyr og løsninger. EFO driver også Norges største varedatabase for elektroprodukter, med rundt 270.000 unike produkter.

Phillip Tran / EFO

EPD også nytt i innenfor elektromarkedet

Tran omtalte EPD som relativt nytt for elektrobransjen, og at dette er noe som de første begynte å jobbe med for et par år siden. Han knyttet videre EPD opp mot Klimameldingen 2030. Den velkjente Parisavtalen sier at alle land skal melde inn nye eller oppdaterte utslippsmål hvert femte år, der Norges mål per dags dato er å redusere utslippet av klimagasser med 50-55 % innen 2030. 

  • For to år siden var det ikke så mange aktører som kunne tilby EPD, og derfor inngikk vi et samarbeid med LCA.no for å se hvordan vi kan utvikle EPD for våre medlemmer. EFO tilbyr nå en EPD generator levert av LCA.no, slik at EFO sine medlemmer kan lage EPD’er, formidlet Phillip. 

Etter at foredragsholderne hadde holdt sine innlegg, ble det avsluttet med en spørsmålsrunde. Det var åpenbart noen uklarheter rundt EPD, og det kom rikelig med spørsmål fra både salen og online.

Både Phillip og Trond svarte godt, og vi kan trygt hevde at vi alle ble klokere på hva EPD er og hvor viktig det vil være for én enda mer bærekraftig fremtid. Lyskultur takker foredragsholdere og alle som deltok på Faglig påfyll. Det ble et meget vellykket arrangement og vi ser allerede frem til neste gang!

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!