Gründerånd i 75 år

Facebook Twitter LinkedIn Email

Det norske konsernet DEFA ble etablert for produksjon av barneleker like etter annen verdenskrig, og er i dag en innovativ fremtidsrettet elektronikkvirksomhet med fire ulike forretningsenheter. Konsernet har global markedstilstedeværelse, både ved hjelp av egne kontorer og distributører. Det er fortsatt en gründervirksomhet med innovasjonskraft, og med stort fokus på fremtiden. Enhetene Lighting, Auto & Industry, Digital og E-mobility har alle stor nytte av spisskompetansen innen elektronikk som finnes i DEFA.

Didrik Eidsvig kom fra Ålesund til Oslo og var en gründer, allerede før andre verdenskrig hadde han startet Frogner Bilutleie og Sentrum Sjåførskole, men da krigen kom ble det andre behov. Eidsvig startet Brenselsleverandøren under krigen, fordi han så at bøndene ikke kunne levere ved til husstander i Oslo som før. Eidsvig fikk levert hele tømmerstokker med tog. Han kappet tømmeret opp til fyringsved og leverte rundt i Oslo.

Didrik Eidsvig hadde stadig nye ideer, og etter krigen var det stor mangel på mange varer. I 1946 hadde ikke import av varer kommet helt i gang. Didrik Eidsvig Fabrikker ble etablert da gründeren så behovet for leketøy, og Terje og Kari dukkene ble oppkalt etter hans egne barn. Allerede 1949 ble konkurransen fra importert leketøy stor, og det var på tide å tenke nytt. Eidsvig hadde allerede anskaffet presstøpemaskiner for aluminium, og så etter nye satsingsområder for bedriften sin. 

Elektromateriell som takbokser og veggbokser ble på den tiden produsert i stål. Her så han en mulighet til mer rasjonell produksjon, og de første koblingsboksene og bryterne støpt i aluminium kom fra Didrik Eidsvig Fabrikker i 1951. DEFA begynte også å levere et utvalg av vanntette skipslamper i 1955, og tok allerede da steget inn i det som skulle bli et viktig forretningsområde, belysning. 

-Bestefar var også svært motorinteressert, og 50 % av omsetningen på denne tiden gikk til svensk bilindustri, sier Didrik Eidsvig, dagens eier av DEFA  AS. -I 1960 ble de første elektriske motorvarmerne fra DEFA lansert. Biler ville ikke starte i 10-15 kuldegrader på denne tiden. Det fantes i begynnelsen 2-3 ulike varianter av motorvarmerne.  I 1963 var allerede konkurransen på motorvarmere blitt merkbar, og DEFA gikk et steg videre og lanserte kupévarmere. Min far overtok i 1970, og satset enda mer på elektronikk. Han hadde veldig stor tro på det, fortsetter Eidsvig.

DEFA hadde et solid navn i bilbransjen, og med økende elektronikkompetansen var det naturlig å utvikle batteriladere og tidsur for elektrisk bilvarme. I 1987 ble det stjålet i gjennomsnitt 200 biler i døgnet, noe DEFA hadde oppfattet. Ved fabrikken på Nesbyen gikk utviklingen raskt, så bilalarmer ble neste satsingsområde.

-Da far skulle reise til Nesbyen ble jeg alltid med, det var så spennende, og i en familiebedrift blir man engasjert, det ligger i mitt DNA, sier Eidsvig entusiastisk.

Det var ikke unaturlig at den nyutdannede Didrik Eidsvig begynte i DEFA. Da han kom tilbake fra USA med sin MBA i 1998, mente flere at han måtte inn i DEFA med en gang. Virksomheten hadde nå tre divisjoner, Automotive, Security og Lighting. Eidsvig fikk ansvaret for å videreutvikle belysningsdivisjonen, og han ble boende i Nesbyen i 7 år. -Jeg har en god forståelse for prosesser og gikk i gang med å strømlinjeforme belysningsproduksjonen, fortsetter han.

Da faren trakk seg tilbake i 2001 ble det Didrik Eidsvig som tok over som administrerende direktør. Satsingen på belysning og å bygge DEFA som en enda bedre belysningsprodusent fortsatte. Det ble jobbet med å bredde sortimentet for å bli totalleverandør av belysningsløsninger. DEFA bygget også en egen fabrikk i Kina, som ble åpnet 2005. Den er heleid og med norsk fabrikksjef. Fabrikken på Nesbyen har i dag fremdeles 75 årsverk, og konsernets produkter fordeles på produksjon i Kina og i Norge.

Flere og flere produkter blir oppkoblet, og for å øke konsernets kompetanse på digitale løsninger og IOT tjenester, kjøpte DEFA Trondheimsfirmaet Plasus Technologies i 2007.  For eksempel er appbaserte løsninger for fjernstyring av hyttevarme basert på en abonnementsløsning noe DEFA har tilbudt i mange år, og nå med over 20 000 abonnenter. 

