Faglig påfyll – RoHS Direktivet

RoHS direktivet er bakgrunnen for utfasingen av flere tradisjonelle lyskilder som har vært på markedet i mange tiår. RoHS står for Restrictions of Hazardous Substances, på norsk begrensning i bruk av farlige stoffer. I likhet med forbudet mot glødepærer i 2012, vil RoHS direktivet gjøre at mange lyskilder blir faset ut i løpet 2023. Denne gangen for å begrense bruken av kvikksølv.

Lyskultur ønsker derfor å invitere til faglig påfyll hvor vi informere om betydningen av RoHS og mulige løsninger på utfordringer direktivet medfører.

Den planlagte utfasingen vil se slik ut:

Arrangementet er kostnadsfritt og åpent for alle. Det vil foregå digitalt såvel som fysisk i våre lokaler på Lysaker Brygge 24.

Vel møtt!

kr