Flott byutviklingsprosjekt på Lilleaker

Facebook Twitter LinkedIn Email

Helt siden 1875 har Mustad holdt til på Lilleaker. Det hele begynte her da O. Mustad og sønn bygde spikerfabrikk på Lysaker. Virksomheten har siden den gang tilpasset seg de behov og endringer samfunnet har vært igjennom. Her har produksjonen endret seg fra skruer og spiker, øksehoder, kaffe og margarin, til kjøpesenter og kontorområde som er det vi finner her i dag. Nå er visjonen for området en helhetlig byutvikling der betydelig utbygging og konvertering av nærings- og boligbygg på Lilleaker og Granfos, med både eksisterende og nye bygg prosjekteres. Utviklingen vil skje over mange år, og gjennomføres i flere trinn. Light Bureau er engasjert i flere prosjekter og har utarbeidet et overordnet belysningskonsept som vil ivareta og sikre en helhetlig belysningsplan gjennom hele prosessen.

Belysningskonseptet «Fåbro» 
Gjennom Lilleakerbyen renner Lysakerelva. Elva ble opprinnelig kalt Få (norrønt Foð eller Fað) som betyr gjerde eller grenseskille. Det har ligget en bro her siden middelalderen. Brua krysset Lysakerelva ved Granfossen, derav navnet Fåbro. Navnet lever videre i den flotte villaen som ligger like ved. Villaen har blant annet huset kontorlokalene for Mustad eiendom, selve ”navet” i utviklingen på Lysaker. Belysningskonseptet «Fåbro» har hentet navnet sitt fra historien, men ved utarbeidelse av konseptet navnets betydning blitt brukt gjennom å se på lyset som en bro mellom betrakteren og det som betraktes (mennesket og objektet). Mørket er grenseskillet og lyset er broen, altså Fåbro. Lyset er også broen som binder det gamle og det nye sammen hvor de historiske byggene står som viktige identitetsbærere i området.

Funksjonalitet
I Lilleakerbyen finner vi gamle historiske bygg som fremstår som landemerker man kan orientere seg etter når man er på vandring gjennom de ulike områdene. Plassen rundt de gamle byggene er belyst fra eldre lykter, som har blitt modernisert med nytt armaturhus, der indirekte belysning fordeler lyset godt uten synlige, sjenerende lyskilder. I tillegg har inngangspartier fått ny belysning med historisk design på armatur og lyskilder som blender minimalt. 

Som et element for å forsterke og forene det nye og det gamle er det utviklet en egen takhatt til gatelykten Twillight fra iGuzzini som har fått navnet «Lilleaker». Den er utviklet etter prinsippet om at det er det belyste objektet som skal stå i fokus, men allikevel vil takhattens form og farge fungere som en ledelinje på kvelds og nattestid med et svakt, nesten glødende høylys nede langs kanten. På dagtid fremstår takhatten og dets design som en tidløs og moderne utgave av de tidligere tiders gatelykter. 

Lyset fra lykten er godt avskjermet, både for å unngå blending og sjenerende lys mot bolig. Takhatten er montert på master med to ulike høyder: høye master er bestykket med presis veilysopptikk og er plassert langs veier og gangstier. Lave master er bestykket med rundtstrålende optikk og er plassert nær inngangspartier og ved leke- og sitteplasser inne mellom boligblokkene.

Inne i boligområdene er inngangspartiene belyst og tydeliggjort ved å fremheve vertikale flater, som gir noe å hvile øyet på i de naturlige synsretningene. For slepelys på fokusvegger, som blant annet går ut igjennom glassfasaden, ble det av Light Bureau utviklet en monteringskanal med lameller for blendingskontroll. Og for å markere selve inngangsdøren er det supplert med lys fra en downlight. Tilsammen er dette gjenkjennelige elementer som bidrar til at det er lett å lese området. 

For lyssetting av inngangspartier generelt i Lilleakerbyen er lysmengde og fargetemperatur tilpasset de enkelte bygningstypene som bolig og historiske bygg. Multifunksjonsmaster er benyttet ved større plasser og samlingspunkter som Lilleaker torg og sitte- og lekeplass i parken. Lyset er tilpasset og fokusert for å gi en balansert lyssetting til området. Dette fører til økt trygghetsfølelse og gjør at områdene blir mer benyttet også på kveldstid. 

