Eldre publikasjoner

Facebook Twitter LinkedIn Email

Her finner du et utvalg av eldre publikasjoner fra Lyskultur som kan lastes ned gratis i PDF-format.

8 Hjembelysning
Denne publikasjonen tar for seg hjembelysningen med de krav som bør stilles til denne, ikke minst av kvalitativ art. Lysmiljøet er et viktig element for menneskelig trivsel og velvære. Men dette har også en økonomisk side. Vi regner at lysets andel utgjør ca. 12 % av energiutgiftene, og en 60W lampe som står på alle årets timer, vil koste brukeren ca. 520kr per år.

Last ned pdf (kun for medlemmer)

11 Belysning for eldre og svaksynte
Ikke alle av synets aldringsfenomener lar seg rette bare ved bruk av briller. Behovet for mer og bedre lys øker med alderen. Aldringsprosessen går så gradvis at de færreste av seg selv finner frem til tilfredsstillende lyskompenserende tiltak.Denne publikasjonen understreker også det faktum at svaksynte og eldre mennesker har svært varierende grad og type av synsnedsettelse, slik at hjelpetiltak som er riktig for en person, vil kunne være av liten hjelp for en annen.

Last ned pdf (kun for medlemmer)

16 Industribelysning
Riktig belysning av industrilokaler har alltid vært en viktig oppgave. Gjennom godt planlagte og utførte anlegg har man kunnet økt produktivitet og trivsel i bedriften og samtidig minske omfanget av feilproduksjon og personskader. Det er i dag viktigere enn noensinne å planlegge industribelysning best mulig. Både med hensyn til de ansattes trivsel, vår industris konkurranseevne og for å spare energi og motvirke økende strømregninger.

Last ned pdf (kun for medlemmer)

17 Belysning i museer og samlinger 
Norske museer og museumssamlinger har en viktig oppgave i å dokumentere og synliggjøre vår kulturarv. I dette arbeidet er riktig bruk av lys et meget viktig hjelpemiddel, ikke bare for å fremheve den enkelte gjenstand, men like mye for å skape en trivelig atmosfære i utstillingslokalene. I tillegg er det viktig å bruke korrekt belysning slik at gjenstandsmaterialet ikke blir skadet.

Last ned pdf (kun for medlemmer)

22 Etterkontroll av lysanlegg
Formålet med publikasjonen «Etterkontroll av lysanlegg» er å gi anvisning, råd og veiledning for hvordan lysanlegg kan kontrollmåles og dokumenteres. Publikasjonen tar for seg målemetoder og angir hva som kan påvirke disse, hvilke vurderinger som må foretas og hvordan dette skal presenteres. Videre gir den tips og retningslinjer for hvordan anbudsformer bør utformes.

Last ned pdf (kun for medlemmer)

23 Belysning i helseinstitusjoner
Hensikten med denne publikasjonen er å gi råd og veiledning til byggherrer (tiltakshavere), prosjekterende samt brukere av helseinstitusjoner, slik at belysningen i helseinstitusjoner blir ivaretatt best mulig. Det skal være godt å arbeide i slike institusjoner, det skal føles godt å være klient på disse stedene, og det skal gi en god følelse for pårørende å se at klientene har det bra i sine omgivelser.

Last ned pdf (kun for medlemmer)

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!