Bedre belysning vil bidra til å nå klimamålene

Facebook Twitter LinkedIn Email

Bygninger står for 40% av energiforbruket og 36% av klimagassutslippene i EU. For å oppnå EUs nye klimamål om 55% utslippsreduksjon innen 2030 og netto nullutslipp innen 2050 må omfattende energirehabilitering av bygg prioriteres i større grad. Bedre belysning kan redusere det globale miljøavtrykket, og hjelpe oss med å nå nasjonale og internasjonale klimamål.

Støtter LightingEurope

Lyskultur representerer den norske belysningsbransjen med sine 250 medlemsbedrifter og over 10 000 ansatte. Lyskultur er også medlem av LightingEurope, som representerer den europeiske belysningsindustrien med over 1000 bedrifter.

LightingEurope har lenge oppfordret EU og deres medlemmer til å satse mer på energieffektive renovasjoner i bygg. Lyskultur støtter aktivt LightingEurope i dette arbeidet, som er i tråd med vårt felles mål om bedre belysning.

Ingen renovasjon uten en oppgradering av belysningsanlegg

I november 2020 sendte Lyskultur et brev til Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Dette oppfordrer til bruk av LED-belysning i kombinasjon med lysstyring, kontroller og sensorer. LED-baserte løsninger kan for eksempel spare opp til 90% i energikostnadene til belysning.

I tillegg øker godt planlagt belysning menneskers visuelle komfort, velvære og produktivitet. Ved å erstatte lysarmaturer og implementere et helt nytt lysdesign kan man altså skape større positiv innvirkning på energibesparelser og et bedre innemiljø.

Grønn rehabiliteringsbølge i Norge

I april publiserte Thema Consulting Group rapporten Grønn rehabiliteringsbølge i Norge, på oppdrag av Interessegruppen for Energieffektivisering (IEE). Her legger de vekt på den viktige rollen til energirehabilitering i bygg, inkludert bedre belysning, i arbeidet mot nasjonale og internasjonale klimamål for 2030 og 2050. Tiltak i eksisterende bygg er særlig viktig med tanke på at over 80% av byggene som er ønsket i EU-landene i 2050 allerede finnes.ANNONSE

Stort sparepotensiale

Norge har en tilsvarende prosentandel av ønskelig bygningsmasse for 2050. Den 16. april la Klima- og Miljødepartementet fram et forslag om at Norge burde oppgradere sine totale utslippsmål. Dette vil si nye mål om utslippsreduksjon på 50-55% i 2030 og 90-95% i 2050, med referanseår i 1990. I dag kommer 36% av energiforbruket fra bygninger i Norge.

Ifølge Thema Consulting har energieffektivisering i bygg et sparepotensiale på 8-13 TWh innen 2030. Med nåværende energibruk i bygg på 80 TWh, betyr dette over 10% besparelse, som er et minst like ambisiøst mål som det EU har lagt fram.

Belysning – et nøkkeltiltak

Thema Consulting Group fremhever oppgradering av lysstyringssystemer og lysteknologi, økt fagkompetanse og tverrfaglig samarbeid som nødvendige virkemidler for å optimalisere energisparingen innen belysning.

Dagens energibruk for belysning i Norge er på 7-10 TWh. I et potensialstudie utført av GEHØR i 2017 ble det årlig sparepotensialet anslått til ca. 2 TWh i yrkesbygg og 0,9 TWh i boliger, ved utskiftning til LED-belysning og styringssystemer.

Kompetanse i alle prosjektfaser

Parallelt kan tverrfaglig samarbeid, hvor faglig kompetanse innen belysning kommer tidlig inn i prosjektet føre til at styringssystemer og tekniske installasjoner blir bedre integrert tidlig i planleggings- og prosjekteringsfasen. Ikke minst kan kunnskap om lønnsomme og energieffektive løsninger hos byggherrer og beslutningstakere føre til mer etterspørsel og investering i god belysning.

Last ned rapporten fra Thema Consulting Group her

Last ned Lyskulturs Prosessveileder Bedre belysning her

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!