Om Norsk Lyspris

Facebook Twitter LinkedIn Email
Fakta om Norsk lyspris
Norsk Lyspris ble etablert av Lyskultur i 2001 og er en årlig begivenhet.
Prisutdelingen finner sted på høsten, under Lysets dag. Norsk Lyspris skal fremheve spennende, veldesignede og velutførte norske lysprosjekter og -produkter.
Innstilling/søknad til Norsk Lyspris

Vi åpner påmelding i mai og siste frist er 15. september.

Tidligere vinnere

Norsk Lyspris er en årlig prisutdeling etablert av Lyskultur. Prisen har som formål å synliggjøre veldesignede og nyskapende norske belysningsprosjekter og -produkter.

Den årlige tildelingen av Norsk Lyspris løfter frem noen av de beste innen norske lysprosjekter og -produkter fra de siste to årene. Norsk Lyspris er viktig i kommunikasjonen med omverden for å synliggjøre hva gode lysprosjekter og -produkter gir av merverdi. Prisen legger standarden for hva som er et godt lysprosjekt, hvor det tverrfaglige samarbeidet er avgjørende for sluttresultatet. Slik er Norsk Lyspris med på å styrke belysningens rolle i utformingen av morgendagens Norge.

Årets søknadsfrist er 15. september 2022, søknadsskjema åpnes i mai. Prisutdelingen vil finne sted på DOGA 16. november 2022.

Prisene er delt inn i 5 ulike kategorier:

 • Norsk Lyspris – Beste innendørsprosjekt
 • Norsk Lyspris – Beste utendørsprosjekt
 • Norsk Lyspris – Beste produkt eller teknisk løsning
  – Norsk Lyspris – Beste produkt (innendørs og utendørs)
  – Norsk Lyspris – Beste spesialdesignet produkt til prosjekt
  – Norsk Lyspris – Beste tekniske løsning
 • Norsk Lyspris – Åpen klasse
 • Norsk Lyspris – UNG

Hva skal til for å komme i betraktning i de ulike kategoriene?

Beste innendørsprosjekt
Innendørs belysningsprosjekter hvor lysdesignet utmerker seg. Lyset kan fremheve bygningens arkitektur, understøtte bygningens bruk og menneskers trivsel og velvære. Kvaliteter som vurderes er utforming og lysteknikk; for eksempel hvordan dagslys, kunstig lys, samt styring og regulering av disse spiller sammen på en overbevisende måte. Belysningen skal være tenkt i en helhet, ha et tydelig konsept og bør romme nytenkning. Prosjektet må være gjennomført og overlevert byggherre.

Beste utendørsprosjekt
Utendørs belysningsprosjekter hvor utendørsbelysningen inngår som et vesentlig parameter i områdets fremtreden og funksjon, og hvor lyset konsekvent inngår i helheten og forsterker den visuelle opplevelsen. Prisen kan gis til belysningen for en park, veilysanlegg, bro, et torv, en større fasade eller lignende. Prosjektet må være gjennomført og overlevert byggherre.

Beste produkt eller teknologisk løsning
Belysningsprodukter og tekniske løsninger som er med på å videreutvikle belysningsbransjen. Dette kan være alt fra spesialutviklet armatur til et prosjekt, nye armaturer, lyskilder til styringssystemer og applikasjoner. Produktet må være tilgjengelig på markedet eller fysisk montert i et prosjekt.

Åpen klasse
Åpen klasse skal fange opp alle spesielle lysprosjekter og produkter som fortjener ekstra oppmerksomhet på grunn av sin utførelse, effekt, oppfinnsomhet eller særegenhet. Dette kan være utstillinger, lyskunst, midlertidige og faste lysinstallasjoner og godkjente lysplaner.

UNG
Studenter og personer under 35 år kan søke alle ovenstående priser gjennom innsendelse av konsepter eller prototyper.

I bedømmelsen vektes følgende kriterier:

Konsept
Lysdesignet bør være basert på et klart konsept, en bærende og utviklet idé som skisserer et helhetlig design og en prinsipiell plan for gjennomføringen. Lysdesignet bør være spesifikt og ha et tydelig konsept i tråd med oppdragsgivers prioriteringer. Beskrives gjerne ved hjelp av beskrivende skisser og kort tekst.

Funksjonalitet
Lysanlegget/produktet bør vise klar sammenheng mellom de funksjonene som skal ivaretas, og de ferdige løsningene.

Visuelle og estetiske aspekter
Belysningen skal ha tydelig kvalitet som bidrar til å styrke den visuelle estetiske opplevelsen.

Anleggets tekniske kvalitet
Anlegget/produktet skal vise fremragende bruk av teknologi og tekniske komponenter for å oppnå ønsket virkning og hensikt.

