Nominerte Norsk Lyspris 2023

Facebook Twitter LinkedIn Email

UNG

Parkbelysning og økologisk lysforurensning

Prosjektet tar for seg effekten av kunstig belysning på pattedyr, fugler, fisker, amfibier og insekter, i tillegg til en case-studie av belysningen i forskjellige parker i Oslo. Resultatet er formidlet gjennom grafiske tabeller, bilder, grafer og målinger. Funnene viser til sårbarheten til arters påvirkning av lys, hvilke lysnivåer og bølgelengder
de påvirkes av, og hvordan man kan samarbeide med biologer i prosjekt for
å vurdere sårbarhet i økosystemer.

Fakta:

 • Eiere: Birthe Haddal, Tobias Bergan, Helene Ryjord og Hanne Svea 
 • Oppdragsgiver: Universitetet i Sørøst-norge, Institutt for optometri, radiografi og lysdesign 

Restaurering og opplevelse i urbane parker

«Restaurering og opplevelse i urbane parker» undersøker i hvilken grad belysningsprinsipper påvirker restaureringsevnen og opplevelsen
i urbane parker. Det er brukt VR for
å vise konsepter og belysningsløsninger. Løsninger viser hvordan ny teknologi kan forklare hvordan forskjellig belysning påvirker menneskers oppfatning
av forskjellige miljøer, på et detaljert nivå ved hjelp av miljøpsykologisk teori.

Fakta:

 • Eiere: Oskar Henningsen, Rohan Wakili, Javid Muradi 
 • Oppdragsgiver: Universitetet i Sørøst-norge, Institutt for optometri, radiografi og lysdesign 

Åpen Klasse

Fjord Oslo 2022

Fjord Oslo er en årlig internasjonal festival som lyser opp Havnepromenaden i Oslo. Visjonen til lyskunstfestivalen er å introdusere et bredt norsk publikum og fagmiljøer for lys som en kunstform. Gjennom presentasjon, kuratering og produksjon av verk fra noen av de fremste norske og internasjonale kunstnere, bidrar Fjord Oslo med dynamisk utvikling av lyskunst som kunstform. Fjord Oslo finner sted om høsten og skaper en unik opplevelse midt i den mørkeste og mest stille tiden på året. Festivalen trakk 2022 et publikum på 170 000 som fikk oppleve lyskunst i ulike former.

Fakta:

 • Eier av prosjekt, oppdragsgiver og installatør: Fjord Studio AS 
 • Lysdesign: Anastasia Isachsen 
 • Arkitekt: Fjord Studio AS (Kurato og Produsent) 
 • Leverandører: Konsertsystemer AS, Plexon AS, Lyskomponenter AS, mange internasjonale kunstnere 

Geiranger lysplan

Hensikten med planen er å utforme en strategi for belysning som tjener de som bor på stedet med trivsel i mørketida, og samtidig tilby en lenger sesong for besøkende med darksky-turisme. På grunn av topografi, funksjon og bruk må en ta ulike hensyn til de ulike platåene i høyden. Hovedoppgaven er å unngå blending og innsyn til lyskilder. Samtidig skal lys-strategien skape ledelinjer, styrke identitet og fordele lys. Designet legger til rette for spektakulære opplevelser både med naturlig og kunstig lys. Besøkende og fastboende får mulighet til å oppleve Melkeveien når kunstig lys dempes til angitte tidsrom. Ved å fjerne strølys til fjorden, vil bygda speile seg flott i fjordens speil.

