Oppsummering Arendalsuken 2023 – Lyskultur var representert!

Facebook Twitter LinkedIn Email

Lyskultur deltok i år på Arendalsuka.

Vi knyttet til oss mange nye og gode kontakter, samt hadde hyggelige møter med medlemmer og samarbeidspartnere. I tillegg var vi i dialog med politikere og fikk snakket lysets sak.

Arrangement – RoHS

Vi arrangerte samtale rundt RoHS-direktivet, ledet av daglig leder Ida Thorendahl, sammen med Elektroforeningen. Vi vil gjerne takke Toril Bache-Jenssen, Glamox, Frank Jaegtnes, Elektroforeningen, Tord Christensen, Signify og Anders Fylling, Statsbygg for deres bidrag og refleksjoner rundt et så viktig direktiv. Direktivet som Fagansvarlig i Lyskultur, Jens Eddie, kunne informere om, påvirker over 10 millioner armaturer installert i yrkesbygg, skoler, institusjoner og hjem.  Direktiv er direkte knyttet mot bærekraft, som har til hensikt å få slutt på bruken av farlige stoffer og miljøgifter i elektriske og elektroniske produkter. Dette var en høyst aktuell samtale ettersom direktivets siste unntak for utfasing av lyskilder med kvikksølv oppheves allerede om én uke (25. august).

I løpet av samtalen ble det snakket om viktigheten av å sette i gang planlegging nå; legge en god plan og velge fremtidsrettede- kvalitetsløsninger. Det ble vist til enorme energisparinger i konkrete og gjennomførte prosjekter. Prosjekter med en rekordkort tilbakebetalingstid på under ett år ifølge Tord Christensen. Toril Bache-Jenssen kunne legge til at dersom man prosjekterer med styring og automatikk kan energi sparingspotensialet øke med ytterligere 50%. Vi ble gjort oppmerksom på at sensorteknologi nå også gjør det mulig å optimalisere bruken av kontorer ved hjelp av heatmapping, noe som aldri har vært mer relevant enn etter pandemien.

Det ble også trukket fram det menneskelige aspektet ved god og riktig belysning, Tord kunne fortelle om økt trivsel ved oppgradering til nye og bedre belysningsanlegg. Deltakerne snakket også om at det finnes flere forskjellige tilnærminger til oppgradering av lysanlegg, som bruker lyskilder som nå fases ut. Alt fra det mer komplekse som et helt nytt anlegg, som gir flest fordeler. Til det mindre inngripende med LED kit og LED rør hvor kun lyskilde erstattes, som igjen kan være hensiktsmessig der armaturene er i god stand eller de er en integrert del av himlingen.

Det ble snakket mye om kompetansen hele lysbransjen besitter og at denne må brukes av de som etterspør nye eller oppgraderte lysanlegg. For å få god og riktig belysning og velge riktig løsning må det prosjekteres og lysberegnes riktig og i henhold til Lyskultur sine anbefalinger, noe bransjen bistår med. Anders Fylling fra Statsbygg kunne si seg enig at de og andre eiendomsbesittere må bruke lysbransjens kompetanse for å etterspørre riktig løsninger, og for å sørge for at de valgte løsningene er de som faktisk blir installert. Han var tydelig på at Statsbygg trenge innspill fra Lyskultur sine medlemmer.

Sendingen kan sees her.

Arrangement – Mangfold

Torsdag ettermiddag deltok Lyskultur på arrangementet om Kjønnsbalanse og mangfold i elektrobransjen på Torvscenen i Arendal sentrum.

Torvscenen var fullsatt, og arrangementet ble streamet.

Frank Jaegtnes, adm.dir i EFO innledet om viktigheten av mangfold i elektrobransjen – Norge skal elektrifiseres.

GK holdt et innlegg om kjønnsbalanse og mangfold, der HR direktør Ekaterini Oscarsen la vekt på det viktige arbeidet de gjør for å få flere kvinner inn i bransjen og hos seg. Oscarsen kunne fortelle om GK’s ambisjon om 20% kvinneandel innen 2025. 

«Å skape gode arbeidsplasser med rom for og ønske om mangfold er en felles utfordring, og vi har mye å vinne på å jobbe sammen for å synliggjøre mulighetene i bransjen og tiltrekke oss et større mangfold. Vi trenger flere kvinner inn i lederstillinger, som lærlinger og fagarbeidere og ingeniører – og det må vi samlet som bransje ta ansvar for».

Etter GK sitt innlegg var det paneldebatt der Daglig leder i Lyskultur Ida Thorendahl stilte, sammen med Ove Guttormsen, adm.dir. Nelfo, Heidi Lie, Distrikssekretær i EL & IT-forbundet og leder av Montørjentene, samt Åse Kristin Ask Bakke, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og medlem av Familie og Kulturkomiteen.

Det ble diskutert at bransjen må rekruttere fra hele befolkningen; dette er bærekraftig, bransjen trenger alle perspektiver da man er midt i smørøyet i det grønne skiftet. Dette er bransjen der alle må være representert for å dra i riktig retning. Mangel på kompetanse de neste årene gjør at vi må ha fokus på rekruttering, opplæring og ikke minst beholde gode talenter i stillingene sine i årene som kommer.

Etter debatten var det utdeling av prisene Årets Elektrokvinne 2023, og Årets Mangfoldsbedrift. Frank Jaegtnes, adm.dir i EFO delte ut de gjeve prisene og vinnerne er:

Årets vinner av Elektrokvinnen 2023 er Lisa Marie Mo, fra Opplæringskontoret i Sogn og Fjordane

Årets vinner av Elektrobransjens mangfoldspris er elektrogrossisten Berggård Amundsen – Lyskultur er stolte av et av våre medlemmer vant.

Se sendingen her.

Vi gratulerer de verdige vinnerne.

Takk for i år Arendalsuka – vi ser allerede frem til neste år.

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!