Tre nye informasjonsfilmer om belysning og universell utforming.

Facebook Twitter LinkedIn Email
Fakta om filmene

Filmene er produsert med støtte fra Bufdir i samarbeid med Snöball Film og vises på kunnskapsfilm.no, et nettsted for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring. Filmene er tilgjengelige for alle på lyskultur.no og vil spres via Lyskulturs omfattende kompetansenettverk.
Faglig bakgrunn for filmene
Filmene er basert på Lyskulturs publikasjon nr. 26 Belysning og universell utforming. Alle Lyskulturs publikasjoner er tilgjengelig i den nye digitale abonnementsløsningen Lysveileder.no.

En viktig del av Lyskulturs arbeid for økt kompetanse består i å arrangere kurs. Lyskulturs kurs i Belysning og universell utforming, som avholdes 27. februar, baserer seg, i likhet med filmene, på publikasjon nr 26 Belysning og universell utforming.

Lyskulturs øverste faglige organ, Norsk lysteknisk komité har det faglige ansvaret for Lyskulturs publikasjoner.

Lyskultur har lansert tre nye informasjonsfilmer som viser hvordan lys og belysning kan løse viktige oppgaver uten å diskriminere noen brukere. Filmene er ment å skape økt bevissthet og kompetanse om hvor viktig god belysning er for alle, og vil ha overføringsverdi til både private og offentlige virksomheter, i tillegg til å være egnet til utdanning.

Det kreves kyndige lysdesignere og belysningsplanleggere for å planlegge god belysning som tar hensyn til brukerbehovene. Helhetlig integrert lysplanlegging som ivaretar hensyn til universell utforming gir forbrukere mer attraktive og trygge steder med enklere fremkommelighet.

God belysning gir økt forståelse av omgivelsene og forenkler den visuelle kommunikasjonen mellom mennesker. For å oppnå dette holder ikke bare å belyse etter standardkrav; belysningen må tilpasses de ulike brukergruppene.

For å øke bestillerkompetansen hos oppdragsgivere er det viktig å kunne vise til gode forbilder og eksempler på belysning og universell utforming. Dette vises best gjennom visuelle medier som informasjonsfilmer og Lyskultur har derfor fått utvikle tre korte informasjonsfilmer om belysning og universell utforming.

Lyskultur har i mange år hatt samarbeid med høyskoler og utdanningsinstitusjoner som har lys på fagplanen og prosjektet er utviklet med støtte fra Bufdir for å formidle kunnskap og kompetanse innenfor belysning og universell utforming til elever i ungdoms- og videregående skoler.

Filmene vil også bli brukt for å bidra til økt bevissthet og kompetanse hos alle som prosjekterer, bestiller og planlegger belysning samt byggherrer og arkitekter.

UU-film-1-belysn-uu.png

Film 1: Belysning og universell utforming
Filmen gir en innføring i tematikk rundt belysning og universell  …

Se filmen her

 

 

UU-film-2-visuelle-strat.png

Film 2: Belysning og universell utforming – Visuelle strategier
Filmen tar for seg flere strategier for å designe belysning for alle …

Se filmen her

 

 

UU-filmer-3-luminasnkontrast.png

Film 3: Belysning og universell utforming – Luminanskontrast og blending Filmen tar for seg begreper som kontrast og …

Se filmen her

Fakta om filmene

Filmene er produsert med støtte fra Bufdir i samarbeid med Snöball Film og vises på kunnskapsfilm.no, et nettsted for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring. Filmene er tilgjengelige for alle på lyskultur.no og vil spres via Lyskulturs omfattende kompetansenettverk.
Faglig bakgrunn for filmene
Filmene er basert på Lyskulturs publikasjon nr. 26 Belysning og universell utforming. Alle Lyskulturs publikasjoner er tilgjengelig i den nye digitale abonnementsløsningen Lysveileder.no.

En viktig del av Lyskulturs arbeid for økt kompetanse består i å arrangere kurs. Lyskulturs kurs i Belysning og universell utforming, som avholdes 27. februar, baserer seg, i likhet med filmene, på publikasjon nr 26 Belysning og universell utforming.

Lyskulturs øverste faglige organ, Norsk lysteknisk komité har det faglige ansvaret for Lyskulturs publikasjoner.

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!