Konsernet ansatte ny administrerende direktør i 2011, Bård Klungseth. Det ga mulighet for Eidsvig til å engasjere seg på en annen måte. Han er en aktiv eneeier med en langsiktighet i eierskapet, og med en stor lidenskap, som han selv sier det. -Det ingen selvfølge som bedrift å leve i 75 år. Det starter med en dyktig, gjerne teknisk person, men det krever at det hele tiden er en relevant og fremtidsrettet virksomhet. Ingenting er konstant, det må skje endringer hele tiden. «Reinvent your business», hvis man ikke videreutvikler, overlever man ikke, understreker Eidsvig. 

-Jeg representerer kunden når jeg er med i produktutviklingsprosjektene. Det er viktig å se det fra kundens side. Det handler om produktutvikling, og man må klare å presentere produktene og funksjonen/egenskapene de har. DEFAs produkter skal ha funksjoner som ikke andre har. Nye produkter blir lansert hele tiden, og innen alle produktenheter. Vi er der med gode produkter for personbil/lastebil. Det var naturlig å utvikle ladestasjoner for el-biler for 3 1/2 år siden, da elbilsalget økte sterkt, og nå har vi utviklet andre ladeprodukter til spesialkjøretøy (brann-,ambulanse og politibiler) samt verkstedladere og showromladere, sier Eidsvig.

Forretningsenheten belysning har også gjort store løft innen nyutvikling de siste årene. -Vi er ved et veiskille mellom generiske belysningsprodukter og kompetanseprodukter. Vi fortsetter å bygge kompetanse på elektronikk/IOT. Vi ansetter også en rekke personer med spisskompetanse innen belysning og bygger det vi kaller et «centre of excellence», en prosjektavdeling hvor vi går fra å snakke om produkter til å snakke om kompetanse. Vi bygger opp en avdeling med designere og lysdesignere fordi vi vil tilby de store komplekse prosjektene, sier Geir Skeie, salgsdirektør for belysningsdivisjonen i DEFA Norge. 

-Markedet oppfatter nå at vi er mer konseptuelle og løsningsorienterte, og vi kan lysfaget til fingerspissene. Våre satsingsområder er helse, skole, kontor og industri. Vi er også sterke utendørs på gate, vei og tunnel. Tilnærmingen må være konseptuell, og i tillegg vi må ha et riktig og godt produktutvalg. Det er viktig med energieffektivitet, riktig lysfarge, lav blending, i det hele tatt godt lys. Vi har også stor oppmerksomhet på installasjon av armaturene er så enkel og rasjonell som mulig, at monteringen av hvert lyspunkt er så effektiv som mulig. Lys står for 20% av energiforbruk i kontorbygg, og å skifte ut gammel belysning til effektive belysningsarmaturer med styring og spare energi gir noe av den beste avkastningen byggeiere kan få i dag. Det finnes gode finansieringsordninger hvor kunden kan fortsette å betale nåværende strømregning i tre år, noe som dekker oppgradering til ny belysning. Det gir ingen økte kostnader eller investeringer, men gir dem store fremtidige besparelser, fortsetter Skeie. 

-Vi er kravstore innen produktutvikling, det er ingen annen vei. Lyskildene blir så små at de nærmest forsvinner, det at betyr utforming og løsning kan endre seg mye, og det gir teknisk komplekse produkter, legger Eidsvig til. -Skal det stå DEFA på produktet skal det være ordentlig. Det finnes også en nisje i markedet for kvalitet, sier Geir Skeie med et smil. 

Didrik Eidsvig og Geir Skeie i DEFA bygger kompetanse innen belysning. Foto: Halvor Gudim

-Human Centric Lighting kommer også for fullt, og innen omsorg og utdanning finner vi de brukergruppene som fortjener de aller beste løsningene. Det gir både beroligede pasienter i institusjoner og bedre læring i skolene. Vi vet at effekten er der, og vi må sette presedens for hvordan dette skal være, sier Didrik Eidsvig. -Jeg tror det blir standardisert i kommunale og offentlige bygg, men det er behov for kompetanse på dette der ute, legger Skeie til.

-Vi trenger også generelt å dele kompetanse og bredde oss. Vi følger også med på hva Lighting Europe gjør, og i forhold til hvordan belysningsmarkedet i Europa utvikler seg. Bransjen er ikke til for seg selv, sier Geir Skeie i DEFA Norge. 

Fakta
DEFA AS

  • Etablert 1946, feirer 75 år veldig snart. 
  • Mer enn 400 ansatte på tre kontinenter
  • Lokalisert i 6 land, distribusjon i 42 land
  • Omsetning 2019, 912 MNOK
  • Vekst 12% de siste 6 årene
  • Fire produktenheter: Lighting, Auto & Industry, Digital, E-mobility
  • Utvikler belysning for kontor, skole, helsebygg, industri, utendørs: vei og tunnel
  • Har kjerneverdiene: ærlig, kundeorientert, målrettet, innovativ, dedikert, inspirert

Artikkelen er publisert i Magasinet Lyskultur 03/2020. Magasinet distribueres fire ganger i året til Lyskulturs medlemmer (gratis) og abonnenter.
Abonner her: https://lyskultur.no/produkt/arsabonnement-pa-magasinet-lyskultur/
Siste nummer kan bestilles separat frem til nytt nummer er i salg.

Tekst: Halvor Gudim

Få full tilgang til alle artikler i Norges eneste spesialmagasin for belysningsbransjen
Bestill her

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!