Belysning og universell utforming

Kurset ser på kravet om universell utforming som en mulighet for alle i målgruppen. Foruten å sikre ivaretakelse av regelverket får du inspirasjon til å utforme gode inkluderende lysmiljøer som er  bra for alle. Innenfor rammen av lov og forskrift, åpner dette også opp for å begrunne avvik fra gjeldende standarder.

Du oppfordres til å ta en rolle sammen med arkitekt i byggeprosjekters tidligfase for å sikre at hensynet til universell utforming kan tas inn i et samlet design som ikke gir byggherre ekstra   kostnader.  Ved at det legges lite vekt på økt belysningsstyrke og gir begrunnelse for dette, er det fullt mulig å ivareta universell utforming uten nevneverdig økte energikostnader.

Kursinnhold

Kurset baseres på publikasjonen «Belysning og universell utforming». Det legges særlig vekt på universell utforming i næringsbygg, utendørsområder og boliger. Foruten forståelse for       sammenhengen mellom belysning og universell utforming, er fokus rettet mot følgende tema:

 • Kunnskap om menneskets behov og forutsetninger. Hva skal ivaretas i en samlet løsning?
 • Kunnskap om lysdesign. Hva skal ivaretas i en samlet løsning
 • Inspirasjons- og kunnskapsgrunnlag for utvikling av inkluderende løsninger
 • Energibruk og økonomi som rammebetingelser for løsning
 • ​Design- og byggeprosesser

Læringsmål

Kurset skal bidra økt til felles forståelse for hvordan hensynet til universell utforming kan ivaretas som en del av en samlet belysningsløsning. Dette vil bl.a. styrke en profesjonell relasjon mellom  byggherre og prosjekterende.

  Målgrupper

 • Lysdesignere og belysningsplanleggere
 • Arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter
 • Belysningsleverandører og produsenter
 • Kommuner​
 • Byggherrer
 • Rådgivende Ingeniører Elektro

  Kursholder

Thor Husby, Styreleder i Luminator

Thor Husby var redaktør og prosjektleder for publikasjonen Belysning og universell utforming. Han er styreleder og medeier i Luminator as. Thor har i en årrekke ledet større utviklingsprosjekter knyttet til lys og lysdesign. Han er medlem av Norsk Lysteknisk Komite og har tidligere hatt lederstillinger innenfor bank/finans og industri, samt arbeidet som høgskolelektor.

Denne kursholderen skårer 6 av 6 mulige på kompetanse og formidlingsevne!

«Veldig bra kursleder, engasjert og kan faget. Det var veldig nyttig at han gikk gjennom mange eksempler med bilder og analyserte grundig.«
– Tidligere kursdeltaker

Deltakeravgiften inkluderer
 • Et heldagskurs
 • Kursmateriell
 • Kursbevis ved bestått test i etterkant
 • Lunsj, samt pauseservering og kaffe/te (for klasseromskurs)
 • 1 måned gratis tilgang til Lysveilederen
Er du medlem, logg inn for å få medlemspris.
kr 
Praktisk informasjon
Gjennomføring

Kurset gjennomføres nå også som live nettundervisning via Zoom. En uke før kurset vil du motta en email med praktisk informasjon (både for klasserom og online).

Dato og tid

3.mars

Kl. 10.00 – 16.00

Sted

Klasserom og online

Klasseromskurset holdes i Lyskultur sine lokaler på Lysaker Brygge 24, 1366 Lysaker.

Online via Zoom:
Innlogging senest kl 09:50
Deltakeravgift

Kr. 4.950,- for medlemmer av Lyskultur
Kr. 6.400,- for ikke-medlemmer.

Deltakeravgiften inkluder:
• Et heldagskurs
• Kursmateriell
• Kursbevis ved bestått test i etterkant
• Lunsj, samt pauseservering og kaffe/te (for klasseromskurs)
• 1 måned gratis tilgang til Lysveilederen

Medlemskap

Ønsker du et medlemsskap i Lyskultur? Trykk her for mer informasjon.

Spørsmål

Spørsmål om kurset kan rettes til post@lyskultur.no, eller tlf (+47) 671 02 840