Verdensarven på Rjukan i nytt lys

Facebook Twitter LinkedIn Email
Faktaboks:
Lyskulturs idékonkurranser

Lysdesign som selvstendig fagdisiplin er et ungt fag og Lyskultur ønsker å få frem betydningen av god belysning.

Belysning kommer dessverre ofte som et siste ledd i ulike arkitekt- og utviklingsprosjekter. Vi ønsker å sette idé- og konseptutvikling i lysfaget på dagsorden, og sikre at faget på lik linje som andre fagdisipliner vil være med på å legge premissene for samfunnsdebatten innen urban utvikling, med fokus på gode og miljøvennlige arbeids- og bomiljøer i kombinasjon med høy livskvalitet.

Idékonkurransen innen lysdesign med fokus på universell utforming er støttet med tilskudd fra Husbanken. Idékonkurranser er åpne konkurranser med hensikt til å få frem idéer som kan gi videre grobunn for utvikling av konkrete prosjekter.

Juryen

Are Røysamb, Leder studiet Lysdesign ved HSN
Morten Pedersen, Lysdesigner i Concept Design
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, ordfører i Tinn
Runar Lia, Direktør Norsk Industriarbeidermuseum
Inger Anne Vik, prosjektkoordinator og rådgiver
Konkurransesekretær fra administrasjonen i Lyskultur

Kontakt

Juryleder: Are Røysamb Leder studiet i Lysdesign ved Høgskolen i Sør-Øst-Norge E-post: are.roysamb@usn.no Telefon: 948 33 808

Jurymedlem: Runar Lia Direktør for Norsk industriarbeidermuseum E-post: runar.lia@nia.museum.no Telefon: 932 49 766

Lyskultur: Katia V. Banoun Daglig leder i Lyskultur E-post: katia.banoun@lyskultur.no Telefon: 928 87 245

Lysdesignkontoret Zenisk vant idékonkurransen i lysdesign for UNESCO-arven på Rjukan med bidraget Spirit of the Possible.

Konkurransen utlyst av Lyskultur søkte etter konsepter og ideer innen lysdesign og universell utforming som kunne skissere mulighetene for videre utvikling på Rjukan.

Prisutdelingen fant sted på Rjukan 6. september, i en flott ramme på Norsk Industriarbeidermuseum med historiefortelling om verdensarven, akkompagnert av blues og folkemusikk.

– Vi er utrolig stolte og glade over å vinne denne konkurransen! Vi har hatt det utrolig gøy og jobbet mye med idéforslaget, men det var absolutt verdt det. Vi synes også det er fantastisk at Lyskultur tar denne typen idékonkurranse til Norge for første gang, at lysdesign tas på alvor og nå vil brukes for videreutvikling av et område, sa Kristin Bredal fra Zenisk under pristildelingen.

Fra venstre: Juryleder Are Røysamb, direktør for Norsk Industriarbeidermuseum Runar Lia, Stefan Maassen og Kristin Bredal fra Zenisk, ordfører i Tinn kommune Bjørn Sverre Birkeland og daglig leder i Lyskultur Katia Valerie Banoun.

– Vi har kåret én vinner som tilfredsstilte konkurransevilkårene på en fremragende måte. Det er et gjennomarbeidet konsept som fanger essensen av Rjukan og viser god forståelse for universell utforming og vernetematikk. Dette forslaget vil kunne inspirere lokalt og internasjonalt, sier Are Røysamb, juryleder oppnevnt av Lyskultur.

I tillegg til vinneren, ønsker oppdragsgiver å kunne gå videre med ideene Rjukan Winter Light festival, en årlig lysfestival på vinterstid, av Mats Bergstrøm, Birgitte Appelong og Christina Sund, og Rjukans Industriarv i Mørketid, et teknologisk interaktivt forslag av Nikolaj Birkelund fra For the Love of Light (DK).

De to påskjønnes med 25 000 kr hver, og vinner Zenisk mottok 50 000 kr.

– Å få et arbeidsverktøy som denne lysplanen, kombinert med en årlig vinterlysfestival, samt koble dette med mobilteknologi for å ta Rjukans historie aktivt inn i omgivelsene vil være til stor hjelp for videre utvikling av Verdensarven i Telemark, sier direktør ved Norsk Industriarbeidermuseum, Runar Lia.

– Vi ønsker å oppmuntre kommuner og utviklere til å sette lys på dagsorden i tidligfase av et prosjekt, og tilbyr konkurransetjenester for å sikre en god prosess i valg av belysningskompetansen som våre medlemmer besitter. Med idékonkurransen innen lysdesign og universell utforming ønsker vi å sette idé- og konseptutvikling i lysfaget på dagsorden. Vi ønsker å fremme faget og være med på å legge premissene for samfunnsdebatten innen urban utvikling, med fokus på gode og miljøvennlige arbeids- og bomiljøer i kombinasjon med høy livskvalitet, forklarer daglig leder i Lyskultur, Katia V. Banoun.

Faktaboks:
Lyskulturs idékonkurranser

Lysdesign som selvstendig fagdisiplin er et ungt fag og Lyskultur ønsker å få frem betydningen av god belysning.

Belysning kommer dessverre ofte som et siste ledd i ulike arkitekt- og utviklingsprosjekter. Vi ønsker å sette idé- og konseptutvikling i lysfaget på dagsorden, og sikre at faget på lik linje som andre fagdisipliner vil være med på å legge premissene for samfunnsdebatten innen urban utvikling, med fokus på gode og miljøvennlige arbeids- og bomiljøer i kombinasjon med høy livskvalitet.

Idékonkurransen innen lysdesign med fokus på universell utforming er støttet med tilskudd fra Husbanken. Idékonkurranser er åpne konkurranser med hensikt til å få frem idéer som kan gi videre grobunn for utvikling av konkrete prosjekter.

Juryen

Are Røysamb, Leder studiet Lysdesign ved HSN
Morten Pedersen, Lysdesigner i Concept Design
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, ordfører i Tinn
Runar Lia, Direktør Norsk Industriarbeidermuseum
Inger Anne Vik, prosjektkoordinator og rådgiver
Konkurransesekretær fra administrasjonen i Lyskultur

Kontakt

Juryleder: Are Røysamb Leder studiet i Lysdesign ved Høgskolen i Sør-Øst-Norge E-post: are.roysamb@usn.no Telefon: 948 33 808

Jurymedlem: Runar Lia Direktør for Norsk industriarbeidermuseum E-post: runar.lia@nia.museum.no Telefon: 932 49 766

Lyskultur: Katia V. Banoun Daglig leder i Lyskultur E-post: katia.banoun@lyskultur.no Telefon: 928 87 245

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!