Faktaark og brosjyrer

Faktaarkene fra Lyskultur supplerer publikasjonene, forklarer begreper og er generelt nyttige verktøy for alle som jobber med lys og belysning. Her vil du også finne nyttige brosjyrer som kan hjelpe deg på veien til bedre belysningsanlegg.

Facebook Twitter LinkedIn Email

Som medlem av Lyskultur eller abonnement på Lysveilederen, får du tilgang til alle Lyskulturs faktaark.

Her er Lyskulturs faktaark om lys og belysning:

  • Kvalitetssikring av belysningsanlegg – skjema for etterkontroll
    Et verktøy som skal gjøre det enklere å utføre kontroll underveis i prosjektene, så vel som på ferdige anlegg, og skal tette avvikene mellom hva som er prosjektert, bestilt og levert i belysningsanlegg.

    Last ned digitalt skjema (tilgjengelig for alle)

Resten av våre faktaark vil du finne på våre logg inn sider (for medlemmer) eller i vår Lysveileder

Faktaarkene fra Lyskultur supplerer publikasjonene, forklarer begreper og er generelt nyttige verktøy for alle som jobber med lys og belysning. Her vil du også finne nyttige brosjyrer som kan hjelpe deg på veien til bedre belysningsanlegg.

Faktaark F06 Lysforurensning
Dette faktaarket egner for de som prosjekterer eller jobber med utendørsbelysning. Faktaarket tar for seg utfordringer knyttet til utendørsbelysning, i tillegg til mengde, behov og atmosfæriske forhold. Det gir også en innføring i luminansbasert planlegging, lysforurensning og lysfluks.
Last ned PDF.(Kun for medlemmer)

Faktaark F01 Vedlikeholdsfaktor (MF)
Dette faktaarket er et nyttig redskap for alle som prosjekterer og beslutter innkjøp av belysningsanlegg. Korrekt bruk av vedlikeholdsfaktorer sikrer tilstrekkelig ytelse over anleggets levetid, samt sammelignbare tilbud og anbud. V3-2014 inneholder redaksjonelle endringer ved at bl.a. følgende ordbruk er endret: Lyskildens lystilbakegangsfaktor er endret til lysvedlikeholdsfaktor. Endringen medfører ingen endring i praksis for utregning av faktorene.
Last ned PDF.(Kun for medlemmer)

Faktaark F02 LED og nødvendig dokumentasjon
Dette faktaarket er ment å gi aktørene i det profesjonelle belysningsmarkedet noen retningslinjer for hvilken type dokumentasjon man trenger for å sammenlikne leverandører av produkter med LED. Faktaarket omhandler levetid, lyskvalitet og effektivitet og gir en kort gjennomgang av parametere som påvirker disse, og hvilke parametrer som blir påvirket over tid. Faktaarket gir også en grunnleggende definisjon på ulike betegnelser som omhandler levetid og effektivitet.
Last ned PDF. (Kun for medlemmer)

Faktaark F03 Dagslysfaktor
Dette faktaarket er laget for å forklare begrepet dagslysfaktor, kravene til denne, samt hvordan dagslysfaktor kan beregnes og måles. Faktaarket omhandler ikke de kvalitative forholdene med hensyn til dagslys i bygninger, systemer for solavskjerming eller dagslystransport.
Last ned PDF.(Kun for medlemmer)

Faktaark F04 Mesopisk fotometri – skumringslys 
Overgangen til å benytte metallhalogen og LED til utendørs belysninger ledsaget både av seriøse studier og av mer lettvinte spekulasjoner om den visuelle nytten av å benytte hvitt lys i stedet for gult lys. To rapporter fra den internasjonale belysningskommisjonen, CIE 191:2010 og CIE 206:2014 gir oss et foreløpig faktagrunnlag, som er oppsummert i dette faktaarket.
Last ned PDF. (Kun for medlemmer)

Informasjon om LED-belysning 
Utviklingen fortsetter å gå raskt. At lysløsninger er basert på diodeteknologi er ikke ensbetydende med at du har en kvalitet og et resultat som er som du forventet. Vi ønsker at dette informasjonsheftet skal gi deg den ballasten du trenger for å gjøre de riktige valgene for din belysning.
Last ned PDF. (Kun for medlemmer)

Godt lys i boligen
Lys er avgjørende for mange gjøremål i boligen. Lys er viktig for sikkerheten, binder tingene sammen og er med på å skape stemning, trivsel og velvære. Denne brosjyren er tenkt som inspirasjon og oppslagsverk for deg som ønsker å vite mer om belysning i boligen.
Last ned PDF (Kun for medlemmer)

Lys på stedet – Utendørsbelysning i byer og tettsteder
Målet for denne veilederen er å vekke interesse for bruk av utendørsbelysning i utvikling av norske byer og tettsteder, og i energi- og klimaarbeid. Samtidig ønsker vi å inspirere kommunene til å lage gode lysplaner og gjennomføre konkrete prosjekter.
Last ned PDF. (Kun for medlemmer)

Veileder i sikringsbelysning
Nærsingslivets sikkerhetsråd (NSR) har i samarbeid med Lyskultur laget en veileder i sikringsbelysning. Veilederen er ment som en innføring i hvordan en tar hensyn til sikkerhet ved planlegging og etablering av belysning. Den retter seg mot brukere, tiltakshavere, virksomhetseiere og prosjektledere som ikke har sikringserfaring. Vi ønsker med dette å skape bevissthet rundt emnet og begrepet sikringsbelysning og vise behovet for bruk av faglig kompetanse. Dessuten gis det eksempler på tiltak og løsninger.

Les veilederen i Lysveilederen (krever innlogging)

Faktaark 07 – Led og flimmer

Å si at å benytte LED-belysning vil medføre flimmer fra belysningsanlegget er en unøyaktig generalisering. Lysmodulasjon og flimmer er ikke et problem forårsaket av LED-teknologien, men kan imidlertid oppstå med bruk av feil produkter og/ eller ved feil på installasjonen. CIE arbeider for tiden med et nytt konsept for karakterisering og måling av tidsmodulerte belysningssystemer, herunder flimmer ifm. LED-belysning. Sluttføringen av dette arbeidet ligger imidlertid et par år frem i tid, og dette faktaarket er derfor ment som hjelp/referanse inntil nye beregningsmetoder og retningslinjer er fastlagt av CIE. Faktaarkets status er av denne grunn kun å betrakte som midlertidig.

Last ned pdf (kun for medlemmer)

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!