3 Idrettsbelysning

Publikasjonen viser hvordan man løser utfordringer når det gjelder krav og ønsker fra forskjellige brukergrupper, miljøpåvirkninger og energibruk i idrettsanlegg. Utgitt 2013.

Den forrige utgaven var en veiledning til NS-EN 12193:1999, mens denne utgaven er en veiledning til gjeldende utgave – NS-EN 12193:2007.

Publikasjonen skal gi råd for utforming av belysning i alle relevante idrettsanlegg. Den skal vise hvilke utfordringer man står overfor når det gjelder krav og ønsker fra forskjellige brukergrupper, miljøpåvirkninger og energibruk. Den gir også eksempler på hvordan man kan løse utfordringene ved gode produktvalg og riktig prosjektering.

Den er et svar på utfordringene mange har i forhold til å tolke NS-EN 12193:2007, men også det faktum at mange av særidrettene har sine egne krav. I tillegg kommer behovene i spesielle arenaer hvor det foregår større fjernsynsoverføringer, og hvor produksjonsselskapene stiller sine egne krav til belysningen. Denne publikasjonen har dermed blitt noe utvidet i forhold til kun å være en veileder til europastandarden. Den tar også for seg noen forhold rundt særidrettenes egne krav, samt spesielle forhold rundt anlegg for fjernsyn.

Denne publikasjonen er utarbeidet i samarbeid mellom Lyskultur og Kulturdepartementets idrettsavdeling. Publikasjonen erstatter Lyskulturs publikasjon Nr. 3 – Idrettsbelysning fra 2000.

Kulturdepartementet og Lyskultur håper at den nye publikasjon 3 Idrettsbelysning vil være et godt verktøy i arbeidet med å skape gode idrettsanlegg, og den gir et godt grunnlag for å oppfylle funksjonskravene til trenings- og konkurranseanlegg.

Alle som prosjekterer belysning idrettsanlegg vil ha stor nytte av denne publikasjonen.

Inneholder blant annet:

 • Europa standarden NS-EN 12193:2007
 • Nødvendige data for prosjektering vedr. armaturer og lyskilder
 • Generelle prinsipper for belysningsinstallasjonen
 • Belysningskrav for de mest praktiserte idrettene i Europa
 • Belysningsprinsipper
 • Armaturer, lyskilder og lysmaster
 • Elektrotekniske forhold
 • Strølys og miljøhensyn
 • Styring og energibruk
 • Sikkerhetsbelysning
 • Belysning i tilskuerområde
 • Montasje
 • Kontrollmåling
 • Eksempler og belysningsløsninger
 • Universell utforming
 • Økonomiske tilskuddsordninger
 • Bestillerkompetanse

Revidert juni 2013

Er du medlem, logg inn for å få medlemspris.
Medlemspris:
kr 726
Medlemspris inkl. MVA: kr 908
Ordinær pris:
kr 1 036
Pris inkl. MVA: kr 1 295

Pris:
kr 1 036 eks. mva.