Om Norsk Lyspris

Facebook Twitter LinkedIn Email
Fakta om Norsk lyspris
Norsk Lyspris ble etablert av Lyskultur i 2001 og er en årlig begivenhet.
Prisutdelingen finner sted på høsten, under Lysets dag. Norsk Lyspris skal fremheve spennende, veldesignede og velutførte norske lysprosjekter og -produkter.
Innstilling/søknad til Norsk Lyspris

Vi åpner påmelding i mai og siste frist er 15. September.

Tidligere vinnere

Norsk Lyspris er etablert av Lyskultur og deles ut hvert år. Prisen har som formål å synliggjøre veldesignede og nyskapende norske belysningsprosjekter og -produkter.

Den årlige tildelingen av Norsk Lyspris og diplomer løfter frem noen av de beste innen norske lysprosjekter og -produkter fra de siste to årene. Norsk Lyspris er viktig i kommunikasjonen med omverden for å synliggjøre hva gode lysprosjekter og -produkter gir av merverdi. Prisen legger standarden for hva som er et godt lysprosjekt, hvor det tverrfaglige samarbeidet er avgjørende for sluttresultatet. Slik er Norsk Lyspris med på å styrke belysningens rolle i utformingen av morgendagens Norge.

Årets søknadsfrist er 15. september 2020, søknadsskjema åpnes i mai. Prisutdelingen vil finne sted på DOGA 11. november 2020.

Prisene er delt inn i 5 ulike kategorier:

 • Norsk lyspris – Beste innendørsprosjekt
 • Norsk lyspris – Beste utendørsprosjekt
 • Norsk lyspris – Beste produkt eller teknisk løsning (inkludert spesialutviklede armaturer til et prosjekt)
  – Norsk Lyspris – Beste produkt (innendørs og utendørs)
  – Norsk Lyspris – Beste spesialdesignet produkt til prosjekt
  – Norsk Lyspris – Beste tekniske løsning
 • Norsk Lyspris – Åpen klasse
 • Norsk lyspris – UNG

Hva skal til for å komme i betraktning i de ulike kategoriene?

Beste innendørsprosjekt
Innendørs belysningsprosjekter hvor lysdesignet utmerker seg. Lyset kan fremheve bygningens arkitektur, understøtte bygningens bruk og menneskers trivsel og velvære. Kvaliteter som vurderes er utforming og lysteknikk; for eksempel hvordan dagslys, kunstig lys, samt styring og regulering av disse spiller sammen på en overbevisende måte. Belysningen skal inngå i en helhet, ha et tydelig konsept og bør romme nytenkning. Prosjektet må være gjennomført og overlevert byggherre.

Beste utendørsprosjekt
Utendørs belysningsprosjekter hvor utendørsbelysningen inngår som et vesentlig parameter i områdets fremtreden og funksjon, og hvor lyset knesekvent inngår i helheten og forsterker den visuelle opplevelsen. Prisen kan gis til belysningen for en park, veilysanlegg, bro, et torv, en større fasade eller lignende. Prosjektet må være gjennomført og overlevert byggherre.

Beste produkt eller teknologisk løsning
Belysningsprodukter og tekniske løsninger som er med på å videreutvikle belysningsbransjen. Dette kan være alt fra spesialutviklet armatur til et prosjekt, nye armaturer, lyskilder til styringssystemer og applikasjoner. Produktet må være tilgjengelig på markedet eller fysisk montert i et prosjekt.

Åpen klasse
Åpen klasse skal fange opp alle spesielle lysprosjekter og produkter som fortjener ekstra oppmerksomhet på grunn av sin utførelse, effekt, oppfinnsomhet eller særegenhet. Dette kan være utstillinger, lyskunst, midlertidige og faste lysinstallasjoner og godkjente lysplaner.

UNG
Studenter og personer under 35 år kan søke alle ovenstående priser gjennom innsendelse av konsepter eller prototyper.

I bedømmelsen vektes følgende kriterier:

Konsept
Lysdesignet bør være basert på et klart konsept, en bærende og utviklet idé som skisserer et helhetlig design og en prinsipiell plan for gjennomføringen. Lysdesignet bør være spesifikt og ha et tydelig konsept i tråd med oppdragsgivers prioriteringer. Beskrives gjerne ved hjelp av beskrivende skisser og kort tekst.