Fakta:

 • Eier av prosjektet/produktet: Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv 
 • Oppdragsgiver/leietaker: Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv 
 • Lysdesign: Zenisk ved Kristin Bredal, Hilde Olaisen, Christine Lindgren 
 • Landskapsarkitekt: 3RW/Dronninga Landskap 

Gjennomføring av belysningsplan for Oslo sentrum

I Belysningsplanen for Oslo sentrum er det beskrevet en del prinsipper per område og type veier, gater og plasser. Alle detaljerte konsepter i prosjektet har hatt belysningsplan for Oslo sentrum som utgangspunkt. I arbeidet med gjennomføringen har hvert enkelt område og element fått sitt eget konsept og blitt arbeidet med i detalj. Her har både stedlige, historiske, bruks- og trygghetsparameter blitt fokusert på. Konseptet «Det varme, myke nordiske lyset» som er beskrevet i belysningsplan for Oslo sentrum har blitt videreført som en rød tråd i alle detaljerte prosjekter. Unødig bruk av opplys og lyskilder uten avskjerming er også begrenset eller kuttet helt ut.

Fakta:

 • Eier av prosjekt/produkt: Bymiljøetaten i Oslo kommune 
 • Oppdragsgiver: Oslo kommune 
 • Lysdesign/Arkitekt /landskapsarkitekt og RIE: Norconsult AS 
 • Leverandører: Thorn Lighting 
 • Installatør: Omexom AS 

Frose i tiden/frozen in time

Utstillingen viser rundt 100 forhistoriske gjenstander som har smeltet ut av isen i høyfjellet på grunn av klimaendringer de siste årene. For å forsterke opplevelsen av å trå inn i denne tidsreisen, er det utviklet et lyskonsept som fremhever utstillingens essens. Mens de besøkende beveger seg gjennom utstillingen, benyttes en interaktiv tilnærming til fortellingen. En video projiseres på veggen bak montrene og viser hvordan gjenstandene ble brukt i sin opprinnelige kontekst. Lysanlegget er nøye utformet for å oppfylle flere funksjoner samtidig. Samkjøring med den audiovisuelle styringen gjør det enkelt å tilpasse belysningen etter behov, for eksempel under spesielle arrangementer, vedlikehold eller endring av utstillingen.

Fakta:

 • Eier av prosjekt og oppdragsgiver: Norsk fjellsenter 
 • Lysdesign: Ljossatt AS 
 • Arkitekt: Anne Schnettler 
 • Leverandører: Ljusdesign AB 
 • Installatør: Proel AS 

Bærekraft

Kystbygrarasjen

Kystbygarasjen har et klart konsept om å oppgradere eksisterende armaturer med LED, i stedet for å erstatte hele armaturen. Prosjektet viser hvordan oppgradering av eldre strukturer med moderne teknologi kan gi betydelige fordeler. Prosjektet har primært vært rettet mot funksjonalitet og bærekraft, gjennom gjenbruk.

Fakta:

 • Eier av prosjekt: Thon Eiendom 
 • Oppdragsgiver/leietaker: Thon Eiendom 
 • Lysdesign og leverandør: THORN 
 • RIE og installatør: Bravida  

Rehabilitering av gatelykt i Moss sentrum

Lysplan for Moss Kommune har konseptnavn «Moss fra innsiden» med fokus på å forsterke funksjon, identitet, lokal stolthet og tilhørighet i sentrum med belysning. Alt er skiftet til LED, og har fokus på gjenbruk av master, plassering og armaturer. Ved å bevare armaturhus og mast ble det et identitetsskapende element, i tillegg til at det ble spart materielle resurser.  Prosjektet adresserer 5 av FNs bærekraftsmål. Belysningen forsterker den historiske atmosfæren med varm glød og blendingsfri gatebelysning.

Fakta:

 • Eier: Moss Kommune 
 • Oppdragsgiver: Moss Kommune 
 • Lysdesign: Zenisk; ansvarlig: Kristin Bredal, prosjektleder: Hilde Olaisen, lysdesigner: Bao Ahn Pham  
 • RIE: Torbjørn Moe, Moss kommune 
 • Leverandør: SML lighting 
 • Installatør: Z-elektro 

Mad arkitekters egne lokaler i Fredrikstad

Da Mad Arkitekter skulle innrede sine egne lokaler i Fredrikstad var målet med prosjektet var å tilføre så lite som mulig av nye produkter og materialer, og alt skulle være demonterbart og gjenbrukbart. Zumtobel som lysdesigner brukte et restlager av spesialbestilte lysarmaturer som var til overs fra andre prosjekter, i tillegg til armaturer fra egne lokaler, som ellers skulle gått til resirkulering. 

