Faglig påfyll: Presentasjon av ny standard og Luxtabell 1B for innendørs arbeidsplasser

I samarbeid med Standard Norge inviterer Lyskultur til en presentasjon av ny standard NS-EN 12464-1:2021 Light and lighting – Lighting of work places – Part 1: Indoor work places og Lyskulturs reviderte Luxtabell 1B.

Standarden har blitt utarbeidet av CEN TC169`s arbeidsgruppe 2 (WG2). Vi har invitert Norges representant, senior lysdesigner Erlend Lillelien fra Asplan Viak AS, til å presentere noen av de mest vesentlige endringene. Erlend har vært medlem av WG2 siden 1998, og har gjennom sitt verv de siste årene vært en stor bidragsyter til revisjonen av standarden.

Den reviderte versjonen av Luxtabell 1B vil bli presentert av Anders Bru fra Glamox, som også ledet arbeidet sammen med en skrivegruppe som består av Eirin Berg fra Fagerhult, Sigurd Heen Carlsen fra Norconsult samt Bulut Büküm fra Siteco. Skrivegruppen vil være tilstede, og sammen med Anders og Erlend vil de svare på spørsmål etter presentasjonen.

Delta på vårt faglige påfyll for å bli fullstendig oppdatert på de mest vesentlige endringene i den nye standarden og den tilhørende veilederen, Luxtabellen!

Dato: 25. januar
Tidspunkt: 08:30-10:00
Sted: Online via Zoom

Lavterskeltilbud i regi av Lyskultur
Lyskulturs faglige påfyll er et møtepunkt med lav terskel hvor medlemmer og andre kan møtes til faglig diskusjon og foredrag om bransjeaktuelle temaer. Arrangementet holdes i våre lyse og hyggelige lokaler på Lysaker Brygge. Har du et tema du ønsker at Lyskultur skal sette søkelyset på? Tips oss gjerne om aktuelle tema og problemstillinger som opptar deg.

Arrangementet er gratis for medlemmer av Lyskultur, (Kr. 990,- for ikke-medlemmer). 

 

Meld deg på her

kr 
25. januar, 2022 i Online
Faglig påfyll
Tid og sted

Dato: 25. januar
Tidspunkt: 8:30-10:00
Sted: Online via Zoom

 

Hva er faglig påfyll?

Lavterskeltilbud i regi av Lyskultur 

Lyskulturs lavterskeltilbud er et møtepunkt hvor medlemmer og andre kan møtes til faglig diskusjon og foredrag om bransjeaktuelle temaer. Arrangementet holdes i våre lyse og hyggelige lokaler på Lysaker Brygge. Har du et tema du ønsker at Lyskultur skal sette søkelyset på? Tips oss gjerne om aktuelle tema og problemstillinger som opptar deg.

Arrangementet er gratis for medlemmer av Lyskultur, (Kr. 990,- for ikke-medlemmer). 

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til post@lyskultur.no eller tlf 67 10 28 40.