Som en del av hele området Lilleakerbyen inkluderes også Møller Bil. Synlig fra flere steder av området, spesielt boligene, var det viktig å oppnå et funksjonelt lys der anbefalinger til lysnivåer blir oppnådd, samtidig som belysningen skal være integrert og lite synlig. Her er det derfor benyttet armaturer på wire som dekker funksjonene samtidig som de blir en del av helheten. 

Visuelle og estetiske aspekter
All den monterte belysningen inngår i områdets visuelle uttrykk gjennom hele døgnet. Det benyttes derfor armaturer som er mest mulig integrert, mens synlige lykter og armaturer har design som er tidsriktige til sine områder. De gamle historiske byggene har lykter med eldre design og moderne teknologi, og de nye byggene og områdene har integrert og spesialtilpassede armaturer. Det sterkeste gjenkjennbare visuelle elementet for

Lilleakerbyen er Lilleakerhatten. Denne er benyttet i alle ferdigstilte områder og vil benyttes videre da den blir en del av identiteten til Lilleakerbyen. Fargetemperaturene i belysningen står i en fargepalett som respekterer de ærverdige byggene og som samspiller med belysning brukt i gamle tider med 2200 – 2700 K. Ved boligområdene er det benyttet fargetemperaturer på 2700- 3000 K, dette skaper en inviterende stemning og god atmosfære. Og ved vei og næringsarealene er det benyttet 3000-4000 K som tydeliggjør funksjonen.

Anleggets tekniske kvalitet
Det er lagt mye vekt på å finne gode armaturer til hvert enkelt formål og bruk for de ulike områdene, her er det benyttet armaturer som skal gi best mulig synskomfort, samtidig som de gir et tilfredsstillende lysnivå. Både nye og «gamle» armaturer er utstyrt med moderne lysteknikk som styringsenheter og presis optikk. I tillegg har enkelte armaturer som har en mer dekor-rolle blitt dimmet ned og fungerer som en stemningsgiver. På den måten har det blitt laget et lysanlegg som er tro i design og uttrykk til Lilleakerbyens mange ulike områder uten å gå på kompromiss med synskomfort, trygghet og lesbarhet. 

Miljøløsninger
Hele området er utarbeidet etter prinsippet riktig belysning på rett sted til rett tid, verken mer eller mindre. Det er gjort lysberegninger for alle arealer og områder. Alle armaturer benytter

LED med godt lysutbytte, og skumringsbryter sikrer at belysningen tennes når mørket faller på. Dette gjelder for alle områder.
Alt i alt har belysningsløsningene bidratt til å skape et uteareal som føles trygt, er godt belyst, og skapt en helhet som gjør det enkelt å orientere seg i Lilleakerbyen.

Fakta Lilleakerbyen
Eier av prosjektet/produktet
Mustad eiendom AS
Oppdragsgiver/leietakere
Mustad eiendom AS
Lysdesign
Light Bureau, part of AFRY
Rådgivende ingeniør elektro (RIE):
De historiske byggene: Light Bureau, Lilleakerbyen B2: FIVE
elektro, Lilleaker torg: Light
Bureau, Møller bil: Light Bureau/ ECT
Arkitekt/interiørarkitekt/landskapsarkitekt:
Lilleakerbyen B2: LARK: Grindaker/ ARK: Lund Hagem arkitekter, Lilleaker torg: Grindaker, Møller bil: LARK: Grindaker
Leverandører
Iguzzini, Signify Philips, Louis Poulsen, Meyer Lighting, Ewo, Osram, Siteco, GH Form, Philips, Noral, Molo, Calex, Plexon, Erco, Led Linear
Installatør
De historiske byggene: FIVE elektro, Lilleakerbyen B2: FIVE elektro, Lilleaker torg: Minel elektro Oslo AS, Møller bil: FIVE elektro

Tekst: Light Bureau, part of AFRY. Foto: www.tomaszmajewski.no

Artikkelen er publisert i Magasinet Lyskultur 01/2021. Magasinet distribueres fire ganger i året til Lyskulturs medlemmer (gratis) og abonnenter. Abonner her: https://lyskultur.no/produkt/arsabonnement-pa-magasinet-lyskultur/
Siste nummer kan bestilles separat frem til nytt nummer er i salg.

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!