21 Dagslys i bygninger

Facebook Twitter LinkedIn Email

Dagslys er jordens essensielle grunnleggende lyskilde, og det gir verdifulle tilskudd til trivsel og innemiljø, og er en potensiell kilde til energibesparelse.

Verdens helseorganisasjon har stadfestet krav til lys, utsyn og dagslys som ett av seks grunnleggende forhold for oppnåelse av helse, miljø og trivsel i arbeidssammenheng.

Vårt nordiske klima har lange perioder med liten dagslystilgang, da blir utnytting av dagslyset særlig viktig. Rett bruk av dagslyset kan dessuten gi betydelige energibesparelser i bygninger.

Denne veilederen er et verktøy i arbeidet med prosjektering av innendørs dagslysbelysning. Publikasjonen ble grundig revidert i 2019 av professor Barbara Szybinska Matusiak, Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU, med hjelp av post.doc. Claudia Moscoso og PhD-kand. Lillian Sve Rokseth.

Inneholder blant annet:

 • Dagslys og dagslysmiljø
 • Viktige begreper og definisjoner
 • Dagslyskilden
 • Dagslys for innendørs belysning
 • Bygningsform og dagslys
 • Dagslysåpninger
 • Dagslysplanlegging
 • Utsikt gjennom vindu
 • Dagslys i utvalgte rom
 • Lover og forskrifter
 • NS-EN 17037 “DAGSLYS I BYGNINGER”
 • Dokumentasjon og kravoppfyllelse
 • DAGSLYS OG ELEKTRISK LYS
 • Dagslyssystemer

Publikasjon 21 Dagslys i bygninger er nå kun tilgjengelig digitalt, søkbar via Lysveilederen og på PDF hos Standard Online.

2. utgave 2020

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!