Funksjonalitet
Lysanlegget bør vise klar sammenheng mellom de funksjonene som skal ivaretas og de ferdige løsningene.

Visuelle og estetiske aspekter
Belysningen skal ha tydelig kvalitet som bidrar til å styrke den visuelle estetiske opplevelsen.

Anleggets tekniske kvalitet
Anlegget skal vise fremragende bruk av teknologi og tekniske komponenter for å oppnå ønsket virkning og hensikt.

Bærekraftig tilnærming og miljøvennlige løsninger
Prosjektet eller anlegget skal vise til bærekraftig tilnærming og miljøvennlige løsninger, lavt energiforbruk og god drifts- og vedlikeholdsøkonomi.

Universell utforming
Prosjektet skal vise stor forståelse for brukervennlig lysdesign som inkluderer flest mulig og ikke diskriminerer enkelte brukere. Standardisert kunnskap skal være kombinert med både utvidet forståelse for visuelle sammenhenger, og forståelse for hvordan løsningene best kommuniserer etter hensikten.

I bedømmelsen av produkt eller tekniske løsninger og i åpen klasse vil forslagene bli vurdert ut fra en helhetlig vurdering av de overstående kriteriene.

Øvrige krav
Belysningsprosjektet/installasjonen skal være tatt i bruk innenfor de seneste to år.

Hvordan søke eller nominere til Norsk Lyspris?

Enkeltpersoner, institusjoner, organisasjoner, private og offentlige virksomheter kan sende inn forslag til prisen.

Årets søknadskjema blir tilgjengeliggjort på lyskultur.no og annonsert i mai og søknadsfristen er 15. september.

Søknad skal bestå av utfylt søknadsskjema, og en pdf med maks 10 sider med illustrasjoner/bilder og lenke til evt film/video.

Prisutdeling
Prisene utdeles én gang årlig, under Lysets dag i slutten av november.

Norsk Lyspris er hederspriser og det er ikke knyttet pengepremier til prisene. Vinnere og diplomer blir kåret av en uavhengig og bredt representativ jury, og prisen overrekkes til beste lysdesign og hovedaktører i prosjektet.

Plakettene for beste prosjekt og diplomer overrekkes ved en offisiell prisoverrekkelse på Lysets dag. Prisvinneren og de nominerte omtales i magasinet Lyskultur og offentliggjøres via pressemelding, og pressen blir invitert til prisoverrekkelsen.

Juryens særpris

I helt særegne tilfeller kan juryen utdele en særpris til personer som faller utenfor prisens egentlige rammer. Særprisen kan eksempelvis tildeles:

 • En person som har betydd noe helt spesielt for det norske lysmiljøet
 • Anlegg utført av norske lysdesignere, arkitekter eller rådgivere i andre land

Det kan ikke søkes til denne prisen, og prisen utdeles utelukkende etter juryens oppfordring.

Nordisk lyspris

Nordisk Lyspris utdeles av de nordiske medlemsorganisasjonene:

 • Dansk Center for Lys, Danmark
 • Soumen Valoteknillinen Seura, Finland
 • Ljostæknifelag Islands, Island
 • Ljuskultur/Belysningsbranschen, Sverige
 • Lyskultur, Norge

Hvert land har anledning til å nominere to av sine vinnere de siste to årene. De to belysningprosjektene som får høyest score går videre til nomineringen i den Nordiske lysprisen. Utvelgelse (ved jury) av hvilke vinnerne som går videre til Nordisk Lyspris er basert på kriteriene til Norsk Lyspris, kombinert med Nordisk Lyspris, som legger vekt på nordisk lysdesigns kvaliteter.

Nordisk Lyspris deles ut annethvert år, hvor vinneren tildeles diplom i en formell seremoni.

Fakta om Norsk lyspris
Norsk Lyspris ble etablert av Lyskultur i 2001 og er en årlig begivenhet.
Prisutdelingen finner sted på høsten, under Lysets dag. Norsk Lyspris skal fremheve spennende, veldesignede og velutførte norske lysprosjekter og -produkter.
Innstilling/søknad til Norsk Lyspris

Vi åpner påmelding i mai og siste frist er 15. September.

Tidligere vinnere

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!