Belysning og universell utforming

Dette kurset vil inspirere deg til å utforme gode inkluderende lysmiljøer som er bra for alle. Det åpner også for muligheten til å begrunne avvik fra gjeldende standarder innenfor rammen av lov og forskrift.

Du oppfordres til å ta en rolle sammen med arkitekt i byggeprosjekters tidligfase for å sikre at hensynet til universell utforming kan tas inn i et samlet design som ikke gir byggherre ekstra kostnader. Ved at det legges lite vekt på økt belysningsstyrke og gir begrunnelse for dette, er det fullt mulig å ivareta universell utforming uten nevneverdig økte energikostnader. Kurset er også høyst relevant for arkitekter og landskapsarkitekter selv.

Kurset baseres på publikasjonen «Belysning og universell utforming». Det legges særlig vekt på universell utforming i næringsbygg, utendørsområder og boliger.

Kursinnhold

 • Kunnskap om menneskets behov og forutsetninger. Hva skal ivaretas i en samlet løsning?
 • Kunnskap om lysdesign. Hva skal ivaretas i en samlet løsning?
 • Inspirasjons- og kunnskapsgrunnlag for utvikling av inkluderende løsninger
 • Energibruk og økonomi som rammebetingelser for løsning
 • ​Design- og byggeprosesser

  Målgrupper

 • Arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter
 • Lysdesignere og belysningsplanleggere
 • Belysningsleverandører og produsenter
 • Kommuner​
 • Byggherrer
 • Rådgivende Ingeniører Elektro

Etter gjennomført kurs vil du ha fått:

 • Forståelse av hvordan man kan ta hensyn til menneskers behov, lysdesign, energibruk og økonomi når universell utforming inkluderes i byggeprosjekter
 • Økt kompetanse i hvordan universell utforming kan praktisk ivaretas som en del av en samlet belysningsløsning
 • Oversikt over design- og byggeprosesser

Forventede forkunnskaper
Vi anbefaler deg å ta vårt Grunnkurs i lys og belysning eller vårt Nettkurs før du tar dette kurset, eller at du har tilsvarende generell kompetanse.

 

  Kursholder

Thor Husby

Thor Husby har i en årrekke ledet større prosjekter knyttet til lys og lysdesign. Han har vært medlem av Norsk Lysteknisk Komité i 5 år og har tidligere hatt lederstillinger innenfor bank/finans og industri, samt arbeidet som høgskolelektor. Thor var redaktør og prosjektleder for Lyskulturs publikasjon Belysning og universell utforming.

Denne kursholderen skårer 6 av 6 mulige på kompetanse og formidlingsevne!

«Veldig bra kursleder, engasjert og kan faget. Det var veldig nyttig at han gikk gjennom mange eksempler med bilder og analyserte grundig.«
– Tidligere kursdeltaker

Deltakeravgiften inkluderer
 • Et heldagskurs
 • Kursmateriell
 • Kursbevis ved bestått test i etterkant
 • Lunsj, samt pauseservering og kaffe/te (for klasseromskurs)
 • 1 måned gratis tilgang til Lysveilederen

 

 

 

Er du medlem, logg inn for å få medlemspris.
kr 
Praktisk informasjon
Gjennomføring

Kurset gjennomføres nå også som live nettundervisning via Teams. En uke før kurset vil du motta en email med praktisk informasjon (både for klasserom og online).

Dato og tid

14 mars.

(påmeldingsfrist 15.januar)

Kl. 09:30 – 15:30, lunsjpause ca. kl 12.00 – 12.30
Online via Teams:
Innlogging senest kl 09:20

 

 

Sted

Klasserom og online

Klasseromskurset holdes i Lyskultur sine lokaler på Strandveien 35, 1366 Lysaker.

Online via Teams:
Innlogging senest kl 09:50
Deltakeravgift

Kr. 5.450,- for medlemmer av Lyskultur
Kr. 6.900,- for ikke-medlemmer.

Deltakeravgiften inkluder:
• Et heldagskurs
• Kursmateriell
• Kursbevis ved bestått test i etterkant
• Lunsj, samt pauseservering og kaffe/te (for klasseromskurs)
• 1 måned gratis tilgang til Lysveilederen

Medlemskap

Ønsker du et medlemsskap i Lyskultur?  Trykk her for mer informasjon.

Spørsmål

Spørsmål om kurset kan rettes til post@lyskultur.no, eller tlf (+47) 671 02 840