Dagslys og dagslysberegning i DIALux evo 8.1

Kurset passer for deg som prosjekterer eller er bestiller av belysning og vil gi deg en god oversikt over hvilke muligheter som finnes med dagslys, samt en innføring i hvordan man kan benytte programvaren DIALux.

Kurset vil gi gode råd og veiledning for hvordan planlegging og prosjektering av godt dagslys kan gjennomføres. Kurset er todelt; i første del tar vi for oss teori rundt dagslys, mens vi i andre del gir en innføring i dagslysberegning med DIALux. I dette kurset vil vi også gjennomgå enkelte funksjonelle aspekter ved dagslys, som blant annet belysningskvalitet og energibruk.

Kursinnhold

 • Dagslysets kvalitet
 • Kriterier for godt dagslys og utsyn
 • Beregninger
 • Hvor må man ha dagslys?
 • Krav i gjeldende TEK
 • Preaksepterte ytelser og løsninger
 • Energibruk
 • Solavskjerming
 • Dagslysberegning i DIALux

Målgruppe

 • Rådgivende ingeniører (f.eks. RIE, RIEn, RIByfy)
 • Leverandører
 • Lysdesignere
 • Belysningsplanleggere
 • Arkitekter/Interiørarkitekter
 • Byggherrer og eiendomsutviklere
 • ​Installatører

Kursholdere

 

Lars Gunnar Amundsen,  AKB Lighting AS

Sertifisert Dialux trainer DIAL. Lars Gunnar jobber i dag som lysplanlegger kl. 3 AKB Lighting AS Sandefjord. Han er utdannet elektroingeniør med fagbrev gruppe L og H, og har flere års erfaring som rådgivende ingeniør.

 

Line R. Karlsen, Erichsen Horgen

Line Røseth Karlsen har en PhD grad innen feltet energi og inneklima fra Aalborg Universitet. Doktorgradsavhandlingen hennes fokuserte på metoder for å oppnå en helhetlig design av bygg med hensyn til dagslys, termisk komfort og energibruk, –en tematikk hun er lidenskapelig opptatt av å føre videre i sitt daglige virke som rådgivende ingeniør. Line jobber som spesialist i seksjonen inneklima og energi ved Erichsen & Horgen hvor hun særlig jobber med tidligfasevurderinger i byggeprosjekter med rådgivning innen fasadedesign, dagslys, inneklima og energieffektivitet.

«Høy kunnskap hos kursholderne gjør dette kurset veldig lærerikt og interessant»
– Tidligere kursdeltager

Deltakeravgiften inkluderer

 • Et heldagskurs
 • Kursmateriell
 • Kursbevis, med oppsummering av kurs-temaet.
 • Lunsj, samt pauseservering og kaffe/te
 • 1 måned gratis tilgang til Lysveilederen

 

 

Er du medlem, logg inn for å få medlemspris.
kr 
7. mai, 2020 i Oslo
Fakta om kurset
Dato og tid:

07. mai

Kl. 10.00 – 16.00, kaffe og registrering fra 09.30

Sted

Flos Norge
Sjølyst plass 4
0278 Oslo

Deltageravgift

Kr. 4.950,- for medlemmer av Lyskultur
Kr. 6.400,- for ikke-medlemmer

Deltageravgiften inkluderer:
 • Kursmateriell
 • Kursbevis, med oppsummering av kurstemaene
 • Lunsj, samt pauseservering og kaffe/te
 • 1 måned gratis tilgang til Lysveilederen

 

Medlemskap

Ønsker du et medlemsskap i Lyskultur? Trykk her for mer informasjon.

Spørsmål

Spørsmål om kurset kan rettes til kurs@lyskultur.no, eller tlf (+47) 671 02 840