Fakta:

 • Eier av prosjektet: Karlander Eiendom AS 
 • Oppdragsgiver/leietaker: Mad Fredrikstad AS 
 • Lysdesign: Zumtobel Group Lighting Norway AS / Sane AS 
 • Arkitekt/interiørarkitekt: Mad Fredrikstad AS / Sane AS 
 • Leverandør: Zumtobel Group Lighting Norway AS 
 • Installatør: Oslo Akershus Elektro og Klima AS 

Beste Produkt/teknisk løsning

Kontrollsystem – Intility fasadebelysning SG39

Kontrollsystemet for Intility/SG39 bygget er teknologisk innovativt og meget brukervennlig basert på et grafisk brukergrensesnitt som muliggjør å kontrollere 621 pixel RGBW-armaturer. Dette med inviduell kontroll på en brukervennlig måte for å kontrollere et relativt stort areal på totalt 3 490 kvm fordelt på alle 4 fasader på Intility-bygget.

Fakta:

 • Eier av produktet: Intility as 
 • Oppdragsgiver/leietaker: Intility AS 
 • Lysdesign: Asplan Viak AS 
 • RIE: Prosjektering, dimensjonering og kursfortegnelser mm er utført av CP Norway as 
 • Leverandør og installatør: CP-Norway as 

Nygaarden – Lysekrone i atrium

Zenisk fikk i oppdrag av Entra eiendom å lage en dekorativ lysinstallasjon for atriet, som løper over syv etasjer, i kontorbygget Nygaarden i Bergen. Oppgaven var å skape en installasjon som ser like flott ut på dagtid som på kveldstid. Løsningen er en spesialdesignet lysekrone i atriet med 106 kuler i håndblåst glass, med oppheng og detaljer i messing. God planlegging og smarte løsninger har tatt hensyn til montering, drift og vedlikehold. Tidløs design i bestandige materialer og med utskiftbare komponenter bidrar til et langt liv. Lysekronen komplementerer arkitekturen, gir en «wow»-effekt og bidrar til atmosfære og hyggelige fellesarealer.     

Fakta:

 • Eier av produktet: Entra eiendom v/Karianne Strømme 
 • Oppdragsgiver: Entra eiendom 
 • Lysdesign: Zenisk ved Kristin Bredal, Stian Lindquist og Eyveig Antonsdottir 
 • Arkitekt: Link Arkitektur for bygget 
 • Leverandører: Glasskuler: House of Holmedal Messingoppheng: Alfred Berge AS Innfesting i tak: Eiva Safex, HOAC GmbH Lyskilder: Tala/ Ju:nait.dk 

Selux Nature Centric Lighting

Selux Nature Centric Light er et helautomatisert system hvor armaturene er forhåndsprogrammert basert på funksjon og hvor i verden armaturene skal plasseres. Det er laget fem konsept for forskjellig lysstyring, avhengig hvor dette skal brukes: Biological Red, Biological White, Adjusting White, Dynamic Ambiance og Dynamic Path. Dette gjøres via en konfigurator der en legger inn ønsket plassering i kartet samt profil og om det er ekstra mye trafikk på bestemte tider av døgnet blir dette programmert inn i armaturene.

