Vår organisasjon

Facebook Twitter LinkedIn Email
 

Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning.

Lyskultur er en non-profit medlemsorganisasjon som jobber for god og riktig belysning i samfunnet. Som medlem i Lyskultur blir du del av Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning. Våre medlemmer er toneangivende aktører innenfor alle deler av belysningsbransjen; fra lysdesignere og rådgivende ingeniører, til produsenter, importører, installatører og salgsleddet.

Siden oppstarten i 1936 har Lyskultur vært et viktig knutepunkt og talerør innen lys og belysning, og vår tilstedeværelse har ført til en unik tilslutning og gjennomslagskraft i bransjen.

Så hva gjør Lyskultur?

 • Vi samler bransjen og sørger for tyngde i møte med myndigheter og beslutningstakere om standarder og rammevilkår. Sammen står vi sterkere enn vi gjør hver for oss.
 • Vi gir ut publikasjoner, veiledere og oppslagsverk som fungerer som bransjens kvalitetsstempel på hva som er god belysning. Dette er nøkkelverktøy i hverdagen for alle som prosjekterer, beskriver, leverer og installerer profesjonell belysning.
 • Vi tilbyr et bredt spekter av kurs, etterutdanning og kompetanseoverføring innen lys og belysning.
 • Vi er en portal og et talerør for god og riktig belysning i Norge, i møte med presse og omverdenen.
 • Vi er den norske belysningsbransjens portal til internasjonalt samarbeid og informasjonsutveksling og standardiseringsarbeid.
 • Vi er nasjonalt medlem i CIE.

Hvordan gjør vi det?

 • Vi har et aktivt og sterkt faglig nettverk. Alle styrer og komiteer er satt sammen av tverrfaglige medlemsgrupper. Det gir synergier og et helhetlig blikk som ikke finnes andre steder.
 • Vi er en ideell organisasjon. Vår eneste drivkraft er god og riktig lyskvalitet og bedre rammevilkår for alle som jobber med lys og belysning.

Medlemsfordeler

 • Du får tilgang til vårt landsdekkende og tverrfaglige nettverk innen lys og belysning.
 • 80 % rabatt på Lysveilederen – et nøkkelverktøy for alle som prosjekterer, beskriver, leverer og installerer profesjonell belysning.
 • Sterkt reduserte priser på etterutdanning innen prosjektering av belysning, kurs og seminarer.
 • Søkbar profilside for alle medlemsbedrifter og egen medlemsportal med norske og internasjonale oppdateringer fra bransjen.
 • Bli del av et internasjonalt nettverk innen lys og belysning. Lyskultur er nasjonalt medlem i CIE.
 • Eksklusive invitasjoner for å delta på faglige møter for bransjen. Det er gratis å sende inn søknader til Norsk Lyspris.
 • 10% rabatt ved annonsering i Magasinet Lyskultur. Her treffer du kjernen i belysningsbransjen.
 • Norges eneste fagblad innen lys og belysning, Magasinet Lyskultur, fritt tilsendt 4 ganger i året. Magasinet fås også digitalt.
 • Jevnlig medlemsinfo på email med bransjenytt, ledige stillinger og offentlige anbud mm.

Årsmøtet
Årsmøtet er Lyskulturs øverste myndighet, og avholdes hvert år innen 1. mai, med tid og sted som bestemt av foregående årsmøte. Her fastsettes årsberetning, regnskap, revisjon og budsjett. Valg av styremedlemmer, medlemmer til Norsk Lysteknisk Komité og Informasjons- og kompetanseutvalget stemmes også inn.

Styret
Lyskulturs styre ledes av Country Manager Tord Christensen fra Signify.

Administrasjonen
Lyskulturs administrasjon har hovedansvaret for daglig drift.

Norsk Lysteknisk Komité
Norsk Lysteknisk Komité er Lyskulturs øverste faglige organ, og deres oppgave er å ivareta Lyskulturs faglige interesser nasjonalt og internasjonalt. 

Informasjons- og kompetanseutvalget
Informasjons- og kompetanseutvalget har til oppgave å gjennomføre utvalgte oppgaver knyttet til Lyskulturs arbeidsprogram. Utvalget rapporterer til daglig leder.

Regionale grupper
Lyskultur er et landsdekkende kompetansenettverk med regionale grupper. Regionene har en gruppeleder som er Lyskulturs ambassadør i regionen.

Valgkomitéen
Valgkomitéen innstiller alle årsmøter og bearbeider forslag til kandidater til ulike styrer og verv.

Lyskulturs vedtekter

Retningslinjer for medlemmer av Lyskultur

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!