WELL Building Standard

Parallell er et kontorbygg som er utviklet og bygget av Skanska der medarbeidernes trivsel og velvære skal være i fokus. Med gjennomtenkte løsninger og gode lysforhold skal Parallell by på et bedre og friskere arbeidsmiljø.

Facebook Twitter LinkedIn Email

Mennesker tilbringer ca. 90 prosent av tiden innendørs, og dette tilsvarer nærmere 2,5 timer ute i frisk luft daglig. Basert på en rekke undersøkelser foretatt både i USA og Europa, har man kommet fram til at for veldig mange mennesker, er tallet relatert til tiden vi tilbringer innendørs enda høyere. På bakgrunn av dette har man forholdsvis nylig begynt å innse hvorfor miljøet vi daglig oppholder oss i (arbeidsplassen, hjemmet, utdanningsinstitusjonene m.m.) er så viktig, og hvordan dette påvirker helsen vår.

Etter seks års forskningsarbeid, lanserte International Well Building Institute (IWBI) i 2014 den første versjonen av WELL Building Standard. Dette er den første sertifiseringsordningen i verden som utelukkende fokuserer på mennesker, deres helse og velvære i bygninger.

I mange år har byggebransjen hatt stort fokus på miljø. Det oppføres miljøbygg i verdensklasse, og mange jobber dedikert med diverse miljøaspekter gjennom hele byggets levetid. WELL Building Standard har utvidet dette fokuset og lagt til elementer som fokuserer på menneskers helse og velvære. Forskning viser at opphold innendørs kan påvirke menneskers døgnrytme, effektivitet og produktivitet, humør og annen fysisk helse. Selv om WELL Building Standard er en egen sertifiseringsordning, harmonerer enkelte emner i denne standarden med andre kjente sertifiseringsordninger slik som BREEAM, LEED m.fl.

WELL Building Standard manual og oppbygging

Foreløpig er det lansert 2versjoner av WELL Building Standard. Versjon 1 er den mest brukte på verdensbasis siden den kom ut i 2014. Den oppdaterte versjonen av standarden ble publisert i 2018. Versjon 2 vurderes til å være noe mer fleksibel enn den opprinnelige versjonen, og denne inneholder flere emner relatert til helse og velvære i bygninger, basert på tilbakemeldinger fra brukere og nyere forskningsdata.

Den første versjonen av standarden er delt inn i 7 kapitler: Luft, vann, ernæring, trening, komfort og psykisk helse. Videre er disse kapitlene delt inn i 100 forskjellige emner. Versjon 2 er delt inn i 10 kapitler og har en noe annerledes oppbygging med flere emner å velge mellom. De 10 kapitlene i versjon 2 er: Luft, vann, ernæring, belysning, bevegelse, termisk komfort, akustikk, materialer, psykisk helse og samfunnet. Hvert kapittel i manualen begynner med en kort oppsummering av forskningsfunnene relatert til emnene som dekkes i standarden.

Begge versjonene av standarden har noe som på engelsk heter «preconditions» og «optimizations».Preconditions er emner som må ivaretas i samtlige prosjekter som ønsker å sertifisere sitt bygg, mensoptimizations er valgfrie emner som gir mulighet til å oppnå høyere poengsum, og dermed også høyere sertifiseringsnivå. I begge versjonene av standarden er det mulig å oppnå 3 sertifiseringsnivåer – sølv, gull og platina. For bygningseiere er det også mulig å velge om man ønsker å sertifisere hele eiendommen, kun fellesareal inkl. tekniske anlegg eller kun leietakers lokaler.

De 10 kapitlene i WELL Building Standard

Ikke tilpasset ennå

WELL Building Standard kommer fra USA og er foreløpig ikke tilpasset norske eller europeiske forhold. Noen av emnene kan derfor virke som «ikke relevante» for det norske markedet, men på lik linje med BREEAM, som nå har tilpasset manualen sin for Norge, vil det på sikt også være relevant å foreta noen flere kontinentale/ land-baserte tilpasninger også her. WELL Building Standard er egnet både for eksisterende og nye bygg, men grunnet forholdsvis strenge og detaljerte krav i de forskjellige emnene, vurderes standarden til å være best egnet for nybygg.

På lik linje som BREEAM og andre sertifiseringsordninger, er også WELL Building Standard under kontinuerlig utvikling. På nettsidene til WELL kan man til enhver tid følge med på antall registrerte og sertifiserte prosjekter, og per mai 2020 er det hittil 3 registrerte prosjekter i Norge, hvorav ett prosjekt har mottatt sitt design-sertifikat (Parallell i Oslo, Skanska). Hittil på verdensbasis er 293 prosjekter ferdigstilt, mens antall registrerte/igangsatte prosjekter nærmer seg 4000. Interessen for WELL Building Standard er økende, og det er spennende å se at flere prosjekter ønsker å satse på denne sertifiseringen også i Norge.

Helse og velvære i Entras bygg

I en rekke år har Entra ASA lykkes med å ta posisjon som miljøledende i eiendomsbransjen med sine miljøbygg i verdensklasse (Brattørkaia 17A, BI-bygget i Trondheim, Juridisk fakultet på Tullin i Oslo m.fl.).

Det siste året har Entra utforsket WELL Building Standard nærmere, og det er mange emner som kan være relevante å implementere også i våre bygg. Til tross for at selskapet ikke har landet på en konkret sertifisering enda, er arbeid med implementering av noen av emnene allerede igangsatt. Dette gjelder for eksempel en rekke tiltak som gjøres med våre samarbeidspartnere av kantinedrift.

Det finnes et annet amerikansk sertifiseringssystem med samme mål som WELL Building Standard, Fitwel, men dette vurderes til å ha noe lavere terskel for å komme i gang. I 2019 ble det igangsatt et prøveprosjekt hvor vi jobber med sertifisering av et av våre eksisterende bygg, Sundtkvartalet i Oslo. Vi gleder oss til å jobbe videre med denne prosessen og dele våre erfaringer når arbeidet med dette er ferdigstilt.

Parallell er et kontorbygg som er utviklet og bygget av Skanska der medarbeidernes trivsel og velvære skal være i fokus. Med gjennomtenkte løsninger og gode lysforhold skal Parallell by på et bedre og friskere arbeidsmiljø.

Artikkelen er publisert i Magasinet Lyskultur 02/2020. Magasinet distribueres fire ganger i året til Lyskulturs medlemmer (gratis) og abonnenter.
Abonner her: https://lyskultur.no/produkt/arsabonnement-pa-magasinet-lyskultur/
Siste nummer kan bestilles separat frem til nytt nummer er i salg.

Få full tilgang til alle artikler i Norges eneste spesialmagasin for belysningsbransjen
Bestill her

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!