Fakta:

 • Eier av prosjektet/produktet: Selux 
 • Lysdesign: Selux 
 • Leverandører: SML Lighting AS/ Selux 

Beste Innendørs prosjekt

Akershus slott – Olav Vs hall

Olav Vs hall er en middelaldersal med lang og spennende historie bak seg. Salen er fredet og har ikke hatt fast montert belysning tidligere. Det nye lysdesignet gjør rommet til en opplevelse i form av et museum samt med ulike som regjeringens middager og kongelige tilsetninger. Lysdesignet er utformet ved en strikt installasjon der innvirkning i bygningsmassen har vært førende for selve anlegget. Belysningen er laget svært fleksibel ved å benytte avanserte armaturer til alle oppgaver. Lysdesignet tar utgangspunkt i ca. 10 forskjellige bruksområder der stemningen i rommet har vært førende. I alle scenarioer er lysdesignet utformet for å være så lite synlig som mulig og hensikten er at rommet skal oppleves uten at du tenker over lyset.

Fakta:

 • Eier av prosjekt/produkt: Forsvarsbygg 
 • Oppdragsgiver/leietakere: Akershus slotts venner – Forsvarsbygg – Utenriksdepartementet – Riksantikvaren  
 • Lysdesign: Kyndill AS 
 • Leverandører: Nortronic AS
 • Fotograf: Eivind Lauritzen 
 • Installatør: Caverion AS 

Haukeland Sjukehus holdeplass

Belysning og arkitektur på Haukeland holdeplass er utarbeidet for å fungere sømløst mot et felles mål om å skape den riktige atmosfære og rytme i rom. Belysningen er brukt svært aktivt som et verktøy for veifinning hvor den reisende beveger seg mot godt lyssatte overflater ved å lede øyet gjennom et rom og mot den neste destinasjonen. Lysnivå og fargetemperatur har blitt tilpasset for å skape den riktige kontrasten mellom områdene. I noen arealer er belysningen utarbeidet ujevn med vilje for å gjøre det lettere for den reisende å lese avstand når de beveger seg gjennom ferdselsåren. Prosjektet er et foregangseksempel på at disiplinene arkitektur og lysdesign har jobbet tett tverrfaglig sammen fra tidlig fase av prosjektet, og inntil siste innjustering av armaturer.

Fakta:

 • Eier av prosjekt: Bybanen  
 • Oppdragsgiver: Bybanen utbygging 
 • Lysdesign: Light Bureau 
 • RIE: Sweco 
 • Arkitekt/interiørarkitekt/landskapsarkitekt: 3RW 
 • Leverandører: Fagerhult, iGuzzini, LED-Linear, Osram, Signify, Willy Meyer 
 • Installatør: GK Elektro 

Nasjonalmuseet – en balansert tidløs opplevelse

Nasjonalmuseet er blitt et visuelt ikon i Oslo sentrum. Lyshallen er byggets signatur og et spektakulært utstillingslokale som Norge ikke har sett maken til. Med sine 2.400m² gjør Lyshallen det mulig å vise skiftende utstillinger i formater som aldri tidligere har kunnet gjennomføres. Lyshallen bærer i stor grad museets identitet, både på dag- og kveldstid. Lysdesignet i et museum av denne betydning og størrelse setter ekstreme krav til koordinering, kvalitet og detaljering. Lysdesignet har vektlagt å balansere det visuelle trekantforholdet mellom Akershus festning, Rådhuset og Nasjonalmuseet. Lysdesignet et utviklet for å være en ærlig, naturlig del av byggets arkitektur.

Fakta:

 • Eier av prosjekt/produkt og oppdragsgiver: Statsbygg 
 • Lysdesign: Henning Larsen (tidligere Rambøll) 
 • RIE: Rambøll 
 • Arkitekt: Kleihues & Schuwerk 
 • Leverandører: Zumtobel, Targetti, Erco, Fagerhult, iGuzzini, AKB Lighting m/Bega og Led Linear, Flos, Glamox, XAL, PSLab, Catellani & Smith  
 • Installatør: Caverion 

Beste Utendørs prosjekt

Den Blå Moské

Norges første moské har fått ny fasade, og dermed fasadebelysning. Fasadebelysningen fremhever arkitekturen til moskéen, og skaper liv i området og markerer de forskjellige muslimske høytidene. Armaturene er prosjektert med RGBW LED.  Lyset tilpasses de forskjellige høytidene og arrangementene, og har en hverdagsscene og en nattscene som går utenom.

