Kan du tenke deg å bidra i Lyskultur sitt styre eller grupper?

Facebook Twitter LinkedIn Email

Lyskultur er avhengig av medlemmenes kompetanse og engasjement, og det er viktig å få med personer som har lyst til å bidra i Lyskultur sitt viktige arbeide i styret, komitéer og utvalg. I 2024 skal det skal velges ny styreleder, samt medlemmer til styret, NLK og IKU. Vil du bidra?

Styret forvalter Lyskulturs midler og kontrollerer dens virksomhet. Styret har ansvar for at det utarbeides forslag til strategi, årlig arbeidsprogram og budsjett, og er ansvarlig for gjennomføring av Årsmøtets vedtak.

Norsk Lysteknisk komité (NLK) har til oppgave å ivareta Lyskulturs faglige kvalitet og interesser nasjonalt og internasjonalt, og skal være det øverste lys- og belysningsfaglige organ i Norge.

Informasjons- og kompetanseutvalget (IKU) har til oppgave å gjennomføre utvalgte oppgaver knyttet til Lyskulturs arbeidsprogram.

Valgkomitéen ønsker forslag på gode kandidater, ditt forslag kan være deg selv eller andre.

Mail kan sendes til valgkomiteens leder Halvor Næss

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!