Norsk lysteknisk komité

Facebook Twitter LinkedIn Email
Internasjonalt standariseringsarbeid
CIE (Commission Internationale de l’Eclairage)

CIEs arbeid er oppdelt i forskjellige divisjoner. Oversikt over norske medlemmer utpekt av NLK finner du her.

CEN - Comité Européen de Normalisation

Er den regionale standardiseringsorganisasjonen for Europa, med medlemmer fra EU- og EFTA-landene. Norsk deltakelse i CEN er underlagt og administreres av Standard Norge. NLK assisterer Standard Norge i dette arbeidet gjennom å lede den norske representasjonen i CEN/TC 169: Light and Lighting. Oversikt over norske representanter finner du her.

IEC og CENELEC

Norsk Elektroteknisk Komité, NEK, er et norsk nasjonalorgan og organiserer arbeidet mot både IEC og CENELEC. For lamper, lysarmaturer og tilhørende utstyr er det NEKs NK 34 som i varetar norske interesser i mot både IEC og CENELEC. NLKs fagsekretær er medlem i NK 34.

Norsk lysteknisk komitè er Lyskulturs øverste faglige organ, og har til oppgave å ivareta Lyskulturs faglige interesser nasjonalt og internasjonalt. NLK bidrar til utarbeidelse av standarder i samarbeid med norske standardiseringsorganisasjoner, og utarbeider Lyskulturs faglige publikasjoner.

Lyskultur ved Norsk lysteknisk komité (NLK) er akkreditert medlem av Den Internasjonale Belysningsorganisasjon – CIE (Commission Internationale de l’Eclairage).

Lyskultur er den norske belysningsbransjens portal til internasjonalt samarbeid og informasjonsutveksling relatert til estetikk, teknikk og standardiseringsarbeid. Lyskultur ved NLK utarbeider publikasjoner og faktaark basert på nasjonale- og internasjonale normer og standarder, samt er deltagende i arbeidet med utviklingen av disse.

Gjennom vår deltakelse i CIE og CEN er Lyskultur med på å sikre norske interesser når internasjonale og europeiske standarder utarbeides.

Leder
Salgssjef Anders Bru
Glamox AS
E-post: Anders.Bru@glamox.com

Medlem
Førstemananuensis i Arkitektonisk lysdesign Veronika Zaikina
Universitetet i Sørøst-Norge
E-post: Veronika.Zaikina@usn.no

Medlem
KAM tech. application Hans Petter Rønning
THORN & Zumtobel
E-post: hans-petter.ronning@zumtobelgroup.com

Medlem
Universitetslektor Helga Iselin Wåseth
Universitetet i Sørøst-Norge
E-post: helga.i.waseth@usn.no

Medlem
Kontrakt og utviklingsansvarlig Tore Nistad
SML Lighting
E-post: tore@smllighting.no

Medlem
Lysdesigner M.A  Mari Gaasemyr Høvik
Norconsult
E-post: mari.hovik@norconsult.com

Medlem
Lysdesigner Kristhild Benjamine Hansen
THORN & Zumtobel
E-post:

Medlem
Key Account manager Petter Jacob Løwø
Signify AS
E-post: petter.lowo@signify.com

Medlem
Lysdesigner Martin Holmberg
COWI AS
E-post: mtho@cowi.com

Medlem
Dr. Ingeniør Pål Larsen
Norconsult AS
E-post: pal.johannes.larsen@norconsult.com

Internasjonalt standariseringsarbeid
CIE (Commission Internationale de l’Eclairage)

CIEs arbeid er oppdelt i forskjellige divisjoner. Oversikt over norske medlemmer utpekt av NLK finner du her.

CEN - Comité Européen de Normalisation

Er den regionale standardiseringsorganisasjonen for Europa, med medlemmer fra EU- og EFTA-landene. Norsk deltakelse i CEN er underlagt og administreres av Standard Norge. NLK assisterer Standard Norge i dette arbeidet gjennom å lede den norske representasjonen i CEN/TC 169: Light and Lighting. Oversikt over norske representanter finner du her.

IEC og CENELEC

Norsk Elektroteknisk Komité, NEK, er et norsk nasjonalorgan og organiserer arbeidet mot både IEC og CENELEC. For lamper, lysarmaturer og tilhørende utstyr er det NEKs NK 34 som i varetar norske interesser i mot både IEC og CENELEC. NLKs fagsekretær er medlem i NK 34.

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!