Bærekraftig tilnærming og miljøvennlige løsninger
Prosjektet eller anlegget skal vise til bærekraftig tilnærming og miljøvennlige løsninger, lavt energiforbruk og god drifts- og vedlikeholdsøkonomi.

Universell utforming
Prosjektet skal vise stor forståelse for brukervennlig lysdesign som inkluderer flest mulig og ikke diskriminerer enkelte brukere. Standardisert kunnskap skal være kombinert med både utvidet forståelse for visuelle sammenhenger, og forståelse for hvordan løsningene best kommuniserer etter hensikten.

I bedømmelsen av produkt eller tekniske løsninger og i åpen klasse vil forslagene bli vurdert ut fra en helhetlig vurdering av de ovenstående kriteriene.

Øvrige krav
Belysningsprosjektet/installasjonen skal være tatt i bruk innenfor de seneste to år.

Hvordan søke eller nominere til Norsk Lyspris?

Enkeltpersoner, institusjoner, organisasjoner, private og offentlige virksomheter kan sende inn forslag til prisen.

Årets søknadsskjema blir tilgjengeliggjort på lyskultur.no og annonsert i mai og søknadsfristen er 15. september.

Søknad skal bestå av utfylt søknadsskjema, og en pdf med maks 10 sider med illustrasjoner/bilder og lenke til evt film/video.

Prisutdeling
Prisene utdeles én gang årlig, på Lysets dag i slutten av november.

Norsk Lyspris er hederspriser der det ikke er knyttet pengepremier til prisene. Prisen gis til beste lysdesign og hovedaktører i prosjektet, og plakettene overrekkes ved en offisiell prisoverrekkelse. De nominerte mottar diplom, og både disse og prisvinnerne mottar hederlig omtale, blant annet i magasinet Lyskultur. De offentliggjøres også via pressemelding, og pressen vil bli invitert til prisoverrekkelsen. Det vil være mulig for vinnerne å bestille plaketter/diplom i etterkant av prisutdelingen.

Nordisk Lyspris
Nordisk Lyspris utdeles av de nordiske medlemsorganisasjonene:

 • Dansk Center for Lys, Danmark
 • Soumen Valoteknillinen Seura, Finland
 • Ljostæknifelag Islands, Island
 • Ljuskultur/Belysningsbranschen, Sverige
 • Lyskultur, Norge

Nordisk Lyspris utdeles av de nordiske medlemsorganisasjonene annen hvert år. Hvert land har lov til å nominere to av sine vinnere de siste to årene. De to belysningprosjektene som får høyest score går videre til nomineringen i den Nordiske lysprisen. Juryering av hvilken av de tre vinnerne av året som går videre til Nordisk Lyspris er basert på kriteriene til Norsk Lyspris, kombinert med Nordisk Lyspris, som fokuserer på nordisk lysdesigns kvaliteter.

Juryeringen foretas på lik linje med lukket poengsum, 1, 2, 3, og vara ved inhabilitet. Den som får høyest poengsum går videre.

Juryens sammensetning
Juryens medlemmer utpekes fra Lyskultur og velges for en toårsperiode med mulighet til forlengelse. Det oppfordres til at jurysammensetningen overlappes med nye og erfarne deltakere. Juryen skal i hovedsak bestå av høyt lysdesignfaglige utøvende aktører i bransjen. Det tilstrebes at juryen skal bestå av representanter fra noen av de nedenforstående organisasjoner og fag (5-6 medlemmer og en vara):

Lysdesignere/belysningsplanleggere/arkitekter/ingeniører
Lyskulturs-Norsk Lysteknisk komité
Lyskulturs-Informasjon og kompetanseutvalg
Universitetet i Sørøst-Norge (USN), institutt Lysdesign
Lyskulturs administrasjon, daglig leder eller fagansvarlig (fungerer som konkurransesekretær)

Juryens særpris
I helt særegne tilfeller kan juryen utdele en særpris til personer som faller utenfor prisens egentlige rammer. Særprisen kan eksempelvis tildeles:

 • En person som har betydd noe helt spesielt for det norske lysmiljøet
 • Anlegg utført av norske lysdesignere, arkitekter eller rådgivere i andre land

Det kan ikke søkes til denne prisen, og prisen utdeles utelukkende etter juryens oppfordring.

Fakta om Norsk lyspris
Norsk Lyspris ble etablert av Lyskultur i 2001 og er en årlig begivenhet.
Prisutdelingen finner sted på høsten, under Lysets dag. Norsk Lyspris skal fremheve spennende, veldesignede og velutførte norske lysprosjekter og -produkter.
Innstilling/søknad til Norsk Lyspris

Vi åpner påmelding i mai og siste frist er 15. september.

Tidligere vinnere

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!