10 Marine Lighting

Facebook Twitter LinkedIn Email

Norge er verdensledende på marin belysning. Skipsbyggingsnæringen er solid, og belysning følger med som en naturlig del av dette. For første gang på 40 år kommer nå publikasjonen 10 – Marine Lighting i ny og revidert utgave. 

Allerede i 1977 utga Lyskultur publikasjonen 10 – Skipsbelysning samt den eneste publikasjonen i Lyskultur på engelsk: Marine Lighting.

Marine Lighting kommer nå i ny og revidert utgave.

Publikasjonen omhandler så å si alle lysrelaterte problemstillinger og legger spesiell vekt på miljø- og sikkerhet. Publikasjonen har med en mengde eksempler på god belysning for ulike arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø om bord i et fartøy. Den har mange referanser til både standarder og klassekrav.

Bakerst i publikasjonen finner man Lux-tabellen for marin belysning. Tabellene er betydelig oppgraderte i forhold til de krav som var i 1977.

Publikasjonen er relevant for både produktleverandører og installatører, redere og klasseselskaper, rådgivere og skipsdesignere. Den gir foruten god veiledning også klare henvisninger til aktuelle standarder og annen litteratur, og er slik sett et nyttig verktøy for planlegging av gode belysningsanlegg.

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!