Fakta:

 • Eier av prosjektet: SML Lighting AS v/ Ole Martin Nistad 
 • Oppdragsgiver/leietakere: World Islamic Mission 
 • Lysdesign: Ole Martin Nistad 
 • RIE: WSP Norge AS 
 • Arkitekt: WSP Norge AS 
 • Leverandører: Griven, Clear Lighting, Nortronic AS
 • Installatør: Atlas Elektro AS 

Fasadebelysning Holmenkollen Park Hotel, Dragebygget

Holmenkollen Park Hotel i Oslo ble opprinnelig oppført som sanatorium i 1894, men har siden 1914 vært i drift som hotell. Hotellet gjennomgikk nylig en omfattende restaurering, og i september 2022 gjenåpnet Dragebygget, det gamle sanatorium, med moderniserte suiter og interiør. Fasadebelysningen skal gløde i mørket, uten å forringe utsikten til eller utsynet fra hotellet. Belysningen har ingen synlige elementer på dagtid, og framhever byggets arkitektur, materialitet og omriss mot nattehimmelen.

Fakta:

 • Eiere av prosjekt/produkt: Eiendomsspar AS/ og Rica Eiendom 
 • Oppdragsgiver/leietaker: Eiendomsspar AS 
 • Lysdesign: Halvor Næss Belysningsdesigner 
 • RIE: Halvor Næss Belysningsdesigner/Foyn Consult 
 • Arkitekt: Mellbye Arkitekter 
 • Leverandører: Nortronic AS, Luce & Light, Tangen & Co 
 • Installatør: Torshov Elektro 

Fyllingsdaltunnelen

Fyllingsdalstunnelen er verdens lengste lyssatte gang- og sykkeltunnel. Tunnelen er opprinnelig en rømningsmulighet for bybanen, men ble besluttet å holde åpent for publikum. Belysningen består av et konsept som utvider rammene for hva som kan regnes som lysdesign, både med tekniske utfordringer, og det å skape skulpturelt og grafisk design, med et elegant, fargerikt og robust lyslandskap. Tunnelen er visuelt delt opp i 12 deler for å gjøre reisen mer oversiktlig, forutsigbar og gjenkjennelig, med hjelp av farger og grafiske element.

Fakta:

 • Eier av prosjekt/produkt: Vestlandet Fylkeskommune 
 • Oppdragsgiver: Bybanen Utbygging 
 • Lysdesign: Light Bureau 
 • RIE: SWECO 
 • Arkitekt: 3RW arkitekter 
 • Leverandører: Signify, Teclumen 
 • Installatør: LOS Elektro 

Kletten Gang- og sykkeltunnel – Lysbølgen

Lysbølgen er et lyskonsept for Kletten gang- og sykkeltunnel, som tidligere har vært et område preget av uønskede hendelser. Prosjektet skal gi en trygghet til reisende, samtidig som det gir en spennende opplevelse, med interaktivt lys. Ved inngangen møter man en lysportal som kaster ut et farget lys fra inngangen og skaper en lysbølge gjennom tunnelen. Dersom man befinner seg inne i tunnelen og det kommer en lysbølge er dette et tydelig tegn på at noen andre er kommet inn i tunnelen, både forfra eller bakfra. Dette gir trygghet i visshet om noen kommer eller ikke.

Fakta:

 • Eier av prosjektet/produktet: Statens Vegvesen 
 • Oppdragsgiver: Statens Vegvesen 
 • Lysdesign: Norconsult 
 • RIE: Norconsult 
 • Installatør: Mesta Elektro
 • Leverandør: AKB Lighting m/effektbelysning, Frizen m/allmennbelysning

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!