Vår organisasjon

Facebook Twitter LinkedIn Email

Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning, med regionale avdelinger og komiteer.

Lyskultur er en medlemsorganisasjon, med en visjon om å være et informerende og inspirerende knutepunkt for våre medlemmer og omgivelser. Våre medlemmer er blant annet lysdesignere, rådgivende ingeniører, produsenter, installatører, importører og forhandlere – med et felles engasjement om å bidra til en innovativ utvikling!

Lyskultur er den norske belysningsbransjens portal til internasjonalt samarbeid og informasjonsutveksling relatert til estetikk, teknikk og standardiseringsarbeid. Lyskultur ved NLK utarbeider publikasjoner og faktaark basert på nasjonale- og internasjonale normer og standarder, samt er deltagende i arbeidet med utviklingen av disse.

Dette gjør Lyskultur
Hos Lyskultur er vi opptatt av å spre kunnskap om lys- og belysningsdesign på en måte som taler til kundegruppens interesser. Vi har god erfaring med kompetanseoverføring, etterutdanning og kursing, med en bred medlemsmasse som utgangspunkt.

 • Norsk Lyspris: Den årlige kåringen av norges beste belysningsprosjekter
 • Lysets dag: Fagkonferanse for lys, design og teknologi
 • Prosjekter: Vi ønsker å fremme utvalgte lysprosjekter innen universell utforming
 • Magasinet LYSKULTUR: Gratis for alle våre medlemmer!
 • Formidling: Kurs, seminar og arrangementer
 • Publikasjoner: Vi utgir publikasjoner, veiledere og standarder som finnes tilgjengelig i vår nettbutikk
 • Presse og media: Lyskultur formidler kompetanse og jobber aktivt med presse og mediekontakt
 • Utlysing: Konkurranser, anbud, stillingsutlysninger mm.
 • Bransjenytt: Nyhetsbrev med bransjenytt fra både inn- og utland
 • Knutepunkt: Norges største kompetansenettverk for deg som jobber med lys og belysning
 • Lyskulturs lokaler er et møtepunkt for våre medlemmer. Kom gjerne innom og slå av en prat!

Årsmøtet
Årsmøtet er Lyskulturs øverste myndighet, og avholdes hvert år innen 1. mai, med tid og sted som bestemt av foregående årsmøte. Her fastsettes årsberetning, regnskap, revisjon og budsjett. Valg av styremedlemmer, medlemmer til Norsk Lysteknisk Komité og Informasjons- og kompetanseutvalget stemmes også inn.

Styret
Lyskulturs styre ledes av avdelingsleder næringsbygg elektro Janne Grindheim fra Norconsult.

Administrasjonen
Lyskulturs administrasjon har hovedansvaret for daglig drift, og ledes av daglig leder Katia V. Banoun.

Norsk lysteknisk komité
Norsk lysteknisk komité er Lyskulturs øverste faglige organ, og har til oppgave å ivareta Lyskulturs faglige interesser nasjonalt og internasjonalt. 

Informasjons- og kompetanseutvalget
Informasjons- og kompetanseutvalget har til oppgave å gjennomføre utvalgte oppgaver knyttet til Lyskulturs arbeidsprogram. Utvalget rapporterer til daglig leder.

Regionsrådet
Lyskultur er et landsdekkende kompetansenettverk med regionale virksomheter. Regionsrådet består av representanter fra de nasjonale regionene, samt leder i hovedstyret.

Valgkomitéen
Valgkomitéen innstiller alle årsmøter og bearbeider forslag til kandidater til ulike styrer og verv.

Lyskulturs vedtekter

Retningslinjer for medlemmer av Lyskultur

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!