Jury for Norsk Lyspris 2023

Facebook Twitter LinkedIn Email

Vi er stolte av å kunne presentere årets jury for Lyskulturs hedersutmerkelser innen lysdesign og belysningsprodukter i Norge! Årets jury er satt sammen av sterkt engasjerte profesjonelle utøvere med bred tverrfaglig kompetanse. Sammen har de et solid grunnlag for å vurdere søknadene.

Årets juryleder er Morten Dahl-Hansen, Morten var jurymedlem i fjor og gjorde en så stålende jobb at han i år ble spurt om å melde seg som leder.

Juryens vurderinger baseres på konsept, funksjonalitet, visuelle og estetiske aspekter, teknisk kvalitet, bærekraft og universell utforming.

Vi åpner for søknader fra 14.08.23.
Siste frist for å sende inn søknader til Norsk Lyspris er 22. september ved midnatt.

Morten Dahl-Hansen – Juryleder

Dahl-Hansen er Markedssjef Arkitektur i Glamox hvor han har vært ansatt siden 2000. Her er han kundeansvarlig for arkitekter i Norge, og samarbeider med arkitektene i konkrete prosjekter, for å skape optimale lysløsninger som samtidig fremhever arkitekturen.

Dahl-Hansen er siviløkonom fra Universitet i Lund, og har tidligere jobbet med design, produktutvikling og markedsføring i bedrifter som IKEA, Nidar Bergene, Vingreiser, Jordan og Luxo.

Karen Kråkevik – Jurymedlem

Kråkevik har mer enn 15 års erfaring innen belysningsbransjen.
Hun utdannet lysdesigner fra Høyskolen i Buskerud i 2009 etterfulgt av ett år i Lyskultur. Etter dette jobbet hun hos Ingeniør Per Rasmussen AS før overgang til Asplan Viak AS.

Hun jobber nå som senior Lysdesigner med svært varierende prosjektportefølje både inne- og utendørs og Sitter som medlem i Lyskulturs Informasjons- og kompetanseutvalg (IKU).

Hans Øien – Jurymedlem

Hans Øien er Daglig leder i Zumtobel/Thorn Norge hvor han har jobbet i 17 år, og leder den norske organisasjonen. Han er elektroingeniør, med en MBA grad. Øien har sittet som medlem i Lyskulturs faglige komité NLK.

Pål E. Thorstensen – Jurymedlem

Thorstensen har 30 års erfaring i lysbransjen, hvorav de siste 11 årene i Sweco som senior belysningsplanlegger.

Han har sin utdannelse fra høyskolen i Telemark samt videreutdannelse i belysning fra NTNU.

Han har lang erfaring med design av innendørs og utendørs belysningsanlegg, både fra leverandør- og rådgiversiden, og har jobbet med mange ulike prosjekter og belysningskonsepter innen f.eks sykehus, næring, offentlig bygg, sportsanlegg og parker.

Bulut Bukum – Jurymedlem

Bulut er utdannet lysdesigner med bachelorgrad fra Universitetet i Buskerud og Vestfold og mastergrad i «Lighting Design and LED Technology» fra Politecnico di Milano i Milano, Italia.

Gjennom årene har han jobbet i Osram/Siteco som lysdesigner og har vært ansvarlig koordinator for designavdelingen i Skandinavia. Nå jobber han som lysdesigner hos iGuzzini.

Som en del av et team har han bidratt til revisjonen av Lyskulturs veiledning publikasjon «1B Luxtabell 2022». Han er også medlem av Norske Lysdesignere (NL) og har bidratt til NL som komite- og styremedlem.

Peter Schmidt Selmer-Eide – Jurymedlem

Peter har studert lysdesign ved Høgskolen i Buskerud og er snart ferdig med sin master i urban tjenestedesign ved NTNU. Han har jobbet med lys for event, teater og scene siden 2006 og med arkitektonisk lysdesign siden 2012. Han har jobbet som rådgiver for COWI, og deretter startet opp det norske kontoret for REBEL LIGHT.

Peter er svært opptatt av strategisk bruk av design, og jobber for tidligere og bedre integrering av designprosesser for å sikre av vi løser de rette utfordringene i samfunnet. Han er sikker på at vi gjennom metodisk bruk av design, vil kunne bidra til gode løsninger i dagens større utfordringer, eksemplifisert gjennom FN’s bærekraftsmål for 2030. 

Han har labansvaret for lyslabene våre og han har en rekke emneansvar og underviser en del emner. Samtidig skriver han på sin master og jobber med eksternt finansierte prosjekt sammen med Are. Peter jobber helst med design på strategisk nivå og liker å jobbe med tjenestedesign i urban kontekst.

Heidi Skogstad Messiha – Varamedlem

Messiha er utdannet som lysdesigner ved Høgskolen i Buskerud (nå USN).

Hun har jobbet som lysdesigner i 14 år hvor 11 av dem har vært i Norconsult.

Hun er gruppeleder for lysdesign i Norconsult og jobber med prosjektering av både utendørs og innerdørs belysning.

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!