3 Idrettsbelysning

Facebook Twitter LinkedIn Email

Publikasjonen viser hvordan man løser utfordringer når det gjelder krav og ønsker fra forskjellige brukergrupper, miljøpåvirkninger og energibruk i idrettsanlegg. Den forrige utgaven var en veiledning til NS-EN 12193:2007, mens denne utgaven er en veiledning til gjeldende utgave – NS-EN 12193:2018. Revidert 2020.

Publikasjonen skal gi råd for utforming av belysning i alle relevante idrettsanlegg. Den skal vise hvilke utfordringer man står overfor når det gjelder krav og ønsker fra forskjellige brukergrupper, miljøpåvirkninger og energibruk. Den gir også eksempler på hvordan man kan løse utfordringene ved gode produktvalg og riktig prosjektering.

Den er et svar på utfordringene mange har i forhold til å tolke NS-EN 12193:2018, men også det faktum at mange av særidrettene har sine egne krav. Publikasjonen tar også for seg kraftig utvidede krav til belysning for fjernsyn i NS-EN 12193:2018.

Publikasjonen er utarbeidet i samarbeid mellom Lyskultur og Kulturdepartementets idrettsavdeling. Kulturdepartementet og Lyskultur håper at publikasjon 3. Idrettsbelysning vil være et godt verktøy i arbeidet med å skape gode idrettsanlegg, og den gir et godt grunnlag for å oppfylle funksjonskravene til trenings- og konkurranseanlegg.

Alle som prosjekterer belysning idrettsanlegg vil ha stor nytte av denne publikasjonen.

Inneholder blant annet:

 • Europa standarden NS-EN 12193:2018
 • Nødvendige data for prosjektering vedr. armaturer og lyskilder
 • Generelle prinsipper for belysningsinstallasjonen
 • Belysningskrav for de mest praktiserte idrettene i Europa
 • Belysningsprinsipper
 • Armaturer 
 • Lyskilder  
 • Lysmaster
 • Elektrotekniske forhold
 • Strølys og miljøhensyn
 • Styring og energibruk
 • Sikkerhetsbelysning for utøvere
 • Belysning i tilskuerområde
 • Montasje
 • Kontrollmåling
 • Eksempler og belysningsløsninger
 • Universell utforming
 • Økonomiske tilskuddsordninger
 • Bestillerkompetanse

Publikasjon 3 Idrettsbelysning er nå kun tilgjengelig digitalt, søkbar via Lysveilederen og på PDF hos Standard Online.

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!